Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen

2 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016 Huvudbudskap : Konjunkturen återhämtar sig… …men i långsam takt Sysselsättningen ökar i länet 2015 och 2016… …samtidigt som arbetslösheten sjunker. 18 500 fler arbetstillfällen i länet 2015 och 2016 6 000 färre inskrivna arbetslösa i länet i slutet av 2016 Västra Götlands län201420152016 Sysselsatta760 000+8 500+10 000 Arbetslösa (kv 4)60 00057 00054 000 Arbetslöshet*7,5%6,9%6,5% *Andel inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbetskraft

3 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016 Huvudbudskap (forts) : Fortsatt höga krav på efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden Arbetskraftens förändrade sammansättning Demografiska utmaningar och strukturell omvandling Tydlig tudelning på arbetsmarknaden Fortsatt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden

4 Svensk BNP-utveckling 2007-2015, per kvartal BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensad, volymförändring föregående period, procent

5 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016 Optimistiska arbetsgivare i länet Optimistisk utveckling 2015 och 2016 Olika grad av optimism bland länets delregioner

6 Sysselsättningsutveckling 2004-2016 Förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) 2004-2016, utfall och prognos 2015: +8500 2016: +10000

7 Sysselsättningsutveckling 2012-2013 Förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) 2012-2013, procentuell förändring

8 Arbetslöshetsutveckling 2004-2016 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) 2004-2016, utfall och prognos 2014 kv4: 60 087 2015 kv4: 57 000 2016 kv4: 54 000

9 Arbetslösa i Västra Götalands län 2012-2015 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

10 Ungdomsarbetslösheten i länet 2012-2015 Inskrivna arbetslösa ungdomar (under 25 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

11 Relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun, april 2015 (Andel av registerbaseradearbetskraft).

12 Relativ ungdomsarbetslösheten (18-24 år) per kommun, april 2015 (Andel av registerbaserade arbetskraft).

13 Arbetslöshet för olika grupper i Västra Götalands län (Andel av den registerbaserade arbetskrafter per grupp, genomsnitt av kvartal 4 2014 och kvartal 1 2015)

14 Arbetslöshetens utveckling i länet 2004-2015 Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt födda

15 Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, 2006-2015

16 Inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda fördelat på utbildningsnivå, Västra Götalands län, 2006-2015

17 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Den tudelade arbetsmarknaden: –Hög arbetslöshet samtidigt som länets arbetsgivare ibland har svårt att hitta den kompetens de söker Viktigt med fokus på grupper med svag position på arbetsmarknaden: –Arbetslösa med förgymnasial utbildning –Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga –Utomeuropeiskt födda –Arbetslösa personer i åldern 55-64 år

18 Var kommer jobben? Ingen sysselsättningsökning inom industrin –Högt rationaliseringstryck –Köp av tjänster, outsourcing m.m. Privata tjänstesektorn –En starkare industrikonjunktur skapar arbetstillfällen –Stark hushållskonsumtion ger nya jobb Stark byggkonjunktur –Husbyggandet ökar –Stora infrastruktursatsningar Offentlig tjänstesektor –Generationsväxling –Ändrad befolkningssammansättning

19 Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet Bedömning av fler yrken kommer i ”Jobbmöjligheter…” 8 september! BristyrkenÖverskottsyrken BetongarbetareAdministratörer och sekreterare BiståndsbedömareBarnskötare ByggnadsplåtslagareElevassistenter Civilingenjörer (olika inriktningar)Försäljare, dagligvaror och fackhandel FörskollärareInformatörer GlasmästareKöks- och restaurangbiträden IT-arkitekterLagerarbetare KockarMassörer LastbilsmekanikerMontörer, operatörer (enklare varianter) LäkareParkarbetare Mjukvaru- och systemutvecklareReceptionister MurareStädare Sjuksköterskor (olika inriktningar)Vaktmästare VVS-ingenjörerVårdbiträden

20 Var finns jobben? Rapporten kommer att finnas på webben: www.arbetsformedlingen.se/prognoser Yrkesprognoser på riksnivå Juni 25 Torsdag

21 Mer information om yrken: Yrkeskompassen www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen Yrken A-Ö www.arbetsformedlingen.se/yrkena-o

22 Jobbmöjligheter i Västra Götalands län September 8 Tisdag Ny broschyr kommer:

23


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser