Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016
Västra Götalands län Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen

2 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016
Huvudbudskap: Konjunkturen återhämtar sig… …men i långsam takt Sysselsättningen ökar i länet 2015 och 2016… …samtidigt som arbetslösheten sjunker. fler arbetstillfällen i länet 2015 och 2016 6 000 färre inskrivna arbetslösa i länet i slutet av 2016 Västra Götlands län 2014 2015 2016 Sysselsatta +8 500 Arbetslösa (kv 4) 60 000 57 000 54 000 Arbetslöshet* 7,5% 6,9% 6,5% *Andel inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbetskraft

3 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016
Huvudbudskap (forts): Fortsatt höga krav på efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden Arbetskraftens förändrade sammansättning Demografiska utmaningar och strukturell omvandling Tydlig tudelning på arbetsmarknaden Fortsatt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden

4 Svensk BNP-utveckling , per kvartal BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensad, volymförändring föregående period, procent

5 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015-2016
Optimistiska arbetsgivare i länet Optimistisk utveckling 2015 och 2016 Olika grad av optimism bland länets delregioner

6 Sysselsättningsutveckling Förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) , utfall och prognos 2015: :

7 Sysselsättningsutveckling Förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) , procentuell förändring

8 Arbetslöshetsutveckling 2004-2016 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) 2004-2016, utfall och prognos
2014 kv4: 2015 kv4: kv4:

9 Arbetslösa i Västra Götalands län Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

10 Ungdomsarbetslösheten i länet Inskrivna arbetslösa ungdomar (under 25 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

11 Relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun, april 2015 (Andel av registerbaseradearbetskraft).

12 Relativ ungdomsarbetslösheten (18-24 år) per kommun, april 2015 (Andel av registerbaserade arbetskraft).

13 Arbetslöshet för olika grupper i Västra Götalands län (Andel av den registerbaserade arbetskrafter per grupp, genomsnitt av kvartal och kvartal )

14 Arbetslöshetens utveckling i länet Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern år, och utomeuropeiskt födda

15 Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, 2006-2015

16 Inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda fördelat på utbildningsnivå, Västra Götalands län,

17 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
Den tudelade arbetsmarknaden: Hög arbetslöshet samtidigt som länets arbetsgivare ibland har svårt att hitta den kompetens de söker Viktigt med fokus på grupper med svag position på arbetsmarknaden: Arbetslösa med förgymnasial utbildning Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga Utomeuropeiskt födda Arbetslösa personer i åldern år

18 Var kommer jobben? Ingen sysselsättningsökning inom industrin
Högt rationaliseringstryck Köp av tjänster, outsourcing m.m. Privata tjänstesektorn En starkare industrikonjunktur skapar arbetstillfällen Stark hushållskonsumtion ger nya jobb Stark byggkonjunktur Husbyggandet ökar Stora infrastruktursatsningar Offentlig tjänstesektor Generationsväxling Ändrad befolkningssammansättning

19 Bedömning av fler yrken kommer i ”Jobbmöjligheter…” 8 september!
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet Bristyrken Överskottsyrken Betongarbetare Administratörer och sekreterare Biståndsbedömare Barnskötare Byggnadsplåtslagare Elevassistenter Civilingenjörer (olika inriktningar) Försäljare, dagligvaror och fackhandel Förskollärare Informatörer Glasmästare Köks- och restaurangbiträden IT-arkitekter Lagerarbetare Kockar Massörer Lastbilsmekaniker Montörer, operatörer (enklare varianter) Läkare Parkarbetare Mjukvaru- och systemutvecklare Receptionister Murare Städare Sjuksköterskor (olika inriktningar) Vaktmästare VVS-ingenjörer Vårdbiträden Bedömning av fler yrken kommer i ”Jobbmöjligheter…” 8 september!

20 Var finns jobben? Rapporten kommer att finnas på webben: Yrkesprognoser på riksnivå Juni 25 Torsdag

21 Mer information om yrken:
Yrkeskompassen Yrken A-Ö

22 Jobbmöjligheter i Västra Götalands län
Ny broschyr kommer: September 8 Tisdag

23


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser