Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STABILA OFFENTLIGA FINANSER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STABILA OFFENTLIGA FINANSER"— Presentationens avskrift:

1 STABILA OFFENTLIGA FINANSER
Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Framtids-investeringar Aktiv närings- politik för fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning STABILA OFFENTLIGA FINANSER

2 LÄRARLÖNELYFTET Stefan Löfven, statsminister
Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

3 Allvarligt läge i den svenska skolan
Sjunkande kunskapsresultat Ökad ojämlikhet i skolan Stor lärarbrist

4 1. Sjunkande kunskapsresultat
Behörighet till gymnasieskolan Procent av utgångselever ur grundskolan PISA-resultat Poäng Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet Källa: Skolverket, OECD

5 2. Ökad ojämlikhet i skolan
Svenska elevers PISA-resultat per resultatgrupp jämfört med OECD-snitt för samma grupp Skillnad i poäng Källa: Skolverket

6 3. Stor lärarbrist 65 000 lärare saknas fram till år 2025
5 % av lärarna anser att yrket har hög status och löneutvecklingen är svag jämfört med andra yrkesgrupper Bara varannan lärare skulle välja yrket igen Allt färre behöriga till gymnasieskolan: Endast 5 % av Sveriges lärare anser att läraryrket har hög status (Talis 2013). Bara varannan lärare skulle välja att bli lärare igen. Det är den lägsta siffran bland samtliga länder i studien (TALIS 2013). 6 av 10 lärare överväger att lämna yrket (Lärarförbundet 2013). lärare saknas fram till år 2020 (Lärarförbundet/SCB). Fortsatt stor lärarbrist trots ökat intresse för lärar- och förskollärarutbildningarna. Svag löneutveckling jmf t.ex. OECD-snittet. SCB Källa: Lärarförbundet/SCB 2015, SCB 2015 samt TALIS 2013

7 Lågt söktryck till lärarutbildningen
Antal behöriga förstahandssökande per antagen Källa: Universitetskanslersämbetet/SCB

8 Låga lärarlöner i Sverige
Källa: OECD, Education at a Glance 2014. Lönerna redovisas i USA dollar och är justerade för relativ köpkraft i de olika länderna (PPP).

9 Regeringen satsar på skolan
Tidiga insatser och mindre klasser Ökad jämlikhet i skolan Ökad attraktivitet i läraryrket

10 Lärarlönelyftet Regeringen investerar 3 miljarder på årsbasis från och med 2016 i ett lärarlönelyft för särskilt skickliga lärare Beslut om höjd lön för lärare fattas lokalt. Lärarlönelyftet kan omfatta runt lärare. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt För att höja attraktiviteten i läraryrket och därmed höja kunskapsresultaten i skolan

11 Utgångspunkter för lärarlönelyftet
Syftar till fler karriärvägar för lärare Utformat i samarbete med centrala arbetsgivarorganisationerna och lärarfacken Modellen inte del av ordinarie lönesättning Lärarlönelyftet ska premiera skicklighet och utveckling i yrket Regeringen  kommer se till att utvärdering sker av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna

12 Lärarkategorier som omfattas
Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola och gymnasiesärskola Legitimerade förskollärare i förskoleklass Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem Ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesär-skolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga för att bedriva undervisning i fritidshemmet

13 Kriterier som ska uppfyllas
Läraren ska: Arbeta med undervisning eller uppgifter som hör till undervisning Vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs Ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor

14 Dessutom minst ett av följande kriterier
Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer

15 Vad händer nu? Statsbidragsförordning tas fram och remitteras
Beslut om medel i budgetpropositionen 2016 Förordningen träder i kraft 2016 Skolhuvudmännen kan rekvirera medel från Skolverket första gången till höstterminen 2016

16 Sammanfattning Regeringen investerar 3 miljarder på årsbasis från år 2016 för ett lärarlönelyft för särskilt skickliga lärare En investering i höjda lärarlöner för att höja attraktiviteten i läraryrket och kunskaps-resultaten i skolan Besluten om höjd lön fattas lokalt. Lärarlönelyftet kan omfatta runt lärare. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt

17 LÄRARLÖNELYFTET Stefan Löfven, statsminister
Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister Foto: Klas-Herman Lundgren


Ladda ner ppt "STABILA OFFENTLIGA FINANSER"

Liknande presentationer


Google-annonser