Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring ”Min hälsa”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring ”Min hälsa”"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring ”Min hälsa”
Marie Golsäter och Hans Lingfors Primärvårdens FoU-enhet, Futurum Region Jönköpings län

2 Samtalsunderlag

3 (2010) British Journal of School Nursing 5 (1) 26 -33.

4 Utgör en struktur för samtalet Fokuserar på individuella aspekter
Visualiseringen underlättar förståelsen Överföring av information om hälsa 29 elever i 6 grupper 23 ssk i tre grupper 4

5 “Think aloud” Nära vän Aktivitet som gör dig varm
Känner du dig orolig för någon i din omgivning, till exempel vän eller familj Känner du dig bekymrad för någon i din omgivning, till exempel vän eller familj

6

7

8 Läsår 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Utveckling av hälsoverktyg Insamling av olika Hälsoformulär som används inom SHV i länet Utarbetande ett första förslag till gemensam hälsoenkät för gymnasiet Revidering av hälsoenkäten Utarbetande av hälsoprofil för gymnasiet Revidering av hälsoenkät och hälsoprofil för gymnasiet Förslag för hälsoenkät åk 4 och 7 utarbetas Revidering av hälsoenkäter och hälsoprofiler Utarbetande av hälsoenkät och hälsoprofil för åk 7 och 8 Utarbetande av hälsoenkät för åk 4 Utarbetande av bildblad för åk 4. Revidering av bildblad Utarbetande av manual för hälsoverktyget Insamling av hälsoenkäter för sammanställning på gruppnivå på börjas Utformning av webbapplikation för inmatning av hälsoenkäter påbörjas Utarbetande av hälsoenkät och bildblad för förskoleklass påbörjas Pilottest av hälsoverktyg 100 hälsosamtal baserade på hälsoformuläret med elever på gymnasiet 300 hälsosamtal med elever på gymnasiet med hälsoformulär och hälsoprofil Ca 2000 hälsosamtal med elever på gymnasiet Hälsoformulär för åk 4 och 7 och 8 prövas i vissa åker i fyra pilotkommuner Ca 1500 hälsosamtal med elever i åk 7 och 8 Ca 1300 hälsosamtal med elever i åk 4 med hälsoformulär med elever på gymnasiet Ca 2000 hälsosamtal med elever i åk 7 och 8 Ca 1800 hälsosamtal med elever i åk 4 2038 hälsosamtal 1857 hälsosamtal med elever i åk 7 och 8 1645 hälsosamtal med elever i åk 4 2232 hälsosamtal med elever på gymnasiet 1951 hälsosamtal med elever åk 7 och 8 2538 hälsosamtal med elever i åk 4

9

10 Några veckor innan hälsosamtalet får alla elever i klassen fylla i frågeformuläret ”Min hälsa” i samband med att skolsköterskan besöker klassen. Visa kurva/bildblad helt kort Svara på frågor … Sitta i lugn och ro, ej trångt Läs- och skrivsvårigheter … Vänta med att besvara … Bänkbok

11 Hälsosamtalet baseras på följande frågeområden:
Skolsituation, upplevelse av skolarbete och trivsel i skolan Relationer med familj, vänner samt fritidsaktiviteter Fysisk aktivitet och inaktivitet Mat Tobak Alkohol Narkotika och dopning Sexualitet Upplevd hälsa

12 Oscar Nilsson P 4 3 0 6 0 9 0 0 1 0 9 0 9 0 9 0 1 Anna-Lena 0 1 1 4 3
4 3 0 6 N V 1 B 0 1 Anna-Lena 0 1 1 4 x 3 x 1 8 x 2 5 x 1 0 x 1 7 x x 3 x 6 x x 1 2 x

13

14

15 Tanken med frågorna är att de både ska …
… mäta OCH vara underlag för ett bra samtal … dvs vara både TUMSTOCK och HAMMARE Många av frågorna är hämtade från ”Skolbarns hälsovanor” och har tidigare validerats där.

16 Cantrils stege (Ladder of Life) X

17 X X X X X X X X

18 PSP-skalan – PsychoSomatic Problem scale
PSP-skalan i ”Min Hälsa” har med hjälp av professor Curt Hagquist studerats på totalt 3947 elever (1860 i årskurs 7/8 och 2087 i årskurs 1 på gymnasiet) med Rasch-analys för läsåret 2009/2010

19 PSP-skalan – PsychoSomatic Problem scale
PSP-skalan i ”Min Hälsa” har studerats med Rasch-analys för att försöka besvara om PSP-skalan kan användas för att: jämföra elever på högstadiet med elever i gymnasiet jämföra pojkar och flickor summera svaren på enskilda frågor till sammansatta mått

20 Analysen av PSP-skalan visar:
God reliabilitet: Pearson Separation Index = 0.79, Cronbach’s alpha = 0.82 Kategorisering av items (svarsalternativen) fungerar bra, dvs inga omvända thresholds Targeting är god, dvs frågorna ”matchar” den aktuella populationen bra Frågorna fungerar bra över hela skalan, dvs för elever med frekventa besvär såväl som för elever som mer sällan upplever besvär Frågorna fungerar på ett likvärdigt sätt för elever i årskurs 7-8 som elever i gymnasiet årskurs 1 Vissa frågor visar tecken på Differential Item Functioning (DIF), dvs fungerar inte fullt likvärdigt för pojkar och flickor

21 X

22 X X X X X X X

23 X X X X X X X

24 Att använda aktivitetsdagbok och aktivitetsmätare (Actigraph)

25 Aktivitetsmätare Actigraph

26 X X X X X X

27 X X X X X

28


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring ”Min hälsa”"

Liknande presentationer


Google-annonser