Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell F3 Ö1 KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram  Start för programmeringsgruppuppgift F4 Ö2 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD F5 Ö3 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Transienter PWM F6 Ö4 F7 KK3 LAB3 Step-up, RC-oscillator F8 Ö5 F9 Visare j PWM CCP KAP/IND-sensor LC-osc, DC-motor, CCP PWM Ö6 F10 F11 KK4 LAB4 LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12 Ö7 redovisning  Redovisning av programmeringsgruppuppgift F13 tentamen Trafo, Ethernetkontakten William Sandqvist

2 William Sandqvist william@kth.se
Phasor - vektor William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se

4 Vad innehåller kretsen ? (11.4)
William Sandqvist

5 Vad innehåller kretsen ? (11.4)
William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se

7 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram ? ? William Sandqvist

8 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram ? ? De två spänningarna är vinkelräta. Pythagoras sats gäller! Nu är alla värden kända! William Sandqvist

9 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram = 3V U = 5V William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se

11 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R1 = 100 , R2 = 50 . William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R1 = 100 , R2 = 50 . |XL| = L = 2500,318 = 100  William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. ( |XL| = 100 , R1 = 100  ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R2. Spänningsfallet UR2 får samma riktning som I. ULR har längden IR100, UR2 har längden I50. Eftersom I = IR2 blir UR2 = ULR / 2. De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). William Sandqvist

19 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.6) Spänningen U kan slutligen fastställas som vektorsumman av ULR och UR2.  Fasvinkeln  är vinkeln mellan U och I.  Z är kvoten mellan längderna på U och I. Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R2. Spänningsfallet UR2 får samma riktning som I. ULR har längden IR100, UR2 har längden I50. Eftersom I = IR2 blir UR2 = ULR / 2. De två strömmarna IR och IL kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir 2 ggr. längre än IR eller IL (enligt pythagoras sats). Strömmen IL ligger 90 efter ULR och har lika lång visare som IR eftersom R1 och L har samma växelströmsmotstånd. (XL = 100 , R1 = 100 ) Strömmen IR har samma riktning som ULR. Välj ULR som riktfas ( = horisontell ). Strömmen efter spänningen – induktiv karaktär William Sandqvist

20 William Sandqvist william@kth.se

21 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Rita visardiagram för kretsen i figuren. Vid frekvensen f gäller att |XC| = R och |XL| = R/2. U2 är lämplig riktfas. William Sandqvist

22 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

23 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

25 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

26 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

27 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Spänningarna U1 och U2 summeras ihop till spänningen U. U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). William Sandqvist

28 William Sandqvist william@kth.se
Visardiagram (11.7) Spänningarna U1 och U2 summeras ihop till spänningen U. Man kan se i diagrammet att U blir lika stor som U1. Vinkeln  = 0 och därför är U och I i fas. U1 ligger 90 före I. Längden är U1 = IXL = 2IRR/2 = IRR/ 2 Strömmarna IC och IR summeras ihop till I. I är 2 ggr. längre än IC eller IR (enligt pythagoras sats). Strömmen IC ligger 90 före U2 och är lika stor som IR eftersom XC = R. Strömmen IR har samma riktning som U2. Börja med U2 som riktfas ( = horisontel ). Induktiv eller kapacitiv karaktär? William Sandqvist

29 William Sandqvist william@kth.se

30 Komplexa visare, j-metoden
Komplexa visare. OHM’s lag för R L och C. Komplexa visare. OHM’s lag för Z. William Sandqvist

31 William Sandqvist william@kth.se

32 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2) William Sandqvist

33 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel: William Sandqvist

34 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2) William Sandqvist

35 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C Kondensatorn har negativ reaktans. 19,1-11,1j William Sandqvist

36 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter IR och IC som är vinkelräta mot varandra. William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2) William Sandqvist

38 William Sandqvist william@kth.se
j Impedans (12.2) Finns det något sätt att ta reda på vilken av de två föreslagna kretsarna som Z egentligen innehåller? ? En likspänningsmätning skulle visa ”avbrott” för seriekretsen men 25 för parallellkretsen. En sådan mätning skulle avgöra frågan. William Sandqvist

39 William Sandqvist william@kth.se

40 William Sandqvist william@kth.se
Komplex impedans (12.6) Bestäm den komplexa impedansen ZAB för nätet. William Sandqvist

41 Komplex sifferräkning …
Här slapp vi förlänga med nämnarens komplexkonjugat, det brukar annars göra beräkningarna jobbiga … William Sandqvist

42 Komplex sifferräkning …
Online Scientific Calculator – länk från kurswebben. William Sandqvist

43 William Sandqvist william@kth.se

44 Med ”jobbiga” beräkningar! (12.9)
 Beräkna impedansen Z.  Beräkna strömmen I.  Beräkna IC (strömgrening).  Beräkna UL (spänningsdelning). William Sandqvist

45 William Sandqvist william@kth.se
Beräkna impedansen Z William Sandqvist

46 William Sandqvist william@kth.se
Beräkna strömmen I Vi låter U vara riktfas, reell William Sandqvist

47 William Sandqvist william@kth.se
Beräkna strömmen IC William Sandqvist

48 UL komplexkonjugat metoden?
William Sandqvist

49 William Sandqvist william@kth.se
Belopp och fasvinkel William Sandqvist

50 UL belopp  fasvinkel metoden?
Belopp  fasvinkel metoden ger ofta enklare räkningar, men numera klarar de flesta matematikprogram komplexa tal direkt … William Sandqvist

51 William Sandqvist william@kth.se

52 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7)
Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Observera! Man behöver inte alltid ange svaret på formen a+jb. Samma information, men med mindre möda, finns om svaret uttryckes som en kvot av komplexa tal. Belopp och argument kan vid behov tas från nämnare och täljare direkt. William Sandqvist

53 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7)
Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Observera! Man behöver inte alltid ange svaret på formen a+jb. Samma information, men med mindre möda, finns om svaret uttryckes som en kvot av komplexa tal. Belopp och argument kan vid behov tas från nämnare och täljare direkt. OBSERVERA! William Sandqvist

54 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7)
Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Att det är U som är riktfas syns av att vi låter spänningen vara ett reellt tal! Tillräckligt förenklat! William Sandqvist

55 William Sandqvist william@kth.se

56 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.8)
Ställ upp komplexa strömmen I till spolen (med U som riktfas). Nu blir det enklare! Spänningen U ligger direkt över parallellgrenen med induktansen L. (Vi behöver inte bry oss om R och C) William Sandqvist

57 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"

Liknande presentationer


Google-annonser