Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."— Presentationens avskrift:

1 IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell Ö2 Ö5 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD Trafo, Ethernetkontakten F13 Pulsgivare, Menyprogram F4 KK1 LAB1 KK3 LAB3 KK4 LAB4 Ö3 F5 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Step-up, RC-oscillator F10Ö6 LC-osc, DC-motor, CCP PWM LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12Ö7 redovisning F11  Start för programmeringsgruppuppgift  Redovisning av programmeringsgruppuppgift

2 William Sandqvist Phasor - vektor

3 William Sandqvist

4 Vad innehåller kretsen ? (11.4)

5 William Sandqvist Vad innehåller kretsen ? (11.4)

6 William Sandqvist

7 Visardiagram ? ?

8 William Sandqvist Visardiagram Nu är alla värden kända! De två spänningarna är vinkelräta. Pythagoras sats gäller! ? ?

9 William Sandqvist Visardiagram U = 5V = 3V

10 William Sandqvist

11 Visardiagram (11.6) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 .

12 William Sandqvist Visardiagram (11.6) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 . |X L | =  L = 2  50  0,318 = 100 

13 William Sandqvist Visardiagram (11.6)

14 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).

15 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR.

16 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. ( |X L | = 100 , R 1 = 100  )

17 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats).

18 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2.

19 William Sandqvist Visardiagram (11.6) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2. Spänningen U kan slutligen fastställas som vektorsumman av U LR och U R2.  Fasvinkeln  är vinkeln mellan U och I.  Z är kvoten mellan längderna på U och I. Strömmen efter spänningen – induktiv karaktär

20 William Sandqvist

21 Visardiagram (11.7) Rita visardiagram för kretsen i figuren. Vid frekvensen f gäller att |X C | = R och |X L | = R/2. U 2 är lämplig riktfas.

22 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ).

23 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2.

24 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R.

25 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats).

26 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2

27 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U.

28 William Sandqvist Visardiagram (11.7) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U. Man kan se i diagrammet att U blir lika stor som U 1. Vinkeln  = 0 och därför är U och I i fas. Induktiv eller kapacitiv karaktär?

29 William Sandqvist

30 Komplexa visare, j  -metoden Komplexa visare. OHM’s lag för R L och C. Komplexa visare. OHM’s lag för Z.

31 William Sandqvist

32 j  Impedans (12.2)

33 William Sandqvist j  Impedans (12.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel:

34 William Sandqvist j  Impedans (12.2)

35 William Sandqvist j  Impedans (12.2) 19,1-11,1j Kondensatorn har negativ reaktans.  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C

36 William Sandqvist j  Impedans (12.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter I R och I C som är vinkelräta mot varandra.

37 William Sandqvist j  Impedans (12.2)

38 William Sandqvist j  Impedans (12.2) Finns det något sätt att ta reda på vilken av de två föreslagna kretsarna som Z egentligen innehåller? ?

39 William Sandqvist

40 Komplex impedans (12.6) Bestäm den komplexa impedansen Z AB för nätet.

41 William Sandqvist Komplex sifferräkning … Här slapp vi förlänga med nämnarens komplexkonjugat, det brukar annars göra beräkningarna jobbiga …

42 William Sandqvist Komplex sifferräkning … Online Scientific Calculator – länk från kurswebben.

43 William Sandqvist

44 Med ”jobbiga” beräkningar! (12.9)  Beräkna impedansen Z.  Beräkna strömmen I.  Beräkna I C (strömgrening).  Beräkna U L (spänningsdelning).

45 William Sandqvist Beräkna impedansen Z

46 William Sandqvist Beräkna strömmen I Vi låter U vara riktfas, reell

47 William Sandqvist Beräkna strömmen I C

48 William Sandqvist U L komplexkonjugat metoden?

49 Belopp och fasvinkel William Sandqvist

50 U L belopp  fasvinkel metoden? Belopp  fasvinkel metoden ger ofta enklare räkningar, men numera klarar de flesta matematikprogram komplexa tal direkt …

51 William Sandqvist

52 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7) Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Observera! Man behöver inte alltid ange svaret på formen a+jb. Samma information, men med mindre möda, finns om svaret uttryckes som en kvot av komplexa tal. Belopp och argument kan vid behov tas från nämnare och täljare direkt.

53 William Sandqvist Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7) Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Observera! Man behöver inte alltid ange svaret på formen a+jb. Samma information, men med mindre möda, finns om svaret uttryckes som en kvot av komplexa tal. Belopp och argument kan vid behov tas från nämnare och täljare direkt. OBSERVERA!

54 William Sandqvist Ställ upp komplexa strömmen I. (12.7) Ställ upp komplexa strömmen I (med U som riktfas). Att det är U som är riktfas syns av att vi låter spänningen vara ett reellt tal! Tillräckligt förenklat!

55 William Sandqvist

56 Ställ upp komplexa strömmen I. (12.8) Ställ upp komplexa strömmen I till spolen (med U som riktfas). Nu blir det enklare! Spänningen U ligger direkt över parallellgrenen med induktansen L. (Vi behöver inte bry oss om R och C)

57 William Sandqvist


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."

Liknande presentationer


Google-annonser