Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Skolstart! Läsåret 2015-2016 Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kommunal förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Skolstart! Läsåret 2015-2016 Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kommunal förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Skolstart! Läsåret Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kommunal förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inför läsåret 2015–2016.

2 Under detta avsnitt hittar du läsårstider och övergripande information!

3 Läsårstider Grundskolan och gymnasieskolan Höstterminen Vårterminen Lovdagar 2015 HT v 44, Lovdagar 2016 VT v 8, v 13, Det tillkommer ytterligare fyra lovdagar (studiedagar) för skolan och några för förskolan. Se under respektive skolområde.

4 Förskola och fritidshem När du vill anmäla ditt barn till fritidshem eller ansöka om en ny förskoleplats kan du göra denna ansökan för de barn du har ett konto på här i edWise. Om du inte har ditt konto kopplat till det barn du ska söka plats för, vänder du dig till expeditionen på det skolområde där du bor eller där du vill att ditt barn ska få plats. Anmäl senast fyra månader innan du önskar förskole- eller fritidshemsplats. Fyra dagar per år har personal i förskola och fritidshem fortbildning och planering och under två av dessa dagar stängs verksamheten. Vårdnadshavarna får information om aktuella datum minst två månader i förväg. Information om planeringsdagarna kan ni hitta under respektive skolområde. Dessa dagar medför ingen avgiftsreduktion. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn dessa dagar erbjuds placering inom skolområdet. Ändringar av ditt barns schema och vårdnadshavarens inkomstuppgifter gör du i edWise. Allmän förskola är 175 dagar under läsåret, se respektive skolområde.

5 Studiebidrag Elever mellan 16 och 20 år i gymnasieskolan får studiebidrag med kr/månad under läsåret. Studiebidraget utbetalas från Studiemedelsnämnden utan ansökan. Mer information om studiehjälp finns på

6 Skollunch Serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti i grundskolan. (För gymnasiet se respektive skola) Varje dag serveras två rätter varav den ena alltid är vegetarisk. Elever som behöver specialkost ska vända sig till skolsköterskan, med intyg. Se rutiner för specialkost på -kommun/Utbildning/Kost/Specialkoster/ -kommun/Utbildning/Kost/Specialkoster/ Matsedel finns på och även som app för iPhone och Android.www.dinskolmat.se

7 Akuta situationer Vid akuta situationer, t.ex. extremt väder, kan verksamheten påverkas. Ambitionen är dock att hålla öppet så långt det är möjligt. Information om t.ex. inställda bussar ges via P4 Radio Kristianstad eller Kristianstads kommuns hemsida: Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information som meddelats på morgonen – om att ställa in dagens verksamhet – ändras ej under dagen. Information om vad som gäller för kommande dag lämnas så snart det är möjligt under dagen.

8 Olycksfallsförsäkring Information om kommunens olycksfallsförsäkring gällande barn/elever finns på hemsidan Där kan du få information om försäkringen och blankett för skadeanmälan.

9 Utlämning av Gymnasiekort Gäller elever på friskolor samt elever i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Det ska vara minst sex km mellan hem och skola för att bli berättigad till gymnasiekort. Vid hämtning av kort ska antagningsbeskedet visas upp. Ta med foto för terminsbevis. Gymnasiekorten hämtas på Rådhus Skåne, Medborgarcenter, Västra Storgatan 12. Elever i alla årskurser hämtar sina gymnasiekort vecka 33: Mån-tors 07.30–17.00, fre 07.30– OBS! Elev som börjar i åk 1 på någon av Kristianstads kommuns gymnasieskolor hämtar busskortet på respektive skola. Förlorat eller skadat kort ersätts mot en kostnad av 300 kr. Upplysningar lämnas av Transportenheten: och

10 Resor Terminsbiljett: Elever som har minst 6 km. färdväg (enkel resa) till skolan och kan utnyttja allmänna kommunikationer får terminsbiljett på sin skola. Kontant resebidrag: Elever som har minst 6 km. färdväg (enkel resa) till skolan och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer kan få kontant resebidrag. Även vid besvärlig resväg/orimligt långa väntetider, mer än 3 tim. per dag, kan kontant resebidrag betalas ut. Kontant resebidrag kan inte kombineras med terminsbiljett. Ansökningsblankett finns på Extra resebidrag: Elever som har minst 4 km. till närmaste busshållplats/motsvarande kan ansöka om extra resebidrag. Detta bidrag betalas ut i kombination med terminsbiljett. Ansökningsblankett finns på Avstånd mellan hem och hållplats: 4–6 km 300 kr/mån 6–10 km 500 kr/mån 10–15 km 700 kr/mån över 15 km 900 kr/mån

11 Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan beviljas elev som har besvärlig resväg/orimligt långa väntetider, mer än tre tim/dag, eller att reseavståndet från hemmet till skolan är minst 50 km, och därför valt att inackordera sig på skolorten. Inackorderingstillägg kan också beviljas om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. eget boende p.g.a. sociala skäl, styrkt av social myndighet, kurator et.c. Detta gäller kommunala skolor. Ansökningsblankett finns på Elever som går på fristående gymnasieskola eller på folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

12 Skolskjuts för grundskolan För att få skolskjuts måste det vara ett visst avstånd mellan bostaden och skolan eller mellan bostad och hållplats. Elever har inte rätt till skolskjuts de dagar de har fritidshemsplacering. Skolskjutstider och turer som ändras under läsåret meddelas eleverna i skolan. Skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts till elever i grund- och grundsärskolan omfattar inte elever som väljer att gå i en annan grund- skola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Säkerhet vid transporter För oss är det viktigt att eleverna åker säkert till och från skolan. Som ett led i kvalitetssäkringen är kommunens samtliga ordinarie skolskjutsfordon utrustade med alkolås och bälten. Enligt lagen ska bälten användas om de finns och föräldrar uppmanas att föra en diskussion med sina barn om vikten av bältesanvändning. Bussarna genomgår även en extra bromskontroll mellan de obligatoriska kontrollbesiktningarna. Kommunens ordinarie skolbusschaufförer har genomgått yrkesförarkompetensutbildning. Störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad. Dock gäller att om bussen inte kommit inom 15 minuter efter utsatt tid – förväntas den vara inställd. Om detta sker kontaktas skolchefen av transportenheten. Övrig information gällande skolskjuts finns på För mer information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se barn- och utbildningsförvaltningens Skolskjutsreglemente. Skolskjutsreglemente Skolskjutsturer i kartprogram Skolskjutsturerna för Kristianstads kommuns skolskjutsar finns nu i ett kartprogram. På kartan går det att söka efter och se hur turerna körs till de olika skolorna. Du hittar länk till kartan på följande hemsida.följande hemsida Avståndet mellan bostad och skola ska vara mer än:Avståndet mellan bostad och hållplats ska vara mer än: 1500m för elev i åk F m för elev i åk m för elev i åk m för elev i åk m för elev i åk 7-9

13 Skolområde Norra Exp tel: Studiedagar för grundskolan 25/11, 21/12, 8/1, 24/3 Läsåret 2015/2016 börjar 18/8, enligt nedan: Fjälkestads skola Fröknegårdens särskola Fröknegårdsskolan F-2 8:10 Fröknegårdsskolan 3-5 8:10 Fröknegårdsskolan 6-9 Klockslag kommer inom kort. Gamlegårdsskolan Näsby skolan Spängerskolan Ängsskolan Österslövs skola 8:00 Planeringsdagar för samtliga förskolor 12/8, 14/6 Albogårdens förskola Arkelstorps förskola Gamlegårdens förskola Kämpaställets förskola Lingenäsets förskola Näsbyårdens förskola Näsbyvillans förskola Tvedegårds förskola Vånga förskola Änglagårdens förskola Allmän förskola

14 Skolskjuts för grundskolan Skolområde Norra Skolbuss 21 Peter Nilsson Skolbuss 22 Kent Andersson Skolbuss 42 Lars-Åke Ivarsson För att komma till kartan med skolskjutsarna klicka här!

15 Skolområde Södra Exp tel: Rönnowskolan , Tollarps skola Sånnaskolan , Degebergaskolan Villaskolan Studiedagar för grundskolan 25/9, 21/12, 3/2, 9/5 Läsåret 2015/2016 börjar 18/8, enligt nedan: Degebergaskolan Everöds skola Huaröds skola Linderöds skola 08:00 Rönnowskolan Sånnaskolan Tollarps skola Villaskolan Vittskövle skola Yngsjö skola Planeringsdagar för samtliga fritidshem 13/8, 14/8, 7/1, 13/6 Planeringsdagar för samtliga förskolor 13/8, 14/8, 7/1, 13/6 Fullriggarens förskola Fyrens förskola Kryddgårdens idrottsförskola Sandvaktarens förskola Sånna förskola Talldungens förskola Villa förskola Yngsjö förskola Backsläntens förskola Boställets förskola Bjerevångens förskola Furets förskola Kalvalyckans förskola Linderöds förskola Möllegårdens förskola Prästabackens förskola Snödroppens förskola Västra Vrams förskola Vågen Natur- och teknikförskola Allmän förskola

16 Skolskjuts för grundskolan Skolområde Södra Skolbuss 44 Ronny Ljung Skolbuss 51 Jenny Fastberg Skolbuss 52 Assaad Saleem Skolbuss Skolbuss 71 Micke Nyström Skolbuss 81 Johnny Svantesson Skolbuss 82 Stefan Lyberg För att komma till kartan med skolskjutsarna klicka här!

17 Skolområde Västra Exp tel: Slättängsskolan Öllsjöskolan Väskolan Helgedalskolan Önnestads skola Köpinge skola Studiedagar för grundskolan 21/9, 24/11, 19/2, 4/5 Läsåret 2015/2016 börjar 18/8, enligt nedan: Färlövs skola Helgedalskolan Köpinge skola Resursskolan Varje elev får besked vid skolstart Slättängsskolan F Slättängsskolan Väskolan Öllsjö skola Önnestads skola Planeringsdagar för samtliga fritidshem 13/8, 14/8, 7/1, 13/6 Planeringsdagar för samtliga förskolor 13/8, 14/8, 7/1, 13/6 Dahlgårdens förskola Helgedal förskola Kärnhusets förskola Skogsgläntans förskola Smedjegårdens förskola Slättängens förskola Svalans förskola Tallbackens förskola Vä förskola Åsums förskola Öllsjö förskola Öllsjögård förskola Önnegårdens förskola Allmän förskola

18 Skolskjuts för grundskolan Skolområde Västra Skolbuss 31 Gert Augustsson Skolbuss 41 Magnus Muhr Skolbuss 51 Jenny Fastberg Skolbuss 52 Assaad Saleem Skolbuss 53 Paul Nilsson Skolbuss 62 Jörgen Skogh Skolbuss 101 Thommy Ivarsson För att komma till kartan med skolskjutsarna klicka här!

19 Skolområde Östra Exp tel: Norretullskolan Nosabyskolan Fjälkinge skola Centralskolan Parkskolan Studiedagar för grundskolan 22/9, 25/11, 8/1, 4/5 Läsåret 2015/2016 börjar 18/8, enligt nedan: Centralskolan Fjälkinge skola Grundsärskolan Norretull Hammar skola Hammars grundsärskola Kiaby skola Kulltorpskolan Norretullskolan Nosabyskolan Parkskolan Rinkaby skola Viby skola Planeringsdagar för samtliga förskolor 13/8, 14/8, 7/1, 13/6 Allö förskola Björkets förskola Centrals förskola Femöringens förskola Kiaby förskola Kulladals förskola Lekholmens förskola Månsagårdens förskola Parks förskola Sommarlusts förskola Sjögårdens förskola Uddegårdens förskola Ängsgårdens förskola Ängslyckans förskola Österängs förskola Allmän förskola

20 Skolskjuts för grundskolan Skolområde Östra Skolbuss 11 Conny Svensson Skolbuss 21 Peter Nilsson Skolbuss 22 Kent Andersson Skolbuss 31 Gert Augustsson Skolbuss 42 Lars-Åke Ivarsson Skolbuss 43 Marianne Groth Skolbuss 44 Ronny Ljung För att komma till kartan med skolskjutsarna klicka här!

21 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Studiedagar gymnasieskolan: 29/9, 21/12, 8/1, 9/3

22 Christian 4:s Gymnasium Exp tel Läsåret 2015/2016 börjar tisdagen 18 augusti, med upprop i skolans aula. Årskurs 2 och 3 läser enligt schema från kl Årskurs 1 har verksamhet fram till ca kl Se mer info om uppropstider m.m. på samt i brev som skickas hem till er i åk 1 från skolan veckan innan skolan börjar.www.kristianstad.se/c4gymnasiet Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti.

23 Milnergymnasiet Exp tel Läsåret 2015/2016 börjar tisdagen 18 augusti, med upprop. Kl upprop för åk 1 för Vård- och Omsorgsprogrammet och Hantverksprogrammet, inriktning Frisör och Florist i Dramasalen. Kl för åk 2 och 3, VO 2A i sal 29, VO 2B i sal 27, VO 3A i sal 31, VO 3B i sal 26, HVFR 2 och HVFL 2 i sal 36 och HVFR 3 och HVFL 3 i Dramasalen. Årskurs 2 och 3 läser enligt schema efter Gymnasiesärskolan se Söderportgymnasiet. Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti på Blekedamm.

24 Söderportgymnasiet Exp tel Läsåret 2015/2016 börjar tisdagen 18 augusti, med upprop enligt nedan kl för åk 1. Samling i skolans aula kl för åk 2. Samling i klassrum med mentor (klassrum: se skolans hemsida) kl för åk 3. Samling i klassrum med mentor (klassrum: se skolanshemsida) Läsning enligt schema fr.o.m. kl Elever på gymnasiesärskolan enligt särskild kallelse (se skolans hemsida). Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti.

25 Wendesgymnasiet Exp tel Läsåret 2015/2016 börjar tisdagen 18 augusti, med upprop, därefter läsning enligt schema. kl för åk 1, BA, BF och HV kl för åk 1, FT och VF kl för åk 2, på respektive program kl för åk 3 på respektive program. Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti. Eleverna ska parkera på stora elevparkeringen utanför området.

26 Österänggymnasiet Exp tel Läsåret 2015/2016 börjar tisdagen 18 augusti. kl för åk 1 upprop i aulan. Lunch serveras kl och skoldagen slutar kl kl för åk 2 upprop i på hemsidan angivna salar. Lunch serveras kl Lektioner enligt schema fr.o.m. kl kl för Åk 3 upprop i på hemsidan angivna salar. Lunch serveras kl Lektioner enligt schema fr.o.m. kl Elever på Introduktionsprogrammet har upprop enligt särskild kallelse. Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 18 augusti.

27 Kommunala musikskolan Exp tel Kommunala musikskolan börjar vecka 35. Särskild kallelse skickas ut till eleverna. Eleverna erbjuds minst 28 lektioner per läsår, plus eventuellt ensembledeltagande. Anmälan kan göras på hemsidan: olanwww.kristianstad.se/musiksk olan

28 Vuxenutbildningen Inom Vuxenutbildningen erbjuds reguljära kurser och flexibla studier. För varje individ görs en studieplanering i samråd med studie- och yrkesvägledaren. Se information som skickas hem till samtliga antagna elever. Exp tel Besöksadress: Götgatan 2, Kristianstad

29 Yrkeshögskolan För information om utbildningsstarter se

30 Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för: Väglednings- och lärcentrum / Lärlingsakademin, VLC Besöksadress: Lasarettsboulevarden 2E Kristianstad Tfn expedition Svenska för invandrare, SFI Besöksadress: Mässvägen, Norra Åsum Tfn expedition: För mer information om SFI klicka här!


Ladda ner ppt "Välkommen till Skolstart! Läsåret 2015-2016 Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kommunal förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och."

Liknande presentationer


Google-annonser