Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0 Friedrich Hayek och det ovetbara Filosoficirkeln, Lund Mars, 2008 Germund Hesslow 1899 1992.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0 Friedrich Hayek och det ovetbara Filosoficirkeln, Lund Mars, 2008 Germund Hesslow 1899 1992."— Presentationens avskrift:

1

2 0 Friedrich Hayek och det ovetbara Filosoficirkeln, Lund Mars, 2008 Germund Hesslow 1899 1992

3 1 För att förstå den sociala verkligheten måste vi inse att det finns vidsträckta delar av den vi inte kan veta något om

4 2 Den implicita kunskapen är skälet till att centralplanering inte kan fungera. Notera inte bara ekonomi. Även argument mot sådant som fördelning av föräldrapenning och andra typer av politisk styrning av individens val

5 3 Hayek två ggr föregripit och fått erkännande sent. Först som liberal ekonom, nu som föregångare till konnektionismen

6 4 ”A magnificent dinosaur" Anthony Quinton ”You are completely right!” Winston Churchill

7 5 Friedrich Hayek 1899-1992 Monetary Theory and the Trade Cycle, 1929 The Road to Serfdom, 1944 The Sensory Order, 1952 The Constitution of Liberty, 1960 Law, Legislation and Liberty, 1973 The Fatal Conceit, 1988

8 6 Sekelskiftets Wien ” Ett laboratorium för världsförstörelse” Karl Kraus

9 7 Carl Menger (1840- 1921) Grundare av den österrikiska skolan. Marginalnytteteorin

10 8 Eugen von Böhm- Bawerk 1851-1914 Kapital och ränteteori Kritik av arbetsvärdeläran

11 9 Friedrich von Wieser 1851-1926 Alternativkostnadsteorin

12 10 Ludwig von Mises 1881-1973 Socialism, 1922 Human Action, 1966

13 11 Sigmund Freud (1856-1939) Drömtydning, 1900

14 12 Adolf Hitler 1889-1945

15 13 Arnold Schönberg 1874- 1951

16 14 Adolf Loos 1870- 1933 Rufer Haus, 1922 Oskar Kokoschka

17 15 Wittgensteins ”hus”

18 16 Margaret Stonborough- Wittgenstein Gustav Klimt, 1905

19 17 Karl Popper (1902- 1994) The Open Society and its Enemies, 1945 The Logic of Scientific Discovery, 1959 Our knowledge can only be finite while our ignorance must be infinite

20 18 Ludwig Wittgenstein 1889-1951 Tractatus Logico-Philosophicus, 1920 Philosophishe Untersuchungen, 1953

21 19 Wienkretsen Moritz Schlick 1882-1936 Rudolf Carnap 1891 - 1970 Herbert Feigl 1902-1988

22 20 Wien 1920 Eugen von Böhm-Bawerk † (69) Sigmund Freud 64 Ludwig von Mises 39 Ludwig Wittgenstein 31 Adolf Hitler 31 (flyttat München) FA Hayek 21FA Hayek 21 Karl Popper 18

23 21 Hayeks konjunkturteori ”One of the most frightful muddles I have ever read” JM Keynes

24 22 John Maynard Keynes 1883-1946 The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936

25 23 Piero Sraffa 1898-1983

26 24 Marknaden som informationsbärare Ekonomin är bärare av kunskap Ingen kan beskriva denna kunskap Kunskapen kan ej centraliseras

27 25 Den spontana ordningen ”Of human activity but not of human design”

28 26 Socialismen Argumenten för frihet Ekonomisk kalkylering Den dolda kunskapen The Road to Serfdom

29 27 Socialismen

30 28 Hayek om frihet Klassiskt, negativt frihetsbegrepp Frihet och ansvar Frihet nödvändigt för moraliskt handlande Frihet nödvändigt för kunskapsutnyttjande

31 29 The Sensory Order Monist, determinist Symbolteori vs nätverksteori Ingen explicit kunskapsrepresentation Ett självorganiserande system Omöjligt att beskriva

32 30 Ludwig Wittgenstein 1889-1951 Tractatus Logico-Philosophicus, 1920 Philosophishe Untersuchungen, 1953

33 31 Vad är kunskap och information? Erfarenhet lagrad som symbolisk representation Erfarenhet lagrad i individuell handlingsbenägenhet eller social institution

34 32 Wittgenstains bildteori

35 33

36 34

37 35 Katt matta

38 36 Katt på matta

39 37 Piero Sraffa 1898-1983

40 38 Wittgensteins språkteorier Bildteorin: Satser fungerar som bilder där orden symboliserar objekt och satsen har samma struktur som verkligheten. Språkspelsteorin: Språk är beteende, ett socialt spel.

41 39 It is simply not true that our actions owe their effectiveness… to knowledge which we can state in words This structure of human activities constantly adapts itself … to millions of facts which in their entirety are not known to anybody

42 40 Konnektionism Kunskapen implicit och utspridd i hela systemet

43 41 Increased delay Classical conditioning: experimental paradigm Before training After training

44 42 Increased delay Classical conditioning: experimental paradigm Before training After training

45 43 Ingen representationell kunskap I hjärnan lagras kunskapen om att luftpuff åtföljer ton. Symboler för luftpuff, ton och åtföljande föreligger i specifik konstellation vilken lagras i hjärnan. Men betingningen innebär bara att en koppling ändras. Inga symboler behövs. Blink IO Purkinje cell Modifiering av synaps Parallell- trådar Mosstrådar Klättertråd Ljus Ljud Hud... Cornea

46 44 Operant conditioning: experimental paradigm Light: Discriminative stimulus Lever Food: reinforcement

47 45 Valuable consequence only when green light is on. Reinforcement will strengthen synapse that was active just before V. Thus, walking left when green light is on has valuable result (V) and is strengthened. Green light functions as discriminative stimulus. Organism seems to believe that green light signals reinforcement. Making behaviour appropriate to situation V R

48 46 Vad är kunskap och information? Erfarenhet lagrad som symbolisk representation Erfarenhet lagrad i individuell handlingsbenägenhet eller social institution Kunskap är anpassning Behöver inte vara explicit Behöver inte vara medveten

49 47 Kunskap är anpassning Behöver inte vara explicit Behöver inte vara medveten

50 48 Marknaden som informationsbärare Ekonomin är bärare av kunskap Ingen kan beskriva denna kunskap Kunskapen kan ej centraliseras

51 49 Hayek om frihet Klassiskt, negativt frihetsbegrepp Frihet och ansvar Frihet nödvändigt för moraliskt handlande Frihet nödvändigt för kunskapsutnyttjande

52 50 Socialismen Argumenten för frihet Ekonomisk kalkylering Den dolda kunskapen The Road to Serfdom

53 51 Hayek om frihet Klassiskt, negativt frihetsbegrepp Frihet och ansvar Frihet nödvändigt för moraliskt handlande Frihet nödvändigt för kunskapsutnyttjande

54 52 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "0 Friedrich Hayek och det ovetbara Filosoficirkeln, Lund Mars, 2008 Germund Hesslow 1899 1992."

Liknande presentationer


Google-annonser