Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VSFK Klubben som skall öka farten ännu mer! Genom Sträckflygning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VSFK Klubben som skall öka farten ännu mer! Genom Sträckflygning!"— Presentationens avskrift:

1 VSFK Klubben som skall öka farten ännu mer! Genom Sträckflygning!

2 Kvällen Regler Planering av flygning Rapportering Taktik Flygsäkerhet

3 Innehåll Former för tävling Klasser Ban typer Tumregler Starlinje Brytpkt Mållinje Blanketten Rapportering

4 Former RST, grenar Höjd Distans Hastighet Kombination Lag Vinnare i resp. mom= Svensk mästare

5 Deltagare Sportlicens samt om ej svensk medborgare bosatt i landet minst 6mån före 1:a resultat och aktiv medlem i en klubb som är ansluten till segelflyget. Höjd mom. skall minst ha C-diplom Deltagare i individuella grenar, gällande S- cert och sträcktillstånd 2-sits, aktiva medlemmar i samma klubb och anslutna till segelflyget, båda skall ha sportlicens

6 Perioder samt antal resultat 2st perioder, 1/3-30/6--1/7-30/9 1:a perioden får du tillgodoräkna dig: - 2st bästa höjdvinster, Bästa dist. Och din bästa hastighet. - Alla dina sträckor, tot dist. I ackumulerad dist. 2:a perioden, förbättra dina resultat i period 1 samt lika många resultat ytterligare

7 Forts period o resultat Totalt: 4st bästa höjdvinsterna 2st bästa hastigheterna 2st bästa distanserna Alla sträckor i ackumulerad distans

8 RST-mottot Det skall vara kul och stimulera dig i flygandet!

9 Bantyper FB, Fördeklarerad Bana - Piloten deklarerar i förväg vilken bana han avser flyga POB, Pilot Optimerad Bana - Flyger dit vindarna bär och deklarerar i efterhand hur du flugit FB ger mer poäng i både hastighet och distans momentet.

10 Tumregler Banan bör deklareras Skall vara minst 100km Ben längd minst 28km 1:a och sista får vara kortare I hastighetsflygning måste banan ha minst en brytpkt Är banan under 200km, max 3 brytpkter

11 Tummen forts Längre än 200km, max 5 brytpkter En brytpunkt får användas valfritt antal gånger. Start och målpkt får även användas. En fullbordad FD, FAI triangel ger 5% bonuspoäng dist och hast

12 POB kan användas på följande sätt En FB som fullbordats och vädret tillåter en övergång till POB, vilket ger dig FB poäng + POB distans poäng. Hastigheten räknas från FB Du har deklarerat en FB men vädret ville inte, du flyger åt ett annat håll, då blir det en POB En FB kan när som helst övergå i POB

13 FAI FAI triangel, minst 28% benlängd av totala dist om inte banan är över 750km, då tillåts den kortaste vara 25% och den längsta 45% av den totala banlängden Riktiga segelflygare flyger bara FAI…..

14 Deklaration Kan med fördel göras i Computtern Om inte: Skriftligt och som skrivs under av flygledare. FD som övergår o POB skall kompletteras med en deklaration, efter flygningen Loggnings intervallet får ej överstiga 60sek Loggfilen skall konverteras till igc format Loggern skall vara inställd på WGS 84, geodetic datum

15 Startlinje Cirkelbåge med utgående ben som linje i centrum och en längd på 3km på vardera sidan om benet. Skiss Vår startpunkt är Lillhärads k:a, men det är fritt att välja SP skall vara en väldefinierad punkt eller en angiven koordinat Startlinje passage får ske på valfri höjd Starttiden tas från sista loggen före startlinje passage, alt interpoleras

16 Startlinje Välj startlinje höjd med hänsyn till vädret samt målpunkt. Du får max ha 1000m skillnad mellan SP och MP Max avstånd mellan SP och MP är 30km Har du ingen computter eller brister i minnet så skriv upp starthöjden

17 Brytpkt FD, Observationssektor som är en cirkel med radien 500m med brytpkten som centrum. POB, Brytpkter räknas som de loggar som ger bästa distansen, dock gäller antalet beroende på längden (200km). Där du vänder blir din brytpkt Flyger du för ett märke gäller den gamla fotosektorn, räcker EJ med bercan.

18 Mållinje Vår målpkt är SM 2002, koordinaten Längd 1000m, vinkelrätt mot sista benet Detta gäller inte vid POB, då räknas distansen från startpunkten via brytpunkter till den logg som ger bästa distansen Distansflygningen i FD anses som fullbordad om man landar inom 1000m från målpunkten, om du inte passerat målpunkten. FD som inte fullbordats räknas i dist POB

19 Kontroller Vid deklaration i FR behövs ingen kontrollant. OM inte FR, Deklaration upprättas och skrivs under samt koll att flygningen utförts enligt deklarationen barogrammet innehåller samtliga uppgifter, se 9.3.1 Resultatblanketten ifylld och uppgifterna korrekta och underskriven av tävlande

20 Blanketten När allt ifyllt skriver klubbkontrollanten på med sin namnteckning både i resultatblanketten och ev. barogram Det är alltid den tävlande som är ansvarig för att korrekta uppgifter inlämnas!

21 Rapportering Flygning skall rapporteras inom 8dagar via RST online, klubbkod VAS0977, därefter era 6första siffror i persnr, VAS 641203. Äldre resultat accepteras ej i RST online IGC fil bifogas registreringen på RST online Dokumentation, deklaration samt ev. barogram samt en diskett med igc filen läggs i RST brevkorgen

22 Ändringar 2005 Startlinje för POB ändrat till en cylinder med 3km radie. Tid o distans mäts från när man lämnar sektorn. Vid höjdvinst skall man säkerställa att den lägsta höjden tydligt framgår av barogram/ loggade data. 3manna lag har återinförts.

23 Om man vill fördjupa sig SHB 720 721A 722 723

24 På fältet/ vid start platsen Lottning Tala om för FL vad du skall göra Ev tankning (Beror på vilken lotten blev) Koll utr, logger tömning om Volkslogger) Bestäm startid. Programmera loggern/ plocka in karta o dryck m.m. Följ väder utv. Ät före start Klä dig rätt


Ladda ner ppt "VSFK Klubben som skall öka farten ännu mer! Genom Sträckflygning!"

Liknande presentationer


Google-annonser