Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temaområde 1 Ledarskap i skolan – att leda lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temaområde 1 Ledarskap i skolan – att leda lärande."— Presentationens avskrift:

1 Temaområde 1 Ledarskap i skolan – att leda lärande

2 Upplevelse genom att använda kropp och knopp

3 - + UPPDRAGET - -

4 Vi ville alla att barnen skulle få ett större inflytande över sitt lärande men även innehållet i lärandet. Vi ville göra vårt arbete mer lustfyllt.

5 Inre drivkraft Det är inte bara barnens kompetens som skall tas till vara på, vi vuxna har ett behov av att känna den inre motivationen

6 Motivation är inte nödvändigtvis det samma som lust – det kan även vara insikt i vad som är fruktbart och nödvändigt.

7 Initiativrika, självständiga och ansvarstagande barn. Barnen får själva påverka sitt lärande genom att aktivt göra val inom det tema som vi pedagoger har utsett. Barn och vuxna jobbar sida vid sida som medarbetare.

8 Vuxna har inte alltid facit

9 Genom att pedagogiskt arbeta med detta arbetssätt hoppas vi att få nyfikna barn med lust att lära. Vi vill att barnen: utvecklar sitt eget sätt att lära, lär sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, lär sig att arbeta med ämnen ur olika synvinklar, lär sig att uttrycka sig genom skrift, tal, drama och bild, förstår att använda sina kunskaper som ett redskap för att lösa problem, reflektera och kritiskt granska och ifrågasätta sin omgivning.

10 Upplevelsen Inför valet av ämne som skall styra årets arbete förbereder vi oss genom att titta i kursplanerna och utifrån dessa finna ett lämpligt tema som skall ligga till grund för årets arbete. Det är av stor vikt att valet av ämnet/temat är så brett att alla kan hitta något som intresserar dem.

11 Ledtråd

12 Upplevelsen är höjdpunkten och inleder temat på hösten! Svaret på gåvan skall visa sig och alla är förväntansfulla, även familjen hemma. Personalen har ett ”sjå” att inte försäga sig.

13 Upplevelsen skall vara pampig, kittlande, utmanande och målet är att alla sinnen skall vara inblandade.

14 Dialog Utifrån barnens frågor och funderingar gör vi sedan en grovplanering av underteman samt förslag på vad barnen skulle kunna göra i de olika verkstäderna.

15 kurser

16 Verkstadsarbetet Efter kurserna så går vi över till vad vi kallar för verkstadsarbetet. Vi har tre verkstäder Läs och skriv, ateljé samt laboratoriet.

17 Här får barnen själva välja vad de vill arbeta med, men de måste beskriva vad skall jag göra, hur skall jag göra, vad/vilket material behöver jag för att kunna genomföra detta, var kan jag få tag på materialet?

18 PIPPI LÅNGSTRUMP Människokroppen Namn:___________________________________________ Jag vill jobba i ______________________________________ Där ska jag göra _____________________________________ _____________________________________________________ ______________________________________________________ Då behöver jag ________________________________________ _______________________________________________________ Så här gjorde jag ________________________________________ ________________________________________________________ Jag är _______________________ För att __________________________________________________ ____________________________________________________

19 Efter att arbetet är klart gör barnen en utvärdering, de går tillbaka och ser på planeringen och funderar över om det blev som de tänkt sig. Alla barn har en pärm där de sätter in sina planeringar samt utvärderingar, och där sätter de även in kurspapper. Personalen sätter in kursplaner samt vår planering där, så att även föräldrar kan följa gången.

20 Delupplevelse Vi har ungefär tre underteman per år och till dessa underteman brukar vi ha en mindre delupplevelse, detta för att inspirera barnen på nytt.

21 Redovisning Efter avslutat undertema så redovisar barnen för varandra vad de arbetat med på de olika verkstäderna. Barnen tycker att det är roligt att få visa upp vad de gjort men det är också lite pirrigt.

22

23 Utvärdering Efter att ett deltema är klart gör både vuxna och barn en större utvärdering. På ett enkelt sätt tumme upp tumme ned.

24 Kontinuerliga utvärderingar resulterar i en kvalitetshöjning av det som barnen producerat. Vi låter barnen i skrift uttrycka ”tummen upp för...” eller ”tummen ner för …” och här är några få exempel från barns utvärdering av hela året: Jag tycker att det var bra att vi fick lära oss om Japan och dom länderna som fogg och hans vener var i. Jag gillar inte att skriva, för jag tengker på för många saker. Jag jillar att ha tyst läsning för att det var så jag lärde mig läsa

25 Lärdomar

26 Vi som vuxna måste ge barnen ”tanketid”, tänka klart på vad de skall arbeta med. När de gör det är barnen oftast mer självgående och koncentrerade på vad de skall göra.

27 Struktur för de barn som behöver en tydligare struktur så gjorde vi en översikt på hur lång tid de är i varje verkstad. Barnen kryssar i en ruta när de avslutat ett arbetspass. Vi har även fler exempel på vad man kan göra i respektive verkstad.

28 Pippi VeckaMånTisOns 32xxx 33xxx 34xxx 35xxx 36xLov 37xxx

29 Vi vuxna har lärt oss att följa upp barnens arbete och våga utmana dem till att vara kritiska både till oss och till arbetet som de utfört. För oss vuxna är det ett spännande arbetssätt, man måste tänka i nya banor och närma sig ämnen/ämnet från olika perspektiv. Vi arbetar med våra målsättningar hela tiden och de värdegrundsfrågor som de är komna ifrån, eleven skall stå i centrum för sitt eget lärande och få kunskaper i sammanhang.

30 Barn som får lyckas med sitt eget uttänkta arbete blir stolta och vill genuint visa upp/dela med sig av sitt arbete. Detta medför att barnen vill presentera sitt arbete inför både kompisar och föräldrar med ”pirr” i magen när det är dags för den stora utställningen.


Ladda ner ppt "Temaområde 1 Ledarskap i skolan – att leda lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser