Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöbelastningsprofilen (MBP) Per Levin, Carl Bro AB 2004-11-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöbelastningsprofilen (MBP) Per Levin, Carl Bro AB 2004-11-24."— Presentationens avskrift:

1 Miljöbelastningsprofilen (MBP) Per Levin, Carl Bro AB 2004-11-24

2 Innehåll Kort beskrivning av MBP Vad den har använts till Utvecklingsmöjligheter Samarbetsform?

3 Uttag av ej förnybar energiråvara Utsläpp till luft, mark och vatten Förekomst av miljöfarliga ämnen Onödig vattenanvändning Miljöbelastning

4 Minska uttaget av naturgrus (2010) Byggnaders påverkan på hälsan (2020) Minskningen av avfallsmängder (2005) Energianvändning i byggnader (2010) Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. God bebyggd miljö

5 Halverad miljöbelastning jämfört med en referens Referensnivå, den teknik som användes i början på 90-talet Aktuell nivå den teknik som används i Hammarby Sjöstad idag ? Miljöbelastningsprofilen, MBP Miljöprogram för Hammarby Sjöstad

6 VERKTYGEN Flera verktyg i ett: MBP Övergripande struktur som spänner över en hel stadsdel, från individ och hushåll via fastigheten upp till ett helt bostadsområde Moduler Teknisk Försörjning – innehåller endast mediaförsörjningens miljöbelastning Transporter – innehåller endast miljöbelastningen från transporter och arbetsfordon

7 MBP Miljöbelastningen redovisar utsläpp till luft, mark och vatten. De parametrar som analyseras är faktiska emissioner som t.ex. koldioxid, kolväten och kväveoxider. Emissionerna omräknas till så kallade miljöpåverkanskategorier som växthuseffekt, övergödning, marknära ozon och försurning.

8 Data i MBP Databas med LCI-data för alla material, transporter, arbetsmaskiner etc. som ingår i uppföljningen. LCI = En LCI beskriver en produkts liv från vaggan till graven, från det att energi och material utvinns till dess att de återförs till naturen.

9

10 Aktiviteter

11 Indata Indataleverantörer: byggherrar, entreprenörer, konsulter och olika förvaltningar inom staden. Vilka data samlas in? – – Material (byggnad, tomt och område) – – Energi (byggnad, tomt och område) – – Arbetsmaskiner (byggnad, tomt och område) – – Transporter (byggnad, tomt och område)

12 Kompletterande anvisningar för Sickla Kaj Materialmängder och farliga ämnen.

13 MBP för ingående material Alternativa mängdberäkningsformat Miljödata för material Reinvesteringar under beräkningsperioden Byggmaterial Enl ISO 14040 1 Enl FINFO 2 E-nr (el) RSK-nr (VVS) 3 VaruDB (byggtjänst) 4 EAN-kod (streckkod) 5 BSAB-kod

14

15 Miljödata arbetsmaskiner Miljöbelastning

16 Indatahjälp för hushållsel, tappvarmvatten, personvärme och viss fastighetsel Antal lägenheter ger antal boende.

17 Beräkning av indata till Enorm

18 MBP Individ (per person, år)

19 Uppföljning av miljöbelastningen för Sickla Udde

20 Miljöindex för byggnad, tomt och område Miljöindex redovisar den relativa skillnaden i miljöbelastning mellan referensen och Sickla Udde Miljöindex (utsläpp till luft, mark och vatten) för byggnad, tomt och område har minskat med ca 40 % Index för uttag av ej förnybar energiråvara för byggnad, tomt och område har minskat med ca 30 % Miljöindex per individ & år

21 Miljöbelastningsprofil för byggnad, tomt och område Minskning av miljöbelastningen har skett från framförallt byggnaderna och området Övergödning - 50 % Marknära ozon - 45 % Vattenanvändning - 40 %Radioaktivt avfall - 27 % Växthuseffekt, försurning och uttag av ej förnyelsebar energiråvara - 30 % MBP per individ & år

22 Samhällsekonomiska beräkningar sker i samarbete med EAL AB Kostnader för miljöbelastning Samhällsekonomi Referens Hammarby Sjöstad Besparing

23 MBP Vasakronan, el- och värmeanvändning per m 2.* Miljöbelastningsprofiler för el-och värmeanvändning per kvadratmeter för år 1997-2001 med prognos för år 2002-2003. * Enligt Carl Bro Stockholm Konsults modell för miljöbelastningsprofil.

24 Exempel Miljöpass till LOCUM

25 Miljöbelastning för 2003 års produktion MBP för NCC (Blicc-samarbetet)

26 Exempel Transporter o maskiner

27 Exempel LIP-projekt

28 Utvecklingsmöjligheter Web-baserad modell Indatablad, anvisningar och referenser för andra byggnadstyper än flerbostadshus. Projekteringsverktyg Miljöklassningsverktyg Etc…

29 Samarbetsformer Inom Miljöstatusgruppen? Utvecklingsgrupp Förvaltargrupp


Ladda ner ppt "Miljöbelastningsprofilen (MBP) Per Levin, Carl Bro AB 2004-11-24."

Liknande presentationer


Google-annonser