Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder."— Presentationens avskrift:

1 2003-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder för utformning, utveckling, utvärdering och forskning. Lärare Helena Lindgren helena@ Thomas Pederssontop@

2 2003-01-21Helena Lindgren 2 Kurslitteratur “Perspectives on HCI – Diverse Approaches” - Monk, Gilbert (editorer) Artiklar

3 2003-01-21Helena Lindgren 3 Innehåll MDI som disciplin / forskningsområde Utvärdera / jämföra existerande system / företeelser Uppfinna / designa nya system / företeelser (vad, hur?) Upptäcka och testa relevanta vetenskapliga principer Etablera riktlinjer och standarder Olika referensramar / perspektiv på området... Ger olika metoder för hur design och utvärdering ska ske Arv från de tre föräldradisciplinerna: sociologi, psykologi, DV Likheter – skillnader: Hur förena olika vetenskapliga kontexter?

4 2003-01-21Helena Lindgren 4 Boken Kap 2-3 DV perspektiv: formella metoder Kap 4-5 Psykologiskt perspektiv Tillämpad experimentalpsykologi (TEP) Kognitiv modellering Kap 6-7 Ergonomi / arbetsstudier Artefakter och scenarios Task analysis Kap 8-10 Sociologi / antropologi / socialpsykologi Etnografi Konversationsanalys Activity theory, CSCW Kap 11 Organisationsanalys

5 2003-01-21Helena Lindgren 5 Datavetenskap Ursprung: matematik, teknik Mål: göra program Generella ingenjörsproblem: Identifiera krav på system Specificera design Implementera Testa Modellering av system

6 2003-01-21Helena Lindgren 6 Psykologi Traditionell experimentell psykologi Hypotes -> testning -> slutsats Samla kvantitativt data Baseras på statistik och sannolikheter Genererar / bekräftar abstraktioner och modeller (generaliseringar) Toleransgrad för avvikelser (och vad som är ”normalt”) bestäms av den som tolkar

7 2003-01-21Helena Lindgren 7 Etnografi Utgår ifrån att arbete utförs i ett kontext; i en organisation i samarbete med andra Studier sker i miljön genom observationer Svara på VAD, VARFÖR Förutsätter TEORI för att göra enorm datamängd hanterbar i analysfasen Nardi föreslår som relevanta teorier för MDI-området: Activity theory, ”Situated action” och ”Distributed cognition”

8 2003-01-21Helena Lindgren 8 Arbete Utveckling av program som ska stödja arbete......kräver förståelse av arbetsuppgifterna Task analysis, arbetsanalys, organisationsanalys, Activity theory...förståelse av hur den/de som ska utföra uppgifterna fungerar Kognitiv modellering – Kognitionsvetenskap, Activity theory...och kanske även av hur och av vad arbetsuppgifter förändras över tid..?! Evolutionär design – ”Action science”, Activity theory

9 2003-01-21Helena Lindgren 9 Metoder Skilj på generella forskningsmetoder som används i syfte att samla data: Experiment, enkät, observation, intervju, litteraturstudier Finns allmäna regler för hur de ska användas Och specifika metoder / VERKTYG som används för design / utveckling / utvärdering av program: Task analysis, GOMS, scenarios, participatorisk design, tänka-högt metodik, arbetsanalys, etc.

10 2003-01-21Helena Lindgren 10 Kvalitativa vs kvantitativa metoder Kvantitativ studie: Man vill veta hur typiskt ett fenomen är för en större grupp människor Så representativ undersökningsgrupp som möjligt för den grupp man vill säga något om Man måste hålla reda på variabler som kan påverka resultatet Kvalitativ studie: Man vill upptäcka / studera ett fenomen Man vill samla så många olika aspekter som möjligt på fenomenet – heterogen undersökningsgrupp

11 2003-01-21Helena Lindgren 11 Utmaningar Hur förena olika vetenskapliga kontexter? Problem: Brist på gemensamma värderingar och koncept Enas om målet Hitta / enas om relevant perspektiv och metoder för ett specifikt utvecklingsprojekt och ”använda dessa på ett kreativt sätt”... Hur använda information om kontext i designspecifikationen? Hur balansera prototyping och behov av utvärdering i verklig miljö?

12 2003-01-21Helena Lindgren 12 Verktygslådor Reduktionistisk verktygslåda TEP – tillämpad experimental psykologi TA – task analysis Cognitive modelling GOMS... Holistisk verktygslåda Activity theory Konversationsanalys Situated action DCOG – distributed cognition...

13 2003-01-21Helena Lindgren 13 Labbar Artikel: sammanfatta (max 1 A4) och presentera i grupp om två Projekt- Använd verktygslådan! Scenarios -> design prototyp Projektplan Utvärdera med verkliga användare Analysera resultatet utifrån en teori


Ladda ner ppt "2003-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs (D – nivå) Kursens mål ge teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, ge kunskap om metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser