Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om problem och syften Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om problem och syften Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Om problem och syften Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm

2 Upplägg Jonas Gustafsson jonas.gustafsson@lhs.se jonas.gustafsson@lhs.se LearnLoop learnloop.lhs.se www.jongus.se - portfolio www.jongus.se

3 Fyra metodseminarier Tisdag 30 aug kl 13-15 T 27 Torsdag 31 sept 13-15 K 4113 Måndag 5 sept 13-15 T 27 Tisdag 6 sept 10-12 Z 304

4 Ex-arb. skall (SOU1999:63) fördjupa den enskildes förmåga att på ett metodiskt sätt reflektera över den pedagogiska verksamheten Studenten ska kunna tillvarata och systematisera egnas och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för professionell utveckling

5 Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar

6 Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga

7 Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga Välja, anpassa och pröva metoder Välja och avgränsa sin empiri

8 Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete… Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga Välja, anpassa och pröva metoder Välja och avgränsa sin empiri Genomföra sin undersökning

9 För att sedan fortsätta med… Genomföra en systematisk och teoretiskt förankrad analys Dokumentera allt man gör

10 För att sedan fortsätta med… Genomföra en systematisk och teoretiskt förankrad analys Dokumentera allt man gör Skriva en rapport där undersökningen och resultaten presenteras och diskuteras.

11 Vad är ett problem?

12 ”svårighet som det krävs stor ansträngning att komma till rätta med”

13 Vad är ett problem? ”svårighet som det krävs stor ansträngning att komma till rätta med” Ett problem kan vara allmänt beskrivet

14 Syfte

15 ”planerad följd av visst handlande”

16 Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål

17 Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål Verb: syfta: rikta in mot visst mål

18 Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål Verb: syfta: rikta in mot visst mål Man kan syfta med pennan eller med en gevärspipa

19 Ansatser Deskriptiv

20 Ansatser Deskriptiv Förklarande – att utreda kausala samband

21 Ansatser Deskriptiv Förklarande – att utreda kausala samband Interpretativ – att tolka och analysera intentioner och förståelsehorisonter

22 Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör.

23 Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör. Ställer krav på systematik och konsekvent språkbruk.

24 Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör. Ställer krav på systematik och konsekvent språkbruk. Ett slags kartläggning av okänd terräng.

25 Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker.

26 Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker. Systematik i undersökning och beskrivning för att utesluta godtycke och andra möjliga förklaringar.

27 Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker. Systematik i undersökning och beskrivning för att utesluta godtycke och andra möjliga förklaringar. Objektivering – upprepbarhet.

28 Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden

29 Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur)

30 Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur) Hermeneutik (tolkningslära) som metod och som förhållningssätt

31 Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur) Hermeneutik (tolkningslära) som metod och som förhållningssätt Systematik för att undvika godtycklighet

32 Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse

33 Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse att arbetet sedan styrs av ett syfte

34 Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse att arbetet sedan styrs av ett syfte ur syftet härleds sedan en eller ett par frågor

35 Alltid gäller… Se upp med det normativa! Undersökningens syfte är inte att föreskriva, utan att reda ut och skapa bättre förståelse.

36 Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

37 Till onsdag 1: vad är jag intresserad av? 2: vad vill jag undersöka? 3: vilken ny kunskap vill jag vinna? 4: Vad vet jag om det jag vill studera?


Ladda ner ppt "Om problem och syften Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser