Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-29Anna-Karin Dykes2 Hållbar utveckling Likabehandling av studenter Lunds universitet Anna-Karin Dykes, docent, Inst. för hälsa, vård och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-29Anna-Karin Dykes2 Hållbar utveckling Likabehandling av studenter Lunds universitet Anna-Karin Dykes, docent, Inst. för hälsa, vård och samhälle."— Presentationens avskrift:

1

2 2015-06-29Anna-Karin Dykes2 Hållbar utveckling Likabehandling av studenter Lunds universitet Anna-Karin Dykes, docent, Inst. för hälsa, vård och samhälle HVS

3 2015-06-29Anna-Karin Dykes3 Likabehandling av studenter Lunds universitet Policy avseende likabehandling av studenter 2006-2010 (LU-styrelse) Ansvar för genomförandet har dekaner/områdesordförande, prefekter och studierektorer övriga chefer och ledare På områdesnivå; ett organ med ansvar att bevaka likabehandlingsfrågor, årliga handlingsplaner (jämställdhets- och likabehandlingsgruppen, AKD, AA)

4 2015-06-29Anna-Karin Dykes4 Likabehandling av studenter Lunds universitet På områdesnivå; minst en kontaktperson (Med.fak., Anna Arstam) årlig återrapportering till Ledningsgrupp för likabehandlingsarbetet LU, (ledamot Anna-Karin Dykes) gruppen samordnar resultatuppföljningar, rapporterar till styrelse och rektor.

5 2015-06-29Anna-Karin Dykes5 Likabehandlingsarbetet 2006 Initiativ till en nationell likabehandlings- och rekryteringskonferens, Lund 15-16/3 Utbildningspaket om hur man förebygger och motverkar trakasserier Omarbetning av åtgärdsprogram till att omfatta samtliga typer av trakasserier Prisutdelning till Samhällsvetenskapliga fak. För AKADELIKA Likabehandlingspolicy tryckts, spridits.

6 2015-06-29Anna-Karin Dykes6 Policy avseende likabehandling av studenter Lunds universitets verksamhet bygger på jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Alla människors lika värde erkänns och universitetet verkar mot rasism och främlingsfientlighet. Inom universitet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling.

7 2015-06-29Anna-Karin Dykes7 Likabehandling av studenter Uppföljning och återrapportering FOKUSGRUPPER Organisation och plan Information Rekrytering och mottagning Anpassning/tillgänglighet Trakasserier Mångfaldsfrågor i undervisningen

8 2015-06-29Anna-Karin Dykes8 Likabehandling av studenter Uppföljning och rapportering Särskilda organ saknas hos några områden Endast tre områden har särskild plan Informationsspridning finns, hemsidor bör förbättras Regelmässig studentmottagning, samarbetar med studentkår Undviker tentamen lördag/söndag Individuella lösningar för föräldrar

9 2015-06-29Anna-Karin Dykes9 Likabehandling av studenter Uppföljning och rapportering Seminarier, kurser, information angående trakasserier Med.fak. anger särskilt handlingsprogram vid trakasserier Fyra sexuella trakasserifall under 2006 Ingen genomtänkt strategi för mångfaldsperspektiv i utbildningen Likabehandlingsaspekter förefaller inte utgöra ett naturligt inslag i all utbildning

10 2015-06-29Anna-Karin Dykes10 Likabehandling av studenter Rekommendationer till områdena Uppmärksammas och hanteras på ett mer systematiskt sätt Oeftergivligt krav på områdesspecifika handlingsplaner och uppföljning 2008 Under 2007 samtliga områden skall ha ett organ som hanterar frågor om likabehandling av studenter enl.policy Systematisk uppdatering av hemsidor Utbildningspaket (Brage & Widén) Fortsatta utbildningsinsatser Vidarutveckla åtgärdsprogrammet mot sexuella och könsrelaterade trakasserier.


Ladda ner ppt "2015-06-29Anna-Karin Dykes2 Hållbar utveckling Likabehandling av studenter Lunds universitet Anna-Karin Dykes, docent, Inst. för hälsa, vård och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser