Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolechefsträff 2011-11-15 Välkomna. Dagens arbete Kenth inleder med lite ekonomi Arbetsgång för barn i behov av stöd Implementering av läroplanerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolechefsträff 2011-11-15 Välkomna. Dagens arbete Kenth inleder med lite ekonomi Arbetsgång för barn i behov av stöd Implementering av läroplanerna."— Presentationens avskrift:

1 Förskolechefsträff 2011-11-15 Välkomna

2 Dagens arbete Kenth inleder med lite ekonomi Arbetsgång för barn i behov av stöd Implementering av läroplanerna Lärande samtal kring lokala pedagogiska planeringar i förskolan Bedömningsmatris förskolans kvalité Verktyg för kvalitetsutveckling Urban kommer en stund för korta frågor och svar (Om vi hinner konstruerar vi en LPP i matematik )

3 Läroplansarbete Träffarna upplevs väldigt positiva De önskar mer arbete kring hur de ska arbeta på sina förskolor för att alla ska få ta del av deras kunskaper Hur har ni frigjort tid för arbetet på era förskolor? Hur organiserar ni träffarna? Hur dokumenteras arbetet? Hur får ni kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förändras?

4 Lärande samtal Hur får vi vårt vardagsarbete på förskolorna att fokusera på lärande istället för görande? Kort repetition av lärande samtal, vad är det? Lars är samtalsledare Enskilda funderingar i 5 minuter Erfarenhetsrunda Vi ställer förståelsefördjupande frågor till varandra under samtalets gång En dokumenterar gruppens lärande Avslutande reflektion, vad har vi lärt oss under samtalet? Hur ska vi gå vidare i arbetet? Vilka aktiviteter ska vi genomföra inom detta område?

5 Bedömning av förskolans kvalité Kort repetition av matrisen för förskolans kvalité Fokus på naturvetenskap och teknik Vad är det för ”glasögon” vi ska titta igenom för att ha fokus på förmågorna i naturvetenskap och teknik?

6 Naturvetenskap och teknik Ett naturvetenskapligt förhållningssätt är - gissa - prova - hur blev det? - varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? Vilka möjligheter får barnen till detta? Vilka olika tekniker kan man bygga med - lego – klossar - kaplastavar - virke - ??? Vilka material och redskap får barnen prova och experimentera med? Hur utmanas barnen av de vuxna att våga experimentera och prova på nya sätt?

7 Naturvetenskap och teknik Vilka möjligheter får barnen att utforska teknik och naturkunskap i vardagen? När får barnen utforska hur enkel teknik fungerar? Varför rinner vattnet i kranen? Vad händer när vi spolar toaletten? Hur fungerar en mobiltelefon? Hur kommer det ljud ur radion? Hur fungerar en lampa? Vad händer när man skruvar en lampa ur julgransbelysningen eller adventsljusstaken?.......... + många många fler exempel


Ladda ner ppt "Förskolechefsträff 2011-11-15 Välkomna. Dagens arbete Kenth inleder med lite ekonomi Arbetsgång för barn i behov av stöd Implementering av läroplanerna."

Liknande presentationer


Google-annonser