Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Isens uppbyggnad och känslighet för förändring Anders Omstedt Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Isens uppbyggnad och känslighet för förändring Anders Omstedt Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre."— Presentationens avskrift:

1 Isens uppbyggnad och känslighet för förändring Anders Omstedt Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

2 Tips Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Johan Porsby http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h tm Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Johan Porsby http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h tm http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h tm http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h tm Aktuell forskning om vårt klimat www.oceanclimate.se Aktuell forskning om vårt klimat www.oceanclimate.se www.oceanclimate.se

3 Isens öppna kristallstruktur

4 Iskristaller börja växa - kamp om att växa snabbt

5 Iskristaller – kan man se något vackrare?

6 Iskristaller i fuktig luft

7 Iskristaller växer lätt på olika material

8 Iskristaller kan se olika ut

9 Istillväxt

10 Is i Grövlan

11 Istillväxt i havet

12 Iskristallsörja i havet eller öppna sjöar

13 Ny kärnis växer till

14 Tunn is under träd och broar

15 Varning bro!

16 Dynamiska förhållanden

17 Slukhål

18 Råk

19 Snöis

20 Stöpis

21 Iskristaller vid turbulent strömning (iskristallsörja eller Frazil Ice)

22 Ankaris kan lyfta stora stenar

23 Iskristallsörja som övergår till pannkaksis

24 Is i floder

25 Mälarisen börjat mörkna (påsken 2006)

26 Tvärminne i Finska skärgården

27 Havsis så härlig och så farlig

28 Västkusten 2006

29 Havsis

30 Västkustis och farliga vindar

31 Isbildning till havs

32 Isbildning i Antarktis

33 Iskristallsörja

34 Pannkaksis

35 Nyisbildning till havs under lugna förhållanden

36 Havsis

37 Havsisens tjocklek varierar ofta mycket

38 Havsis från Bottenviken

39 Smältande is

40

41 Kärniskristaller (våris)

42 Kärniskristaller

43 Östersjöns klimat och dess förändringar Från Tore Påsse SGU Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Science Centre

44 Vad är klimat? 175018001850190019502000 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 Time (Year) Air temperature ( o C) Annual 5 year 15 year 30 year Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Science Centre

45 Hur tolkar vi mätningar? Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

46 Havsisens variation i Östersjön Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

47 Maximala isutbredningen

48 Klimatstatistik: Stockholm lufttemperatur Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

49 Klimatstatistik: Stockholm säsongsindex (sommar-vinter temperatur) Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Science Centre

50 Klimatstatistik: Stockholms vattenstånd (utan landhöjning) Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Science Centre

51 Stockholm världens längsta vattenståndsserie. Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

52 Stockholms lufttemperatur en av vår längsta och bäst dokumenterad temperatureserier Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Science Centre

53 Perioder 1522-36 Mild 1562-76 Kall 1577-91 Mild 1597-1629 Kall 1630-62 Mild 1663-1706 Kall 1707-50 Mild 1750-1877 Kall - 1803-20 Kall 1878-2000 Mild - 1930-39 Mild - 1940-42 Kall - 1971-75 Mild - 1985-87 Kall - 1988-93 Mild Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa. Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren. (Eriksson et al., 2007, Hansson and Omstedt, 2007) Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

54 Hur bra är vår kunskap om gamla tider isförhållanden?

55

56 Stämmer våra beräkningar? 30 Jan. 1658 krossade den svenska armen Lilla Bält. 6 Febr. 2000-3000 man krossade Stora Bält 19 Febr.prel fredsavtal mellan Sverige och Danmark

57 Östersjöns klimatkänslighet: modelluppskattning och data Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

58 Förslag till GLSK Sammanställ isförhållanderna på några av klubbens bästa sjöar/fjordar. Uppskatta dagar med is och ev. istjocklekar. Sammanställ isförhållanderna på några av klubbens bästa sjöar/fjordar. Uppskatta dagar med is och ev. istjocklekar. Lägg detta på hemsidan och uppdatera varje år. Lägg detta på hemsidan och uppdatera varje år. Kommer isen försvinna? Kommer isen försvinna? Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre

59 Tack för intresse! Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre


Ladda ner ppt "Isens uppbyggnad och känslighet för förändring Anders Omstedt Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University Earth Sciences Centre."

Liknande presentationer


Google-annonser