Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att från och med september 2008 vara klimatneutral. Här följer frågor och svar om BTH och klimatneutralitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att från och med september 2008 vara klimatneutral. Här följer frågor och svar om BTH och klimatneutralitet."— Presentationens avskrift:

1 Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att från och med september 2008 vara klimatneutral. Här följer frågor och svar om BTH och klimatneutralitet

2 Fråga: Vad innebär det att vara klimatneutral? Svar: Det betyder att man ur nettosynpunkt inte bidrar till klimatproblemet.

3 Fråga: BTH är först i Sverige, kanske i världen, att vara en klimatneutral högskola. Hur kommer det sig att BTH tar första steget? Svar: Med vår kompetensprofil har vi goda förutsättningar att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Klimatneutralitet är ett konkret sätt att leva som vi lär. För att vara trovärdiga i vår profilering måste vi därför göra vad vi kan också i vår egen vardag.

4 Fråga: Vem på BTH berörs? Svar: Klimatpåverkan uppkommer i stort som smått. Alla på BTH berörs - organisationens strategier och beslut liksom allas dagliga handlingar spelar roll i detta avseende.

5 Fråga: Vilka metoder ska vi använda för att bli klimatneutral? Svar: Vi ska bland annat öka medvetenheten om vår klimat- påverkan, effektivisera vår energianvändning, prioritera miljövänliga kommunikations- och resealternativ, prioritera klimatsmarta produkter i vår inköpspolicy. Vi ska också nyttja vår unika kompetens inom vår profil för att generera klimatsmarta innovationer och på sikt undanröja strukturella hinder mot klimatneutralitet. Den negativa påverkan som vi inte kan eliminera i närtid ska kompenseras med inköp av utsläppscertifikat men målet är att så snart som möjligt bli klimatneutral i vår egen verksamhet och därmed fasa ut behovet av utsläppscertifikat.

6 Fråga: Hur köper vi utsläppsrätter och vart går pengarna? Svar: Vi kommer att köpa certifierade utsläpps-rätter via en konsult. Vi väljer utsläppsrätter som är omsorgsfullt verifierade och godkända av FN. Pengarna kan exempelvis gå till vindkraftinvesteringar i Indien och Kina där kolkraft då kan väljas bort.

7 Fråga: Vem vet hur mycket koldioxid BTH släpper ut? Svar: Våra stora utsläpp inventeras och beräknas av en konsult. Parallellt måste vi själva lära oss mer om var vår egen klimatpåverkan uppstår för at kunna vidta rätt åtgärder.

8 Fråga: Kan jag åka bil i tjänsten eller är det kollektivtrafik som gäller? Svar: Ja, du kan åka bil i tjänsten även i framtiden, men ditt val av färdmedel ska vara klimatmedvetet. Om du behöver köra bil, så ska bilar med förnyelsebara drivmedel vara förstahandsval.

9 Fråga: Är det slut med flygresorna? Svar: Nej, du kan flyga i tjänsten även i framtiden, men din reseplanering ska vara klimatmedveten. Om du behöver flyga så ska resan klimatkompenseras.

10 Fråga: Blir det fler distanskurser på BTH? Svar: Ja, troligen. Distanskurser kan vara en möjlighet att dra ner på resandet, men verksamhetens totala kvalitet och utveckling ska alltid optimeras. Kanske är det en kombination av undervisning på campus och distans som är optimal.

11 Fråga: Ska vi dra ner på värmen i lokalerna och släcka lamporna? Svar: Ja, där så är möjligt med bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö. Man kan identifiera onödig elförbrukning och med ganska enkla åtgärder minska den kraftigt. Här finns också pengar att spara som kan användas på bättre sätt.

12 Fråga: Vem ansvarar för att BTH blir klimatneutral? Svar: Ytterst är det rektor som har fått ansvaret från styrelsen. Uppdraget att arbeta med klimatneutralitet kommer att fördelas vidare i organisationen på vanligt sätt.

13 Fråga: Hur snabbt kommer man att jobba för att bli klimatneutral? Svar: Vi är klimatneutrala från och med september månad 2008 genom klimatkompensering. De konkreta förändringarna ska genomföras så snabbt som möjligt med hänsyn till verksamhetens totala kvalitet och utveckling. Detaljerade handlingsplaner är under utarbetande.

14 Fråga: Var kan jag hitta information om BTH:s klimatarbete? Svar: Information kommer framförallt att finnas på BTH:s hemsida. Innan den informationen finns färdig så går det bra att ställa frågor till miljösamordnare heleen.podsedkowska@bth.se.

15 Fråga: Hur ska klimatarbetet finansieras? Svar: En första uppskattning visar på kostnader i storleksordningen 300.000 kr per år. Primärt blir det rektors strategiska medel som bekostar klimatneutraliseringen, men senare så ska alla verksamhetsdelar bära sina kostnader.

16 Fråga: Vilken risk finns för att det kommer försvinna pengar från andra satsningar på BTH? Svar: Olika satsningar (investeringar) vägs alltid mot varandra och prioriteras. Satsningen på klimat- neutralitet förväntas bli mycket lönsam, vilket därmed frigör och skapar resurser även till andra satsningar. Redan de direkta effektiviseringsvinsterna förväntas bli avsevärda. Klimatneutraliteten kan vara en positiv faktor vid ansökningar om forskningsmedel där vår vision och profilering har stor betydelse.


Ladda ner ppt "Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att från och med september 2008 vara klimatneutral. Här följer frågor och svar om BTH och klimatneutralitet."

Liknande presentationer


Google-annonser