Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

04/20041 Nordplus Sprog Programmet för det nordiska språksammarbetet inom NMR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "04/20041 Nordplus Sprog Programmet för det nordiska språksammarbetet inom NMR."— Presentationens avskrift:

1 04/20041 Nordplus Sprog Programmet för det nordiska språksammarbetet inom NMR

2 04/20042 Nordplus Sprog Mål att främja internordisk språkförståelse att stärka kunskapen om språken i Norden att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden Budget 2004 8,7 milj DKK (c 1,2 milj euro)

3 04/20043 Nordplus Sprog Mål att främja internordisk språkförståelse att främja skandinavisk språkförståelse att främja kunskaperna i de skandinaviska språken som minoritetsspråk i Norden att främja kunskaperna i finska, färöiska, grönländska, isländska och samiska som främmande språk i de andra nordiska länderna.

4 04/20044 Nordplus Sprog Mål att stärka kunskapen om språken i Norden att tillhandahålla information och upplysningar om de olika språken och de olika språkförhållandena i Norden och om hur språken skiljer sig från varandra t.ex. i fråga om ortografi, uttal, namnskick och räkneord.

5 04/20045 Nordplus Sprog Mål att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden individens rätt till sitt eget modersmål, oberoende av om detta är ett majoritetsspråk, ett minoritetsspråk eller ett invandrarspråk. Alla nordbor skall ha rätt att utveckla sitt modersmål och att få erkänsla och stöd för en sådan utveckling

6 04/20046 Nordplus Sprog Mål att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden De nordiska språkens ställning både nationellt, i det nordiska samarbetet och även utanför Norden bör stärkas via språkpolitiska åtgärder och aktivt deltagande i den språkpolitiska debatten på nationell, nordisk och internationell nivå.

7 04/20047 Nordplus Sprog kurser konferenser forskningsprojekt utredningsarbete publikationer ordboks- och terminologiarbete utveckling och publicering av läromedel och undervisningsmaterial språkteknologiska projekt etablering av nätverk mellan aktörer på språkområdet upplysningsarbete riktat till allmänheten Aktiviteter

8 04/20048 Nordplus Sprog Vem kan ansöka? -Läroinrättningar på alla stadier -Organisationer, nätverk, samfund som verkar inom språkområdet -Individuella sökande: t.ex journalister, forskare, översättare

9 04/20049 Nordplus Sprog Huvudadministratör: Internasjonalt kontor ved Islands universitet Ledningsgrupp: Nordens språkråd

10 04/200410 Nordplus Sprog Nordens språkråd – sammansättning 14 medlemmar: 2 representanter från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, 1 representant från vart och ett av de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samt 1 representant för Sametinget.

11 04/200411 Nordplus Sprog Nordplus nationella kontor: Finland: CIMO, http://www.cimo.fi Sverige: Internationella programkontoret, http://www.programkontoret.se Svenska institutet, http://www.si.se Norge: Norges forskningsråd, http://www.forskningsradet.no Island: Det internationale kontor, http://www.ask.hi.is Danmark: Cirius, http://www.cirius.dk

12 04/200412 Nordplus Sprog OBS Nästa ansökningstid på hösten 15.10.2004 Ansökningshandbok och ansökningsblanketter finns pä nätet http://www.ask.hi.is > Nordplus > Sprog

13 04/200413 Nordplus Sprog Ansökningsomgången 2004 Ansökningar totalt 77, i förslaget godkända 40 (52%) Godkända per land Danmark 11 (av 16) Finland 1 (av 3) Island11 (av 18) Norge14 (av 25) Sverige 3 (av 14)

14 04/200414 Nordplus Sprog Ansökningsomgången 2004 Godkända per projekttyp: Etablering av nätverk 3 (av 7) Forskningsprojekt 3 (av 5) Konferenser, kurser 14 (av 25) Ordboks- och terminologiarbete 8 (av 17) Publikationer 4 (av 7) Språkteknologiska projekt 4 (av 6) Utveckling av läromedel 4 (av 10)

15 04/200415 Nordplus Sprog Ansökningsomgången 2004 Projektexempel: Forskningsprojekt: Moderna importord i språka i Norden, Nordisk dialektsyntaks Konferenser: Workshop on Small States, Nordisk lexikografikonferens Kurser: Nordkurs Ordboks- och terminologiarbete: finsk- skoltsamisk ordbok, finsk-isländsk ordbok, samisk-finsk hälsoterminologi

16 04/200416 Nordplus Sprog Ansökningsomgången 2004 Projektexempel: Publikationer: Tidskrift för Nordiska föreningen i lexikografi Språkteknologiska projekt: flerordsförbindelser på isländska och danska Utveckling av läromedel: Språk och kultur i Vest- Norden, Nabospråksdidaktik


Ladda ner ppt "04/20041 Nordplus Sprog Programmet för det nordiska språksammarbetet inom NMR."

Liknande presentationer


Google-annonser