Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Faktisk och underliggande inflation 1996-98 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Faktisk och underliggande inflation 1996-98 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X."— Presentationens avskrift:

1 1. Faktisk och underliggande inflation 1996-98 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X minus varor som huvudsakligen importeras

2 2. Faktisk och underliggande inflation 1996 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X minus varor som huvudsakligen importeras

3 3. Faktisk och underliggande inflation 1997 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X minus varor som huvudsakligen importeras

4 4. Faktisk och underliggande inflation 1998 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X minus varor som huvudsakligen importeras

5 5. Faktisk och underliggande inflation KPI UND1X UNDINHX 1998 Räntenedgång -0,6 pe Skatteeffekt +0,2 pe Kaffe, bensin -0,1 pe 1997 Räntenedgång -0,9 pe Skatteeffekt +0,6 pe 1996 Räntenedgång -0,6 pe Skatteeffekt -0,6 pe Genomsnittligt bidrag till KPI Årsgenomsnitt för KPI/ UND1X/ UNDINHX 0,4 / 1,0 / 1,80,9 / 1,4 / 1,70,8 / 2,2 / 2,9

6 6. Slutsatser om inflationen 1996-98 Inflationen - mätt med KPI - hamnade under inflationsmålet och under den undre toleransgränsen under 1996-1998 KPI-inflationen har påverkats kraftigt under alla tre åren av tillfälliga effekter som är väl identifierbara Rensat för tillfälliga priseffekter låg inflationen inom det uppsatta toleransintervallet

7 7. Varaktig och temporär inflation Schematisk beskrivning Utgångsläge Svagare internationell konjunktur. Med oförändrad ränta sjunker inflationen till 1% på 2 års sikt. Utan åtgärd är KPI = UND1X Reporäntan sänks med 2 p.e. Konjunkturen tar fart igen och inflationen - mätt med UND1X - stiger åter till 2%. Men om reporäntan sänks kommer boendekostnaderna att minska. Ungefärliga effekter minus 1,2 p.e. efter ett år, minus 0,4 p.e. efter två år och några tiondelar påföljande år. UND1X -utfall KPI- utfall Prognos

8 8. Varaktig och temporär inflation Schematisk beskrivning Utgångsläge Konjunkturen utvecklas stabilt och den underliggande inflationen - UND1X - ligger i linje med målet Regering och riksdag sänker indirekta skatter KPI-inflationen faller temporärt under tolv månader, men den underliggande inflationen - mätt med UND1X - är stabil UND1X KPI

9 9. Varaktig och temporär inflation Schematisk beskrivning Utgångsläge Konjunkturen utvecklas stabilt och den underliggande inflationen - UNDINHX - ligger i linje med målet Bra kaffeskörd och ökat utbud på olja. Priserna på dessa råvaror sjunker hastigt under juli månad år 0 och ligger sedan stabilt på den nya och lägre nivån. KPI-inflationen faller temporärt, men det gör även UND1X, under tolv månader. Men den underliggande inflationen - mätt med UNDINHX - är stabil UNDINHX KPI och UND1X

10 Faktisk inflation: 1. Långsiktigt förväntad inflation 2. Konjunkturläget 3. Utbudsstörningar som t.ex. förändringar av indirekta skatter och oljepriser samt ränteändringar 10. Faktisk och underliggande inflation Det skattade måttet på underliggande inflation motsvarar i stort sett UNDINHX (Se Inflationsrapport 1999:1) OPEC 1 OPEC 2 Kraftiga oljeprisfall och räntenedgång Skattereformen Kraftig räntenedgång och oljeprisfall Underliggande inflation Tillfälliga faktorer


Ladda ner ppt "1. Faktisk och underliggande inflation 1996-98 Årligt genomsnitt i procent UND1X = KPI minus räntekostnader samt skatter och subventioner UNDINHX = UND1X."

Liknande presentationer


Google-annonser