Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WSP Environmental för Uppsala Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WSP Environmental för Uppsala Universitet"— Presentationens avskrift:

1 WSP Environmental för Uppsala Universitet
Utgår från en viss kunskap om detta Lyfta blicken lite Tobias Bunne, Miljöekonom och konsult på WSP

2 Vi bidrar till ett hållbart samhälle
Samlat grepp kring klimatfrågan Minimera miljö-påverkan Energi-besparande åtgärder Grönt byggande och gröna transporter Hållbara städer Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

3 En vardag i miljösverige…

4 Interna nätverk Systemperspektiv & kundfokus Vindkraft
Hållbar stadsdelsutveckling Fastighetsutveckling Biogas Etc.…. Foto: Erling Baasen Eide

5 Fastighet Infrastruktur Industri Analys Planering Genomförande
Organisation ur ett systemperspektiv Fastighet Infrastruktur Industri Analys Planering Genomförande Förvaltning

6 Process- och projektledning, rådgivning
Expert eller generalist? Exempel: Stads- och fastighetsutveckling – Tidiga skeden Lokaliseringsanalys Marknadsvillkor Kundanalys Fysisk analys Planförutsättningar Trafikanalys Koncept och idé Tjänsteutveckling Struktur och volym Fastighetsstrategi Kommunikations- strategi Kostnadskalkyl Investerings- bedömning Samhällsekonomisk Utredningar Uthyrnings/ försäljningsstrategi Idéskisser och gestaltning Förprojekt Planunderlag Fysiska planer Driva planprocessen Kommunikation Expertstöd Program arkitektur och teknik Strategisk kommunikation Expertstöd Projektplaner Analys Koncept Kalkyl Förstudie Planskede Byggnads program Genom- förande Process- och projektledning, rådgivning WSPs arbetar i tidiga skeden vilket omfattar alla delar i den inledande Stads- och fastighetsutvecklingsprocessen. Från bedömning av marknadsvillkor till planprocess och rådgivning inför genomförandet.

7 Projekt i Sverige

8 Stockholmsarenan Stockholm
Multifunktionsarena för åretruntbruk 30 000 sittplatser Projekt- och projekteringsledning Konstruktion Trafik Logistik Miljöstyrning MKB Säkerhet Geoteknik El VVS Kyla Illustration: White Arkitekter

9 KVV Igelstaverket 240 MW Södertälje
Eldas med bio- och returbränsle Projekteringsledning Byggkonstruktion Mark Brand Ljus VVS El Tele Säkerhet Byggledning

10 Norra Djurgårdsstaden/Royal Seaport
En klimatneutral stadsdel Slutna kretslopp Konsekvent nyttiggörande av resurser i alla led, Ett skyltfönster för miljöteknik och hållbar livsstil Områdesvision: att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter genom att utveckla tekniska lösningar, arbeta med medveten planering och förändra människors livsstil 26,5 GWh/år minskad energianvändning 3,5 GWh/år lokalt producerad energi 4,7 kton/år minskade CO2-utsläpp Fokusområden Energianvändning, Transporter, Klimatanpassning, Kretslopp, Livsstilfrågor nya bostäder och nya arbetsplatser till 2025, ett av Europas största projekt. Framgångsfaktor: samarbete, fokusgrupper över teknikgränser Det ska vara lätt att göra rätt!

11 Norra Djurgårdsstaden/Royal Seaport
Markteknik/geoteknik Miljöteknik/Förorenade områden Riskbedömningar Samrådsprocess Tillståndsansökningar Bergschakt/masshantering Projektprogram Trafikplanering/analys Norra Djurgårdsstaden/Royal Seaport Det ska vara lätt att göra rätt!

12 Internationella projekt

13 Vi finns över hela världen
Snabbjärnväg på Trinidad Västindiska Trinidad & Tobago bygger en snabbjärnväg som ska avlasta vägnätet i huvudstaden Port of Spain. Det ska också möjliggöra en planerad tillväxt på Trinidad. WSPs största järnvägsprojekt utanför Sveriges gränser. Masdar, Abu Dhabi: En koldioxidfri stad växer fram Redan år 2015 beräknas världens första klimatneutrala och bilfria stad stå klar – en hel stad med bostäder och 1500 företag. WSP medverkar till infrastrukturen med intelligenta IT-system, telecom och säkerhet inom avfallshantering, energi och transporter.

14 Vi är WSP www.wspgroup.se

15

16 Tack! Tobias Bunne, Miljöekonom på WSP
“I want to redefine GREEN as geostrategic, geoeconomic, capitalist,  and the most patriotic thing you can do.”  (New York Times columnist, Thomas Friedman) Och så ett relativt nytt citat som redan är förlegat Under tiden nu grunnar på det kan jag bara avslutningsvis råda er att: Välj och testa, underskatta inte vikten av miljökommunikation, fundera på drivkrafter på medellång sikt – ISO, statliga incitament, gröna garantier? Tobias Bunne, Miljöekonom på WSP


Ladda ner ppt "WSP Environmental för Uppsala Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser