Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

070-576 92 25 2009-11-24 Tobias Bunne, Miljöekonom och konsult på WSP WSP Environmental för Uppsala Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "070-576 92 25 2009-11-24 Tobias Bunne, Miljöekonom och konsult på WSP WSP Environmental för Uppsala Universitet."— Presentationens avskrift:

1 tobias.bunne@wspgroup.se 070-576 92 25 2009-11-24 Tobias Bunne, Miljöekonom och konsult på WSP WSP Environmental för Uppsala Universitet

2 Vi bidrar till ett hållbart samhälle Samlat grepp kring klimatfrågan Minimera miljö- påverkan Energi- besparande åtgärder Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Grönt byggande och gröna transporter Hållbara städer

3 En vardag i miljösverige…

4 Interna nätverk Systemperspektiv & kundfokus Vindkraft Hållbar stadsdelsutveckling Fastighetsutveckling Biogas Etc.…. Foto: Erling Baasen Eide

5 Analys Genomförande Planering Förvaltning Fastighet Industri Infrastruktur Organisation ur ett systemperspektiv

6 Expert eller generalist? Exempel: Stads- och fastighetsutveckling – Tidiga skeden Lokaliseringsanalys Marknadsvillkor Kundanalys Fysisk analys Planförutsättningar Trafikanalys Koncept och idé Tjänsteutveckling Struktur och volym Fastighetsstrategi Kommunikations- strategi Utredningar Uthyrnings/ försäljningsstrategi Idéskisser och gestaltning Förprojekt Planunderlag Fysiska planer Driva planprocessen Kommunikation Expertstöd Kostnadskalkyl Investerings- bedömning Samhällsekonomisk bedömning Program arkitektur och teknik Strategisk kommunikation Expertstöd Projektplaner Byggnads- program Koncept Kalkyl Förstudie Planskede Genom- förande Analys WSPs arbetar i tidiga skeden vilket omfattar alla delar i den inledande Stads- och fastighetsutvecklingsprocessen. Från bedömning av marknadsvillkor till planprocess och rådgivning inför genomförandet. Process- och projektledning, rådgivning

7 Projekt i Sverige

8 Stockholmsarenan Stockholm Multifunktionsarena för åretruntbruk 30 000 sittplatser Projekt- och projekteringsledning Konstruktion Trafik Logistik Miljöstyrning MKB Säkerhet Geoteknik El VVS Kyla Illustration: White Arkitekter

9 KVV Igelstaverket 240 MW Södertälje Eldas med bio- och returbränsle Projekteringsledning Byggkonstruktion Mark Brand Ljus VVS El Tele Säkerhet Byggledning

10 Norra Djurgårdsstaden/Royal Seaport En klimatneutral stadsdel Slutna kretslopp Konsekvent nyttiggörande av resurser i alla led, Ett skyltfönster för miljöteknik och hållbar livsstil Områdesvision: att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter genom att utveckla tekniska lösningar, arbeta med medveten planering och förändra människors livsstil  26,5 GWh/år minskad energianvändning  3,5 GWh/år lokalt producerad energi  4,7 kton/år minskade CO2-utsläpp Fokusområden Energianvändning, Transporter, Klimatanpassning, Kretslopp, Livsstilfrågor

11 Norra Djurgårdsstaden/Royal Seaport Markteknik/geoteknik Miljöteknik/Förorenade områden Riskbedömningar Samrådsprocess Tillståndsansökningar Bergschakt/masshantering Projektprogram Trafikplanering/analys

12 Internationella projekt

13 Vi finns över hela världen Snabbjärnväg på Trinidad Västindiska Trinidad & Tobago bygger en snabbjärnväg som ska avlasta vägnätet i huvudstaden Port of Spain. Det ska också möjliggöra en planerad tillväxt på Trinidad. WSPs största järnvägsprojekt utanför Sveriges gränser. Masdar, Abu Dhabi: En koldioxidfri stad växer fram Redan år 2015 beräknas världens första klimatneutrala och bilfria stad stå klar – en hel stad med 40 000 bostäder och 1500 företag. WSP medverkar till infrastrukturen med intelligenta IT-system, telecom och säkerhet inom avfallshantering, energi och transporter.

14 Vi är WSP www.wspgroup.se

15

16 Tack! “I want to redefine GREEN as geostrategic, geoeconomic, capitalist, and the most patriotic thing you can do.” (New York Times columnist, Thomas Friedman) tobias.bunne@wspgroup.se 070-576 92 25 Tobias Bunne, Miljöekonom på WSP


Ladda ner ppt "070-576 92 25 2009-11-24 Tobias Bunne, Miljöekonom och konsult på WSP WSP Environmental för Uppsala Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser