Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöskador, kausalitet och bevisning Allmänna skadeståndsförutsättningar ur ett miljörättsligt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöskador, kausalitet och bevisning Allmänna skadeståndsförutsättningar ur ett miljörättsligt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Miljöskador, kausalitet och bevisning Allmänna skadeståndsförutsättningar ur ett miljörättsligt perspektiv

2 Allmänt om kausalitet - frågeställningar Var det utsläppen från Axels eller Vilhelms fastighet som förstörde odlingen? Dog fisken i fiskdammen av gift från fabriken eller av syrebrist till följd av slarv? Var det undermålig konstruktion eller grävningar på grannfastigheten som sänkte skyskrapan?

3 En tvådelad bedömning: Dikotomin kausalitet/adekvans Fråga 1: Har A orsakat B:s skada? En faktisk fråga: Vad har – faktiskt – hänt? Undersökningsobjektet faktiskt. Fråga 2: Är orsakssambandet (normativt, rättsligt) relevant? En rättslig fråga: Är det konstaterade orsakssambandet av sådant slag att det framstår som rimligt att lägga det till grund för skadeståndsansvar. Undersökningsobjektet rättsligt.

4 Kausalitet och bevisning Grundregeln för bevisbördan i svensk civilrätt? Käranden måste styrka de omständigheter hon grundar sin talan på. Bevisregel nedlagd i praxis vid konkurrerande skadeorsaker: Klart mer sannolikt Än större (?) lättnad i MB: Övervägande sannolikhet

5 Vad behöver käranden bevisa? Vad innebär det i praktiken att käranden har bevisbördan för orsakssambandet? Nödvändiga och tillräckliga betingelser. Bakgrund och innebörd.

6 Närmare om sine qua non- kausalitet Förhärskande lära om ”cause-in-fact” i många rättsordningar/läror Fokuserar på nödvändiga villkor: ett test och en lära om mening. Enbart första steget, därefter adekvanstest (etc)

7 Sine qua non-lärans problem Exempel: Flera tillräckliga betingelser Ger kontraintuitiva resultat. Kan bemötas antingen materiellt eller genom bevisregler.


Ladda ner ppt "Miljöskador, kausalitet och bevisning Allmänna skadeståndsförutsättningar ur ett miljörättsligt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser