Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna HFSU-nätverk 10 december 2010 Hällefors kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna HFSU-nätverk 10 december 2010 Hällefors kommun."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna HFSU-nätverk 10 december 2010 Hällefors kommun

2 2 Bakgrund November 2003 2 träffar/termin 1 rektor och 1 (2) personal per enhet Krav: rektor ska delta vid träffarna Syfte: –ge kunskap –erfarenhetsutbyte –samordning –se varandras verksamheter –knyta kontakter –sätta ord på sitt arbete –föra vidare till medarbetare och kollegor

3 3 Hälsofrämjande skolutveckling… …så mycket mer än: och

4 4 Ett hälsofrämjande synsätt  Utveckla det friska (salutogent) Vilka faktorer skapar det vi vill ha? ett främjande arbete inriktas på att stärka skyddsfaktorer (friskfaktorer). Istället för…  Lindra,bota, behandla (patogent) Vilka faktorer skapar ohälsa? förebyggande arbete inriktats främst på att undanröja riskfaktorer. Hur förhindrar vi att ohälsa uppstår?

5 5 Det ena handlar om hela förskolan. Klimatet och relationerna mellan barn och vuxna. Det handlar om förskolans lärande miljö, om inflytande och ansvar om betydelsen av att bli sedd, dvs att i grunden känna sig värdefull. En förskola som lyckas skapa goda miljöer främjar också barns hälsa. Det är lättare att lära och leka i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. Det finns ett nära samband mellan lärande, värdegrund och hälsa. Det andra handlar om kunskapsområdet hälsa. Betoning på att stärka hälsan. Det innebär fördjupning inom olika hälsoområden, men inte på ett fragmentariserat sätt utan snarare där de gemensamma trådarna i olika hälsoområden binds samman till ett gemensamt kunskapsområde. Hälsofrämjande skolutveckling

6 6 Den ena spåret handlar om hela förskolan… Hälsofrämjande tanke- och förhållningssätt Helhetssyn på begreppet hälsa Salutogent synsätt Känslan av sammanhang (KASAM) Samsyn Positiv inlärningsmiljö Goda relationer Jämställdhet och likvärdighet Inflytande och ansvar. Både personal och elever Samverkan med närsamhället Delaktiga föräldrar HFSU – de två spåren

7 7 Och det andra spåret rör kunskapsområdet hälsa… Självkänsla och ansvarstagande ”Det goda samtalet” och möjlighet till dialog Relationer Existentiella frågor Fysisk aktivitet Avkoppling – stresshantering Goda och sunda matvanor Motverka kränkningar ANT


Ladda ner ppt "1 Välkomna HFSU-nätverk 10 december 2010 Hällefors kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser