Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informatik A Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7.5 hp  Distanskurs Ht 2009 kvartsfart  Distanskurs Sommaren 2010 halvfart Några smakprov,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informatik A Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7.5 hp  Distanskurs Ht 2009 kvartsfart  Distanskurs Sommaren 2010 halvfart Några smakprov,"— Presentationens avskrift:

1 Informatik A Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7.5 hp  Distanskurs Ht 2009 kvartsfart  Distanskurs Sommaren 2010 halvfart Några smakprov, bakomliggande visioner och slutsatser Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.semagnus.eriksson@miun.se

2 Bakgrund  280 f.kr.: Biblioteket i Alexandria grundas, med visionen att samla all världens kunskap.  1721: Stora Nordiska kriget. Slaget vid Selånger. Sundsvall bränns ned till grunden av Ryssarna.  Januari 2001: en.wikipedia.org startar med samma vision som Biblioteket i Alexandria.  November 2002: Jag blir ombedd att se över artikeln om Sundsvall i en.wikipedia.org, där jag bland annat omnämner ovanstående brand.  Oktober 2006: Jag börjar skriva om min undervisning och mitt forskningsområde på en.wikipedia.org. Syfte:  För att åtgärda återkommande sakfel i mina studenters uppsatser som härrör från Wikipedia  För att slippa författa nytt undervisningsmaterial från grunden till kursen Telesystem C/D.  För att själv lära mig mer.  I viss mån även för att sprida min egen forskning

3 Kursen Telekommunikation – teknik, trender och tjänster, ht 06 och 07  November 2006 t.o.m. jan 2008: 12 studenter på vår nybörjarkurs i Telekom får som redovisningsuppgift att publicera sig på svenskspråkiga Wikipedia. De tilldelas särskilda Wikipediakonton. Resultat:  De skapar 26 nya artiklar  De utökar 35 befintliga artiklar. Syfte:  Att skriva för en stor publik är mer motiverande  WIkipediapublicering ger stor återkoppling Slutsatser:  Wikipediasamfundet mycket positiva.  Nybörjarstudenter kan vara rädda.  Mycket handledning av Wikipediakunnig lärare behövs för att nybörjarstudenter ska kännas sig tillfreds.  Fler lärare världen över fick oberoende av varandra samma idé hösten 2006.

4 Forts. bakgrund  Maj 2008: Wikipedia blir valbart avsnitt i gymnasieskolans läroplan i ämnet Engelska i new South Wales, Australien.  Sommaren 2008: Ryssland går om Sverige som tionde största Wikipedia och ryska wikipedianer översätter som hedersgest i samband med det ett antal artiklar om Sverige. Bland annat artikeln om Sundsvall. Nästan hela artikeln…  September 2008: Wikifika i Sundsvall. Jag träffar Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige, som just skrivit boken ”Så fungerar Wikipedia”. Jag föreslår en kurs om ämnet..  November 2008: Ämneskollegiet i Informatik beslutar att ge kursen. Därmed blir den tvärvetenskaplig.

5 Forts. bakgrund  November 2008: Kursutvecklingen påbörjas på Wikiversity.org, men avbryts. Där får vi endast viss hjälp med faktakoll. Syfte:  ”Teaching the wiki way” är att föregå med gott exempel  Öppna kursmoduler är en aktuell trend som vi ville testa.  Vi förväntade oss hjälp. Slutsatser:  Frågan är inte om man ska dela med sig, utan när…  Öppet innehåll behöver inte betyda fri distribution.  Wikiversity och många andra wikiprojekt är för små. ”Utkonkurreras” av Wikipedia.  Juni 2008: Kursutvecklingen flyttas över till en egen wiki.  30 Augusti 2009: Kursstart!  Juni 2010: Nästa kursomgång startar.

6 Gemensamt pressmeddelande från Mittuniversitet och Wikimedia Sverige 2009-05-14: Mittuniversitetet först ut med universitetskurs om Wikipedia Slutsatser: Wikipedia är buzzword i media för tillfället Media fokuserade på kursens källkritiska avsnitt

7 Positiva reaktioner ”Höstens bästa distanskurs, som fick mig att gå från "wtf?" till "uh, det är nog rätt smart, ändå” till "hey, det här skall jag f*n läsa" på fem minuter, har tydligen platser kvar. … Jag tycker att det är smart av institutioner som sysslar med att skapa och sprida kunskap att närma sig världens mest använda uppslagsverk och ge det lite knuffar på vägen för att bli bättre.” (Inlägg på Community Likström) ”Jag tycker att det här lätt är höstens tuffaste kurs. De institutioner som står för en betydande del av skapandet och utlärandet av kunskap har dessutom en hel del att tjäna på att närma sig världens mest lästa uppslagsverk och ge det små knuffar för att få det att bli bättre. Fortfarande platser kvar!” (Julle på Catahya.net) ”Här verkar läraren faktiskt ha hängt ett tag på Wikipedia.” Inlägg på community. Slutsats: Kursen har Wikipediasamfundets stöd.

8 …men även skeptiska ”Varför inte en kurs om Community Likström, 7.5 hp? … Hittade en universitetskurs om Harry Potter. Vad hittar dom på härnäst?” (Inlägg på Community Likström) “Jag har svårt att föreställa mig något större intresse för den här kursen, annat än att det torde vara ett relativt okomplicerat tillvägagångssätt att förse sig med några akademipoäng.“ (Blogg Situation Norrland) ”Jag kommer bara att blir besviken om jag skulle gå kursen.” Inlägg på bybrunnen. “Google och Wikipedia – vad är det för skillnad? … Jaha. Men vem är det som matar in informationen i Google då?” (Professor i sociologi) Slutsatser:  Det finns en stor skepticism mot Wikipedia i landet, men som ibland bygger på fördomar och missuppfattningar snarare än sund källkritik.  Få verkar ha reflekterat över det isberg av arbete och tänkande som ligger under Wikipedias yta.  Universitet ger ibland teoretiska kurser med svag verklighetsförakring  Många skulle behöva gå en kurs!

9 Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7,5 hp Avsnitt 1: Grundläggande wikiterminologi Författande Riktlinjer Avsnitt 2: Trovärdighet Samhälls- betydelse Forskning Avsnitt 3: Teknik Administration Utvecklings- trender Avsnitt 4: Projektuppgift Djup Tid

10 Kurswiki som lärplattform Diskussionsuppgifter Artikelförfattaruppgifter Fritt och öppet innehåll. ”Learning and teaching the wiki way.” Fördelar: Kollaborativt läromedelsutvecklande Studenter förbättrar materialet Självdokumenterande Studenter ger varandra feedback Nätbaserad undervisningsmiljö Tre videomöten i Adobe Acrobat connect Ej fritt innehåll av integritetsskäl. Quizzar (flervalsprov) i Moodle. Svaren ej fria. Wikipedia- publiceringsuppgifter

11 Lite statistik  Antal sökande: 49  Antal registrerade: 34  Antal aktiva kursdeltagare: Cirka 26  Könsfördelning: 35% kvinnor.  Åldersfördelning:  Medelåldern är 34 år.  5 av kursdeltagarna är födda på 1950-talet, 5 på 1960-talet, 8 på 1970-talet och 15 på 1980-talet.  Fyra lämnade gymnasiet I våras. Slutsatser:  Högre medelålder än på andra datakurser.

12 Kursdeltagarnas bakgrund  45% är studenter som även pluggar fler kurser.  23% är eller pluggar till lärare.  7% är lärare i grund- och gymnasieskolan  7% är universitetsanställda  13% pluggar till bibliotikarier.  12% jobbar med IT.

13 Kursdeltagarnas tidigare erfarenhet  27% har minst ett års erfarenhet av wikipediaförfattande sedan tidigare.  15% har installerat och eller använt en egen wiki.  12% är eller har varit Wikipedia- administratörer  4% är styrelsemedlem i Wikimedia Sverige

14 Exempel på pågående fördjupningsprojekt Humanvetenskapliga projekt  Jämförelse av SVWP och NE:s kvalitet  Bygg upp och utvärdera en egen wiki  Enkätundersökningar:  Om elevers attityder till Wikipedia  Om adminvalen  Utvärdering av Wikipedia Academy  Hur påverkar språkbruket trovärdigheten? Tekniska projekt  Utvärdering och jämförelse av wikiprogramvaror  Utveckling och utvärdering av Mediawikiextension  Analys av Wikipediastatistik:  När stannar nya användare kvar?  När och varför redigerar man anonymt?

15 Kursutvärdering ”i halvtid” Positivt:  ”Uppfyllde mina förväntningar”  ”Kursen har öppnat mina ögon”  ”Wikipedia är som ett isberg. Toppen är att söka information, medan det som finns under ytan är allt som behandlas i kursen“  ”Bra övningar”  Bra att först öva på kurswikin innan man publicerar på riktigt.  ”Kul när uppgifter omformuleras under kursens gång och elever är aktiva i utformningen.“  ”Uppskattade jättemycket mail som uppmuntrade mig och pushade lite.”  Öppen wiki “har varit suveränt. Rädslan att göra fel försvann redan vid första uppgiften.”  Kommer kultagarna att uppfylla lärandemålen efter avslutad kurs? “Ja” Förslag på förbättring:  Mer återkoppling från lärarna önskas.  Kursutvecklingen bör hålla deadlines bättre. Men kurser ”brukar ju ha lite barnsjukdomar vid uppstart”.  ”De som kan mycket bör skiljas från oss nybörjare” enligt tidig avhoppare.

16 Slutsatser  Kursen attraherar studenter, lärare, bibliotekarier och journalister, bl.a. för att de vill veta mer om källkritik och Wikipedia som källa.  Många drömmer om att bygga upp en egen wiki, och vill ha hjälp med det…  På SVWP saknas ofta källhänvisningar. ENWP är fylld av felaktiga referat och tveksamma källor. Fler wikipediaförfattare behöver lära sig hur man söker och refererar artiklar!  Wikipedias största kvalitetsbrister är e.m.m. teoretiska artiklar inom områden få behärskar.  Därför måste vi rekrytera fler akademiker och andra experter. Denna kurs kan vara ett steg…


Ladda ner ppt "Informatik A Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik, 7.5 hp  Distanskurs Ht 2009 kvartsfart  Distanskurs Sommaren 2010 halvfart Några smakprov,"

Liknande presentationer


Google-annonser