Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställningsformer LAS-företräde Konvertering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställningsformer LAS-företräde Konvertering"— Presentationens avskrift:

1 Anställningsformer LAS-företräde Konvertering
Personalavdelningen

2 Anställningsformer Tillsvidare (huvudregeln i LAS)
Tidsbegränsade anställningar: Allmän visstidsanställning – inget krav på att redovisa skäl för anställningen Vikariat – ersätter frånvarande person, s k egentligt vikariat Vikariat under rekrytering Säsongsarbete – ”väder och vind” gör att arbetet bara kan utföras viss tid Arbetstagare som fyllt 67 år - Provanställning enligt AB § 4 mom. 2: ”Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader om arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Arbetstagare med provanställning anställs för viss tid. Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling ske enligt 11§ MBL ske”. Timanställning – Ingen anställningsform utan är en avlöningsform (lön per timme). Timavlönade är tidsbegränsat anställda – anställda för varje arbetstillfälle – som tas in vid vikariebehov.

3 LAS - företräde (tidsbegränsat anställda)
Företrädesrätt till återanställning enligt LAS: Förutsättning: mer än tolv månaders anställningstid (360 dagar) under de senaste tre åren Företrädesrätten gäller nio månader från det att anställningen upphör Varselplikt – Arbetsgivaren ska varsla den som uppfyller kravet och som inte får fortsatt anställning, en månad före anställningen upphör – chef skickar underrättelse till personal avd 6 veckor före anställningen upphör Den varslade måste skriftligen meddela om han/hon vill använda sig av sin företrädesrätt LAS-lista upprättas om det finns flera företrädesberättigade, anställningstiden hos arbetsgivaren avgör Enligt Göteborgs stads rekryteringsordning kommer företrädesberättigade före internsökande (tillsvidareanställda i Gbg stad). Förutsättningen är dock att man har tillräckliga kvalifikationer för anställningen. Vi varslar tidsbegränsat anställda med månadslön, timavlönade om anställningen avslutas, dvs. vi erbjuder inte fler arbetspass. För att få tillgång till LAS-lista – vänd dig till din personalspecialist Personalavdelningen

4 LAS – konvertering (tidsbegr anst övergår till tv anst)
I två fall: Vikariat 720 dagar under en femårsperiod Endast vikariatstid räknas Allmänna visstidsanställningar –AVA Endast AVA-tid räknas Den tidsbegränsade anställningen övergår med automatik (konverteras) till en tillsvidareanställning vare sig den anställde vill eller inte vill ha en tillsvidare anställning. Den ”konverterade” har rätt till en anställning (skrivet avtal) som är tillsvidare på den tjänstgöringsgrad som var aktuell vid konverteringen. Personalavdelningen


Ladda ner ppt "Anställningsformer LAS-företräde Konvertering"

Liknande presentationer


Google-annonser