Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: 400-409 410-419 420-499 Kunna bygga nummer med 420-499 som använder: Tabell 4 Tilläggstabeller Både tabell 4 och 6 Bara tabell 6

3 Sidnummer 3 Översikt 400 400 Språk 410 Språkvetenskap 420 Engelska och fornengelska 430 Germanska språk Tyska 440 Romanska språk Franska 450 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska 460 Spanska och portugisiska språk 470 Italiska språk Latin 480 Grekiska språk Klassisk grekiska 490 Övriga språk

4 Sidnummer 4 490 Övriga språk

5 Sidnummer 5 Översikt tabell 4 (1) —0 Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer —01 Filosofi och teori —02 Diverse —03 Uppslagsverk och konkordanser —04 Särskilda ämnen för indelningar av enskilda språk och språkfamiljer —05-06 Standardindelningar —07 Utbildning, forskning, liknande ämnen —08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper —09 Historisk och geografisk aspekt, personer

6 Sidnummer 6 Översikt tabell 4 (2) —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

7 Sidnummer 7 Översikt tabell 6 —1 Indoeuropeiska språk (allmänt) —2 Engelska och fornengelska —3 Germanska språk —4 Romanska språk —5 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska —6 Spanska och portugisiska —7 Italiska språk —8 Grekiska språk —9 Övriga språk

8 Sidnummer 8 Vad hamnar under 400? (1) 400 Språk Klassificera här tvärvetenskapliga verk om språk och litteratur Till exempel: Studier i filologi och litteratur

9 Sidnummer 9 Vad hamnar under 400? (2) Men: För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. naturvetenskapligt språk 501.4 500 Naturvetenskap och matematik + 014 Språk och kommunikation

10 Sidnummer 10 Struktur 400 400-409 Standardindelningar för språk: i stort sett regelbundet omfattar språkrelaterade utbyggnader 410-419 Språkvetenskap (lingvistik) 420-499 Särskilda språk

11 Sidnummer 11 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (1) Myter om språk 400 Ur innehållet: Ordens mening bör inte förändras – Vissa språk är helt enkelt inte tillräckligt bra – Vissa språk är svårare än andra – Vissa språk har ingen grammatik – Vissa språk talas snabbbare än andra – Aboriginer talar ett primitivt språk – Alla talar en dialekt utom jag

12 Sidnummer 12 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (2) The linguistic student’s handbook 410 A compendium of useful things for linguistics students to know, from the IPA chart to the Saussurean dichotomies, this book is part reference, part revision guide. There are also tables providing summary information on some 280 languages.

13 Sidnummer 13 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (3) NummerRubrik eller klassificera-här anmärkning 401.3 Universalspråk 401.4 Klassificera här lexikologi, tvärvetenskapliga verk om terminologi 401.41Diskursanalys 401.43Semantik 401.45Pragmatik 401.9 Språkpsykologi 401.93 Språkinlärning 404.2 Flerspråkighet 410.151 Matematiska principer 006.35Datorlingvistik [flyttat från 410.285]

14 Sidnummer 14 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (4) Använd ejFör ämneKlassificera under 401.42Etymologi412 401.48 Förkortningar och symboler 411 409 Använd ej för språkhistoria som inte är geografiskt avgränsad 417.7 410.1 Använd ej för filosofi och teori gällande språk 401 410.2Diverse402 410.3-410.9Standardindelningar av språk 403-409

15 Sidnummer 15 411-419 och tabell 4 411T4—1Skriftsystem 412T4—2Etymologi 413T4—3Lexikon 414T4—15Fonologi och fonetik 415T4—5Grammatik; syntax 417T4—7Dialektforskning och språkhistoria 418T4—8Standardspråk 419Teckenspråk

16 Sidnummer 16 420-490, 810-890, tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Germanska språk Tyska 830 Litteraturer på germanska språk Tysk litteratur T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska

17 Sidnummer 17 Utbyggnad i 420-490 Grundläggande citeringsordning: Språk “basnummer” + Språkliga element, från tabell 4 + Standardindelningar, från tabell 1

18 Sidnummer 18 Basnummer för språk En del basnummer finns angivna i tillfogningsanvisningarna En del basnummer har * vid numret En del basnummer byggs med nummer från tabell 6

19 Sidnummer 19 Basnummer angivna i tillfogningsanvisningar 430.1-438 Indelningar av tyska språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 43 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. tysk fonologi 431.5 Basnumret är 43

20 Sidnummer 20 Basnummer för språk markerade med * 429 *Fornengelska (anglosaxiska) Basnumret är 429 491.63 *Skotsk gaeliska Basnumret är 491.63 439.7 *Svenska Basnumret är 439.7

21 Sidnummer 21 Språk markerade med * (1) Tillfoga till basnummer markerade med * notation 01-8 från tabell 4, t.ex. japansk grammatik 495.65

22 Sidnummer 22 Språk markerade med * (2) Exempel: 429 *Fornengelska (anglosaxiska) 439.7 *Svenska 449.9 *Katalanska 491.799 *Vitryska 495.6 *Japanska

23 Sidnummer 23 Basnummer byggt med tabell 6 493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation 931-937 i tabell 6... tillfoga sedan till numret för varje språk... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik 493.555 T6—9355 Oromo Basnumret för Oromo är 493.55

24 Sidnummer 24 Nummerbyggnad i 420-490 En del språk har tillfogningsanvisningar under 420-490 En del språkgrupper har andra, särskilda, tillfogningsanvisningar En del språk kan inte byggas ut T.ex. medelengelska 427.02 som inte har tillfogningsanvisning eller *. Alla språkliga aspekter på medelengelska får nummer 427.02.

25 Sidnummer 25 Språkliga element från tabell 4 SkriftsystemT4—1 FonetikT4—158 Grammatik, syntaxT4—5 Kasus, numerus, grammatisk person (substantivfraser) T4—55 Modalitet, modus, diates (verbfraser)T4—56 MorfologiT4—59 DialekterT4—7

26 Sidnummer 26 Byggda nummer för språk med * ÄmneKomponenterByggt nummer Svensk morfologi 439.7 + T4—59 439.759 Katalansk grammatik449.9 + T4—5449.95 Vitryskt skriftsystem491.799 + T4—11491.79911 Japanska dialekter495.6 + T4—7495.67

27 Sidnummer 27 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska42422423425 Tyska43432433435 Svenska439.7439.72439.73439.75 Hindi491.43491.432491.433491.435

28 Sidnummer 28 Tillfogningsanvisningar 420-490 (1) 450.1—458 Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 45 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. italiensk fonologi 451.5 Den här tillfogningsanmärkningen gäller för språk vars basnummer är endast två siffror.

29 Sidnummer 29 Tillfogningsanvisningar 420-490 (2) Liknande tillfogningsanvisningar under: 420.1-428 Indelningar av engelska 430.1-438 Indelningar av tyska 440.1-448 Indelningar av franska 460.1-468 Indelningar av spanska 470.1-478 Indelningar av latinska språk 481-488 Indelningar av klassisk, förklassisk, efterklassisk grekiska (Obs: här kan inte tillfogas från T4—01–T4—09)

30 Sidnummer 30 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (1) ÄmneKomponenterByggt nummer Tysk morfologi43 + T4—59435.9 Fransk grammatik44 + T4—5445 Italienska dialekter45 + T4—7457 Klassisk grekiska - skriftsystem 48 + T4—11481.1

31 Sidnummer 31 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (2) Anvisningarna finns i schemat, t.ex.: 445 Fransk grammatik Fransk syntax Nummer byggt enligt anvisningar under 440.1—448 461 Spanska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under 460.1—468 487 Förklassisk och efterklassisk grekiska Nummer byggt enligt anvisningar under 481—488

32 Sidnummer 32 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (1) Utbyggnad av T4—1 —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —11Skriftsystem —15 Fonologi, fonetik, stavning —152 Stavning och uttal —158 Fonetik

33 Sidnummer 33 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (2) I schemat 421 Engelska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under… 421.52 Stavning och uttal Nummer byggt enligt anvisningar under… Omfattar kanadensisk stavning och kanadensiskt uttal 421.54 Amerikansk stavning och amerikanskt uttal 421.55 Brittisk stavning och brittiskt uttal

34 Sidnummer 34 Språk som inte kan byggas ut via anvisningar under 420-490 Historiska och geografiska varianter 427.02 Medelengelska 447.01Fornfranska före 1400 487.4Koine (hellenistisk grekiska) Språk som har “ståplats” 489.3*Nygrekiska Omfattar dimotiki, katharevousa

35 Sidnummer 35 Basnummer byggt med tabell 6 (1) 493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation 931-937 från tabell 6... tillfoga sedan till numret för varje språk... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik 493.555

36 Sidnummer 36 Basnummer byggt med tabell 6 (2) T6—93 Icke-semitiska afroasiatiska språk —935 Kushitiska och omotiska språk Omfattar afar, beja —9354 Somali —9355 Oromo —9359 Omotiska språk

37 Sidnummer 37 Basnummer byggt med tabell 6 (3) 493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation 931-937 från tabell 6, t.ex. afar 493.5, oromo 493.55; tillfoga sedan till numret för varje språk i listan nedan notation 01-8 från tabell 4, t.ex. oromoisk grammatik 493.555 … Hur är det då med de språk som inte är med i listan? Tillägg är inte tillåtna; detta gäller särskilt: Språkfamiljer (t.ex. berberspråk) Språk i “omfattar-anmärkningar”

38 Sidnummer 38 Nummer byggda med bara tabell 6 (1) 413.2—413.9 Flerspråkiga lexikon (polyglot dictionaries) med uppslagsord eller förklaringar på endast ett språk Tillfoga till basnummer 413 notation 2—9 från tabell 6, t.ex. ett lexikon med termer på engelska, franska och tyska men förklaringar endast på engelska 413.21 —21 är tabell 6-notationen för engelska

39 Sidnummer 39 Nummer byggda med bara tabell 6 (2) 479.4—479.9 Övriga särskilda italiska språk Tillfoga till 479 de nummer som följer —79 i notation 794-799 från tabell 6, t.ex. umbriska 479.9 —799 är tabell 6 notationen för Oskisk-umbriska språk med oskiska och umbriska i en omfattar-anmärkning

40 Sidnummer 40 Exempel 1 (1) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 LCSH: Grammar, Comparative and general—Syntax Semantics 415 Grammatik gällande språkens standardformer

41 Sidnummer 41 Exempel 1 (2) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 Indexingångar: Jämförande grammatik415 Grammatik415 GrammarT4—5 Semantik—språkvetenskap401.43 Syntax415

42 Sidnummer 42 Exempel 1 (3) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 401.43 Semantik Se manualen under 401.43 vs…412, 415 401.43 vs. 306.44, 410.9, 412, 415 Meaning... Use 415 for works on grammar that are concerned with meaning only in relation to morphology and syntax.

43 Sidnummer 43 Example 2 (1) Språkvetenskaplig analys av biblisk hebreiska LCSH: Hebrew language—Grammar Bible. O.T.—Language, style Indexingångar: Grammatik415 GrammatikT4—5 Hebreiska492.4 HebreiskaT6—924

44 Sidnummer 44 Exempel 2 (2) Ska Linguistic analysis of Biblical Hebrew klassificeras med hebreiska eller med Gamla testamentet? Läs manualen under 420–490, stycket om Språk vs. ämne: Klassificera exemplar och samlingar av “texter” vars syfte är att studera ett språk med språket, även om det är begränsat till bara ett ämne, t.ex. En grammatik över vetenskaplig engelska 425. Klassificera språklig analys av ett särskilt verk med numret för verket. Vid tveksamhet, föredra det särskilda ämnet eller verket.

45 Sidnummer 45 Exempel 2 (3) Frågan är alltså: ligger fokus på språket eller på verket?

46 Sidnummer 46 Exempel 2 (4) Linguistic analysis of Biblical Hebrew 492.47 492.4Hebreiska 7Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter (från tabell 4; enligt anvisningarna under 420–490)

47 Sidnummer 47 Exempel 3 (1) Engelska akronymer och initialord 423.15 Indexingångar: Akronymlexikon—särskilda språkT4—315 Akronymlexikon—engelska423.15 Förkortningslexikon—särskilda språkT4—315 Förkortningslexikon—engelska 423.15

48 Sidnummer 48 Exempel 3 (2) Engelska akronymer och initialord 423.15 42Engelska lexikon och ordböcker Nummer byggt enligt anvisningar under 420.1-428 (”tillfoga till basnummer 42 notation 1—8 från tabell 4”) 315Förkortnings- och akronymlexikon (från tabell 4)

49 Sidnummer 49 Exempel 4 (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian

50 Sidnummer 50 Exempel 4 (2) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 Indexingångar: Tvåspråkiga lexikonT4—32–T4—39 Lexikon413, T4—3 Engelska420, T6—21 Hawaiiska499.42, T6—9942

51 Sidnummer 51 Exempel 4 (3) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i 420-490, t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon 443.31

52 Sidnummer 52 Exempel 3 (4) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 499Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42Språk på Marquesasöarna Hawaiiska (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4)

53 Sidnummer 53 Exempel 4 (5) 499 Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk Tillfoga till nummer 499 de nummer som följer T6—99 i notation T6—991-T6—999 från tabell 6, t.ex. polynesiska språk 499.4, maori 499.442; tillfoga sedan för varje språk i följande lista notation T4—01-T4—8 från tabell 4, t.ex. maorisk grammatik 499.4425

54 Sidnummer 54 Sammanfattning (1) 400 består av: 400-409 Standardindelningar för språk 410-419 Språkvetenskap 420-499 Särskilda språk

55 Sidnummer 55 Sammanfattning (2) Strukturen i 410 speglar ofta strukturen i tabell 4, Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer Strukturen i 420-490 speglar ofta strukturen i tabell 810-890 och strukturen i tabell 6

56 Sidnummer 56 Sammanfattning (3) Grundläggande citeringsordning i 420-490 är: Basnummer för språk Språkelement från tabell 4 Standardindelningar från tabell 1 kan tillfogas

57 Sidnummer 57 Sammanfattning (4) En del språk (t.ex. historiska varianter, språk som har “ståplats”) kan inte byggas ut med tabell 4 En del basnummer för språk (mest under 490) är byggda med tabell 6


Ladda ner ppt "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser