Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion Okoplicerat Inga nollor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion Okoplicerat Inga nollor."— Presentationens avskrift:

1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion Okoplicerat Inga nollor

2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: 400-409 410-419 420-499
Kunna bygga nummer med som använder: Tabell 4 Tilläggstabeller Både tabell 4 och 6 Bara tabell 6

3 Översikt 400 400 Språk 410 Språkvetenskap
420 Engelska och fornengelska 430 Germanska språk Tyska 440 Romanska språk Franska 450 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska 460 Spanska och portugisiska språk 470 Italiska språk Latin 480 Grekiska språk Klassisk grekiska 490 Övriga språk 400 är den mest facetterade klassen eftersom numret för huvudklassen 4 följs av numret för det särskilda språket. Indoeuropeiska

4 490 Övriga språk 490 alla övriga samsas här – långa nummer.

5 Översikt tabell 4 (1) —0 Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer —01 Filosofi och teori —02 Diverse —03 Uppslagsverk och konkordanser —04 Särskilda ämnen för indelningar av enskilda språk och språkfamiljer — Standardindelningar —07 Utbildning, forskning, liknande ämnen —08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper —09 Historisk och geografisk aspekt, personer Används aldrig ensam Jämför standardindelningar tabell 1

6 Översikt tabell 4 (2) —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi
—3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik) Enklaste tabellen i DDK Endast tillsammans med och 419 Innehåller språkliga aspekter -8 om man ska lära sig ett språk

7 Översikt tabell 6 —1 Indoeuropeiska språk (allmänt)
—2 Engelska och fornengelska —3 Germanska språk —4 Romanska språk —5 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska —6 Spanska och portugisiska —7 Italiska språk —8 Grekiska språk —9 Övriga språk Används genom hela schemat som en aspekt av ett ämne (t.ex. bibeln på ett särskilt språk) men bara om det finns anvisningar Särskilt 490 och 890 Även med andra tabeller Används för för språkfamiljer t.ex. grekiska språk, bantuspråk, och för enskilda språk som finska eller zulu. Mycket finfördelat (visa eventuellt T6—9 Afrikanska språk etc som exempel på finfördelningen)

8 Vad hamnar under 400? (1) 400 Språk Klassificera här tvärvetenskapliga verk om språk och litteratur Till exempel: Studier i filologi och litteratur Allmänt om språk Inget särskilt språk

9 Vad hamnar under 400? (2) Men:
För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. naturvetenskapligt språk 501.4 500 Naturvetenskap och matematik Språk och kommunikation

10 Struktur 400 400-409 Standardindelningar för språk:
i stort sett regelbundet omfattar språkrelaterade utbyggnader Språkvetenskap (lingvistik) Särskilda språk används för allmänna verk om språk används för språkvetenskap i allmänhet, oavsett språk (419 teckenspråk) verk om särskilda spårk

11 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (1)
Myter om språk 400 Ur innehållet: Ordens mening bör inte förändras – Vissa språk är helt enkelt inte tillräckligt bra – Vissa språk är svårare än andra – Vissa språk har ingen grammatik – Vissa språk talas snabbbare än andra – Aboriginer talar ett primitivt språk – Alla talar en dialekt utom jag Allmänt om språk Inget särskilt språk

12 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (2)
The linguistic student’s handbook 410 A compendium of useful things for linguistics students to know, from the IPA chart to the Saussurean dichotomies, this book is part reference, part revision guide. There are also tables providing summary information on some 280 languages. Allmänt om språkvetenskap Inget särskilt språk

13 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (3)
Nummer Rubrik eller klassificera-här anmärkning 401.3 Universalspråk 401.4 Klassificera här lexikologi, tvärvetenskapliga verk om terminologi 401.41 Diskursanalys 401.43 Semantik 401.45 Pragmatik 401.9 Språkpsykologi 401.93 Språkinlärning 404.2 Flerspråkighet Matematiska principer 006.35 Datorlingvistik [flyttat från ]

14 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (4)
Använd ej För ämne Klassificera under 401.42 Etymologi 412 401.48 Förkortningar och symboler 411 409 Använd ej för språkhistoria som inte är geografiskt avgränsad 417.7 410.1 Använd ej för filosofi och teori gällande språk 401 410.2 Diverse 402 Standardindelningar av språk

15 411-419 och tabell 4 411 T4—1 Skriftsystem 412 T4—2 Etymologi 413 T4—3
Lexikon 414 T4—15 Fonologi och fonetik 415 T4—5 Grammatik; syntax 417 T4—7 Dialektforskning och språkhistoria 418 T4—8 Standardspråk 419 Teckenspråk Schemat och tabell 4 är ofta parallella Men undantag, t.ex. fonologi, fontekik ovan 419 är teckenspråk – särskilda teckenspråk byggs med tillägg av land från T2 och sedan ev med tillägg från T4 (Svensk teckenspråksgrammatik: 419/.485/5)

16 , , tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Germanska språk Tyska 830 Litteraturer på germanska språk Tysk litteratur T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska Ofta överrensstämmer numren för enskilda språk. Exempel svenska språket, svensk litteratur , och T6—397 Det finns dock undandtag, t.ex. tyska där det får –31 istället för –3 Var uppmärksam

17 Utbyggnad i 420-490 Grundläggande citeringsordning: Språk “basnummer”
+ Språkliga element, från tabell 4 Standardindelningar, från tabell 1 numren för särskilda språk När man bygger nummer följer man den här ordningen Basnumren kan se olika ut

18 Basnummer för språk En del basnummer finns angivna i tillfogningsanvisningarna En del basnummer har * vid numret En del basnummer byggs med nummer från tabell 6 Alla står med i schemat men olika regler gäller för dem Regelbundet

19 Basnummer angivna i tillfogningsanvisningar
Indelningar av tyska språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 43 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. tysk fonologi Basnumret är 43 Återkommande modell

20 Basnummer för språk markerade med *
429 *Fornengelska (anglosaxiska) Basnumret är 429 *Skotsk gaeliska Basnumret är 439.7 *Svenska Basnumret är 439.7

21 Språk markerade med * (1)
Tillfoga till basnummer markerade med * notation 01-8 från tabell 4, t.ex. japansk grammatik Exempel på anvisning vid basnummer markerat med * Till basnumret lägger man nummer från tabell 4 , i detta fall 5

22 Språk markerade med * (2)
Exempel: 429 *Fornengelska (anglosaxiska) *Svenska *Katalanska *Vitryska *Japanska Exempel på språk med *

23 Basnummer byggt med tabell 6
493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation i tabell tillfoga sedan till numret för varje språk ... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik T6—9355 Oromo Basnumret för Oromo är

24 Nummerbyggnad i En del språk har tillfogningsanvisningar under En del språkgrupper har andra, särskilda, tillfogningsanvisningar En del språk kan inte byggas ut T.ex. medelengelska som inte har tillfogningsanvisning eller *. Alla språkliga aspekter på medelengelska får nummer De språk som inte kan byggas ut är oftast historiska språk eller dialekter

25 Språkliga element från tabell 4
Skriftsystem T4—1 Fonetik T4—158 Grammatik, syntax T4—5 Kasus, numerus, grammatisk person (substantivfraser) T4—55 Modalitet, modus, diates (verbfraser) T4—56 Morfologi T4—59 Dialekter T4—7

26 Byggda nummer för språk med *
Ämne Komponenter Byggt nummer Svensk morfologi T4—59 Katalansk grammatik T4—5 449.95 Vitryskt skriftsystem T4—11 Japanska dialekter T4—7 495.67 Bygga ut språk med * Inga nollor!

27 Språkliga element från tabell 4
Basnummer Etymologi Lexikon Grammatik —2 —3 —5 Engelska 42 422 423 425 Tyska 43 432 433 435 Svenska 439.7 439.72 439.73 439.75 Hindi 491.43

28 Tillfogningsanvisningar 420-490 (1)
450.1—458 Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 45 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. italiensk fonologi 451.5 Den här tillfogningsanmärkningen gäller för språk vars basnummer är endast två siffror. Återkommande, viktig anvisning

29 Tillfogningsanvisningar 420-490 (2)
Liknande tillfogningsanvisningar under: Indelningar av engelska Indelningar av tyska Indelningar av franska Indelningar av spanska Indelningar av latinska språk Indelningar av klassisk, förklassisk, efterklassisk grekiska (Obs: här kan inte tillfogas från T4—01–T4—09)

30 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (1)
Ämne Komponenter Byggt nummer Tysk morfologi 43 + T4—59 435.9 Fransk grammatik 44 + T4—5 445 Italienska dialekter 45 + T4—7 457 Klassisk grekiska - skriftsystem 48 + T4—11 481.1 2-siffriga basnummer Korta byggda nummer

31 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (2)
Anvisningarna finns i schemat, t.ex.: 445 Fransk grammatik Fransk syntax Nummer byggt enligt anvisningar under 440.1—448 461 Spanska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under 460.1—468 487 Förklassisk och efterklassisk grekiska Nummer byggt enligt anvisningar under 481—488 Många av desa byggda nummer finns med i schemat Anges alltid att de är byggda och hur

32 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (1)
Utbyggnad av T4—1 —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —11 Skriftsystem —15 Fonologi, fonetik, stavning —152 Stavning och uttal —158 Fonetik Viss oregelbundenhet i schema jfr tabeller

33 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (2)
I schemat 421 Engelska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under… Stavning och uttal Nummer byggt enligt anvisningar under… Omfattar kanadensisk stavning och kanadensiskt uttal Amerikansk stavning och amerikanskt uttal Brittisk stavning och brittiskt uttal De två sista skiljer sig från hur det ser ut i tabellen

34 Språk som inte kan byggas ut via anvisningar under 420-490
Historiska och geografiska varianter Medelengelska Fornfranska före Koine (hellenistisk grekiska) Språk som har “ståplats” *Nygrekiska Omfattar dimotiki, katharevousa Alla språkliga aspekter på Medelengelska hamnar under Kan alltså inte lägga på t.ex. grammatik på dessa

35 Basnummer byggt med tabell 6 (1)
493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation från tabell tillfoga sedan till numret för varje språk ... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik

36 Basnummer byggt med tabell 6 (2)
T6—93 Icke-semitiska afroasiatiska språk —935 Kushitiska och omotiska språk Omfattar afar, beja — Somali — Oromo — Omotiska språk

37 Basnummer byggt med tabell 6 (3)
493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation från tabell 6, t.ex. afar 493.5, oromo ; tillfoga sedan till numret för varje språk i listan nedan notation från tabell 4, t.ex. oromoisk grammatik Hur är det då med de språk som inte är med i listan? Tillägg är inte tillåtna; detta gäller särskilt: Språkfamiljer (t.ex. berberspråk) Språk i “omfattar-anmärkningar” Visa ”lista” under 493 i WebDewey

38 Nummer byggda med bara tabell 6 (1)
413.2—413.9 Flerspråkiga lexikon (polyglot dictionaries) med uppslagsord eller förklaringar på endast ett språk Tillfoga till basnummer 413 notation 2—9 från tabell 6, t.ex. ett lexikon med termer på engelska, franska och tyska men förklaringar endast på engelska —21 är tabell 6-notationen för engelska Bygga andra nummer än basnummer Nummer för flerspråkigt lexikon

39 Nummer byggda med bara tabell 6 (2)
479.4—479.9 Övriga särskilda italiska språk Tillfoga till 479 de nummer som följer —79 i notation från tabell 6, t.ex. umbriska 479.9 —799 är tabell 6 notationen för Oskisk-umbriska språk med oskiska och umbriska i en omfattar-anmärkning

40 Exempel 1 (1) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 LCSH: Grammar, Comparative and general—Syntax Semantics 415 Grammatik gällande språkens standardformer

41 Exempel 1 (2) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 Indexingångar: Jämförande grammatik 415 Grammatik 415     Grammar T4—5 Semantik—språkvetenskap Syntax Hur vet vi att det ska vara 415 och inte ?

42 Exempel 1 (3) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 Semantik Se manualen under vs…412, 415 vs , 410.9, 412, 415 Meaning . . . Use 415 for works on grammar that are concerned with meaning only in relation to morphology and syntax. Manualen 415 eftersom det inte gäller något särskilt språk eller en språkgrupp

43 Example 2 (1) Språkvetenskaplig analys av biblisk hebreiska
LCSH: Hebrew language—Grammar Bible. O.T.—Language, style Indexingångar: Grammatik Grammatik T4—5 Hebreiska Hebreiska T6—924

44 Exempel 2 (2) Ska Linguistic analysis of Biblical Hebrew klassificeras med hebreiska eller med Gamla testamentet? Läs manualen under 420–490, stycket om Språk vs. ämne: Klassificera exemplar och samlingar av “texter” vars syfte är att studera ett språk med språket, även om det är begränsat till bara ett ämne, t.ex. En grammatik över vetenskaplig engelska 425. Klassificera språklig analys av ett särskilt verk med numret för verket. Vid tveksamhet, föredra det särskilda ämnet eller verket.

45 Exempel 2 (3) Frågan är alltså: ligger fokus på språket eller på verket?

46 Exempel 2 (4) Linguistic analysis of Biblical Hebrew 492.47
492.4 Hebreiska 7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter (från tabell 4; enligt anvisningarna under 420–490) Eftersom vi ska analysera biblisk hebreiska (inte bibeln i sig) blir det Hebreiska

47 Exempel 3 (1) Engelska akronymer och initialord 423.15 Indexingångar:
Akronymlexikon—särskilda språk T4—315 Akronymlexikon—engelska    Förkortningslexikon—särskilda språk T4—315 Förkortningslexikon—engelska      

48 Exempel 3 (2) Engelska akronymer och initialord 423.15
42 Engelska lexikon och ordböcker Nummer byggt enligt anvisningar under (”tillfoga till basnummer 42 notation 1—8 från tabell 4”) 315 Förkortnings- och akronymlexikon (från tabell 4)

49 Exempel 4 (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian Tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken 49

50 Exempel 4 (2) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian Indexingångar: Tvåspråkiga lexikon T4—32–T4—39 Lexikon 413, T4—3 Engelska 420, T6—21 Hawaiiska , T6—9942 Bygga med både tabell 4 och 6. Nästa sida om tvåspråkiga lexikon. Anvisning. 50

51 Exempel 4 (3) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon
Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i , t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon Gå igenom ordentligt! 51

52 Exempel 3 (4) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499 Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42 Språk på Marquesasöarna Hawaiiska (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3 Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21 Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4) Lägg märke till att här är basnumret byggt mha tabell 6 Eftersom det finns en anvisning kan vi lägga till ytterligare ett språk

53 Exempel 4 (5) 499 Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk Tillfoga till nummer 499 de nummer som följer T6—99 i notation T6—991-T6—999 från tabell 6, t.ex. polynesiska språk 499.4, maori ; tillfoga sedan för varje språk i följande lista notation T4—01-T4—8 från tabell 4, t.ex. maorisk grammatik Visa anmärkning under 499 i WebDewey

54 Sammanfattning (1) 400 består av:
Standardindelningar för språk Språkvetenskap Särskilda språk 54

55 Sammanfattning (2) Strukturen i 410 speglar ofta strukturen i tabell 4, Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer Strukturen i speglar ofta strukturen i tabell och strukturen i tabell 6 55

56 Sammanfattning (3) Grundläggande citeringsordning i 420-490 är:
Basnummer för språk Språkelement från tabell 4 Standardindelningar från tabell 1 kan tillfogas 56

57 Sammanfattning (4) En del språk (t.ex. historiska varianter, språk som har “ståplats”) kan inte byggas ut med tabell 4 En del basnummer för språk (mest under 490) är byggda med tabell 6 57


Ladda ner ppt "400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion Okoplicerat Inga nollor."

Liknande presentationer


Google-annonser