Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: Kunna bygga nummer med som använder: Tabell 4 Tilläggstabeller Både tabell 4 och 6 Bara tabell 6

3 Sidnummer 3 Översikt Språk 410 Språkvetenskap 420 Engelska och fornengelska 430 Germanska språk Tyska 440 Romanska språk Franska 450 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska 460 Spanska och portugisiska språk 470 Italiska språk Latin 480 Grekiska språk Klassisk grekiska 490 Övriga språk

4 Sidnummer Övriga språk

5 Sidnummer 5 Översikt tabell 4 (1) —0 Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer —01 Filosofi och teori —02 Diverse —03 Uppslagsverk och konkordanser —04 Särskilda ämnen för indelningar av enskilda språk och språkfamiljer —05-06 Standardindelningar —07 Utbildning, forskning, liknande ämnen —08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper —09 Historisk och geografisk aspekt, personer

6 Sidnummer 6 Översikt tabell 4 (2) —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

7 Sidnummer 7 Översikt tabell 6 —1 Indoeuropeiska språk (allmänt) —2 Engelska och fornengelska —3 Germanska språk —4 Romanska språk —5 Italienska, dalmatiska, rumänska, rätoromanska, sardiska, korsikanska —6 Spanska och portugisiska —7 Italiska språk —8 Grekiska språk —9 Övriga språk

8 Sidnummer 8 Vad hamnar under 400? (1) 400 Språk Klassificera här tvärvetenskapliga verk om språk och litteratur Till exempel: Studier i filologi och litteratur

9 Sidnummer 9 Vad hamnar under 400? (2) Men: För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. naturvetenskapligt språk Naturvetenskap och matematik Språk och kommunikation

10 Sidnummer 10 Struktur Standardindelningar för språk: i stort sett regelbundet omfattar språkrelaterade utbyggnader Språkvetenskap (lingvistik) Särskilda språk

11 Sidnummer Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (1) Myter om språk 400 Ur innehållet: Ordens mening bör inte förändras – Vissa språk är helt enkelt inte tillräckligt bra – Vissa språk är svårare än andra – Vissa språk har ingen grammatik – Vissa språk talas snabbbare än andra – Aboriginer talar ett primitivt språk – Alla talar en dialekt utom jag

12 Sidnummer Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (2) The linguistic student’s handbook 410 A compendium of useful things for linguistics students to know, from the IPA chart to the Saussurean dichotomies, this book is part reference, part revision guide. There are also tables providing summary information on some 280 languages.

13 Sidnummer Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (3) NummerRubrik eller klassificera-här anmärkning Universalspråk Klassificera här lexikologi, tvärvetenskapliga verk om terminologi Diskursanalys Semantik Pragmatik Språkpsykologi Språkinlärning Flerspråkighet Matematiska principer Datorlingvistik [flyttat från ]

14 Sidnummer Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (4) Använd ejFör ämneKlassificera under Etymologi Förkortningar och symboler Använd ej för språkhistoria som inte är geografiskt avgränsad Använd ej för filosofi och teori gällande språk Diverse Standardindelningar av språk

15 Sidnummer och tabell 4 411T4—1Skriftsystem 412T4—2Etymologi 413T4—3Lexikon 414T4—15Fonologi och fonetik 415T4—5Grammatik; syntax 417T4—7Dialektforskning och språkhistoria 418T4—8Standardspråk 419Teckenspråk

16 Sidnummer , , tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Germanska språk Tyska 830 Litteraturer på germanska språk Tysk litteratur T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska

17 Sidnummer 17 Utbyggnad i Grundläggande citeringsordning: Språk “basnummer” + Språkliga element, från tabell 4 + Standardindelningar, från tabell 1

18 Sidnummer 18 Basnummer för språk En del basnummer finns angivna i tillfogningsanvisningarna En del basnummer har * vid numret En del basnummer byggs med nummer från tabell 6

19 Sidnummer 19 Basnummer angivna i tillfogningsanvisningar Indelningar av tyska språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 43 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. tysk fonologi Basnumret är 43

20 Sidnummer 20 Basnummer för språk markerade med * 429 *Fornengelska (anglosaxiska) Basnumret är *Skotsk gaeliska Basnumret är *Svenska Basnumret är 439.7

21 Sidnummer 21 Språk markerade med * (1) Tillfoga till basnummer markerade med * notation 01-8 från tabell 4, t.ex. japansk grammatik

22 Sidnummer 22 Språk markerade med * (2) Exempel: 429 *Fornengelska (anglosaxiska) *Svenska *Katalanska *Vitryska *Japanska

23 Sidnummer 23 Basnummer byggt med tabell Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation i tabell 6... tillfoga sedan till numret för varje språk... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik T6—9355 Oromo Basnumret för Oromo är

24 Sidnummer 24 Nummerbyggnad i En del språk har tillfogningsanvisningar under En del språkgrupper har andra, särskilda, tillfogningsanvisningar En del språk kan inte byggas ut T.ex. medelengelska som inte har tillfogningsanvisning eller *. Alla språkliga aspekter på medelengelska får nummer

25 Sidnummer 25 Språkliga element från tabell 4 SkriftsystemT4—1 FonetikT4—158 Grammatik, syntaxT4—5 Kasus, numerus, grammatisk person (substantivfraser) T4—55 Modalitet, modus, diates (verbfraser)T4—56 MorfologiT4—59 DialekterT4—7

26 Sidnummer 26 Byggda nummer för språk med * ÄmneKomponenterByggt nummer Svensk morfologi T4— Katalansk grammatik T4— Vitryskt skriftsystem T4— Japanska dialekter T4—

27 Sidnummer 27 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska Tyska Svenska Hindi

28 Sidnummer 28 Tillfogningsanvisningar (1) 450.1—458 Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 45 notation 01-8 från tabell 4, t.ex. italiensk fonologi Den här tillfogningsanmärkningen gäller för språk vars basnummer är endast två siffror.

29 Sidnummer 29 Tillfogningsanvisningar (2) Liknande tillfogningsanvisningar under: Indelningar av engelska Indelningar av tyska Indelningar av franska Indelningar av spanska Indelningar av latinska språk Indelningar av klassisk, förklassisk, efterklassisk grekiska (Obs: här kan inte tillfogas från T4—01–T4—09)

30 Sidnummer 30 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (1) ÄmneKomponenterByggt nummer Tysk morfologi43 + T4— Fransk grammatik44 + T4—5445 Italienska dialekter45 + T4—7457 Klassisk grekiska - skriftsystem 48 + T4—

31 Sidnummer 31 Byggda nummer för språk med tillfogningsanvisningar (2) Anvisningarna finns i schemat, t.ex.: 445 Fransk grammatik Fransk syntax Nummer byggt enligt anvisningar under 440.1— Spanska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under 460.1— Förklassisk och efterklassisk grekiska Nummer byggt enligt anvisningar under 481—488

32 Sidnummer 32 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (1) Utbyggnad av T4—1 —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —11Skriftsystem —15 Fonologi, fonetik, stavning —152 Stavning och uttal —158 Fonetik

33 Sidnummer 33 Oregelbundna nummer för språk med tillfogningsanvisning (2) I schemat 421 Engelska skriftsystem, fonologi, fonetik Nummer byggt enligt anvisningar under… Stavning och uttal Nummer byggt enligt anvisningar under… Omfattar kanadensisk stavning och kanadensiskt uttal Amerikansk stavning och amerikanskt uttal Brittisk stavning och brittiskt uttal

34 Sidnummer 34 Språk som inte kan byggas ut via anvisningar under Historiska och geografiska varianter Medelengelska Fornfranska före Koine (hellenistisk grekiska) Språk som har “ståplats” 489.3*Nygrekiska Omfattar dimotiki, katharevousa

35 Sidnummer 35 Basnummer byggt med tabell 6 (1) 493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation från tabell 6... tillfoga sedan till numret för varje språk... notation 01-8 från tabell 4, t.ex. Oromoisk grammatik

36 Sidnummer 36 Basnummer byggt med tabell 6 (2) T6—93 Icke-semitiska afroasiatiska språk —935 Kushitiska och omotiska språk Omfattar afar, beja —9354 Somali —9355 Oromo —9359 Omotiska språk

37 Sidnummer 37 Basnummer byggt med tabell 6 (3) 493 Icke-semitiska afroasiatiska språk Tillfoga till nummer 493 de nummer som följer —93 i notation från tabell 6, t.ex. afar 493.5, oromo ; tillfoga sedan till numret för varje språk i listan nedan notation 01-8 från tabell 4, t.ex. oromoisk grammatik … Hur är det då med de språk som inte är med i listan? Tillägg är inte tillåtna; detta gäller särskilt: Språkfamiljer (t.ex. berberspråk) Språk i “omfattar-anmärkningar”

38 Sidnummer 38 Nummer byggda med bara tabell 6 (1) 413.2—413.9 Flerspråkiga lexikon (polyglot dictionaries) med uppslagsord eller förklaringar på endast ett språk Tillfoga till basnummer 413 notation 2—9 från tabell 6, t.ex. ett lexikon med termer på engelska, franska och tyska men förklaringar endast på engelska —21 är tabell 6-notationen för engelska

39 Sidnummer 39 Nummer byggda med bara tabell 6 (2) 479.4—479.9 Övriga särskilda italiska språk Tillfoga till 479 de nummer som följer —79 i notation från tabell 6, t.ex. umbriska —799 är tabell 6 notationen för Oskisk-umbriska språk med oskiska och umbriska i en omfattar-anmärkning

40 Sidnummer 40 Exempel 1 (1) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 LCSH: Grammar, Comparative and general—Syntax Semantics 415 Grammatik gällande språkens standardformer

41 Sidnummer 41 Exempel 1 (2) The generation of syntactic structures from a semantic base 415 Indexingångar: Jämförande grammatik415 Grammatik415 GrammarT4—5 Semantik—språkvetenskap Syntax415

42 Sidnummer 42 Exempel 1 (3) The generation of syntactic structures from a semantic base Semantik Se manualen under vs…412, vs , 410.9, 412, 415 Meaning... Use 415 for works on grammar that are concerned with meaning only in relation to morphology and syntax.

43 Sidnummer 43 Example 2 (1) Språkvetenskaplig analys av biblisk hebreiska LCSH: Hebrew language—Grammar Bible. O.T.—Language, style Indexingångar: Grammatik415 GrammatikT4—5 Hebreiska492.4 HebreiskaT6—924

44 Sidnummer 44 Exempel 2 (2) Ska Linguistic analysis of Biblical Hebrew klassificeras med hebreiska eller med Gamla testamentet? Läs manualen under 420–490, stycket om Språk vs. ämne: Klassificera exemplar och samlingar av “texter” vars syfte är att studera ett språk med språket, även om det är begränsat till bara ett ämne, t.ex. En grammatik över vetenskaplig engelska 425. Klassificera språklig analys av ett särskilt verk med numret för verket. Vid tveksamhet, föredra det särskilda ämnet eller verket.

45 Sidnummer 45 Exempel 2 (3) Frågan är alltså: ligger fokus på språket eller på verket?

46 Sidnummer 46 Exempel 2 (4) Linguistic analysis of Biblical Hebrew Hebreiska 7Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter (från tabell 4; enligt anvisningarna under 420–490)

47 Sidnummer 47 Exempel 3 (1) Engelska akronymer och initialord Indexingångar: Akronymlexikon—särskilda språkT4—315 Akronymlexikon—engelska Förkortningslexikon—särskilda språkT4—315 Förkortningslexikon—engelska

48 Sidnummer 48 Exempel 3 (2) Engelska akronymer och initialord Engelska lexikon och ordböcker Nummer byggt enligt anvisningar under (”tillfoga till basnummer 42 notation 1—8 från tabell 4”) 315Förkortnings- och akronymlexikon (från tabell 4)

49 Sidnummer 49 Exempel 4 (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian

50 Sidnummer 50 Exempel 4 (2) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian Indexingångar: Tvåspråkiga lexikonT4—32–T4—39 Lexikon413, T4—3 Engelska420, T6—21 Hawaiiska499.42, T6—9942

51 Sidnummer 51 Exempel 4 (3) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i , t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon

52 Sidnummer 52 Exempel 3 (4) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42Språk på Marquesasöarna Hawaiiska (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4)

53 Sidnummer 53 Exempel 4 (5) 499 Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk Tillfoga till nummer 499 de nummer som följer T6—99 i notation T6—991-T6—999 från tabell 6, t.ex. polynesiska språk 499.4, maori ; tillfoga sedan för varje språk i följande lista notation T4—01-T4—8 från tabell 4, t.ex. maorisk grammatik

54 Sidnummer 54 Sammanfattning (1) 400 består av: Standardindelningar för språk Språkvetenskap Särskilda språk

55 Sidnummer 55 Sammanfattning (2) Strukturen i 410 speglar ofta strukturen i tabell 4, Indelningar av enskilda språk och språkfamiljer Strukturen i speglar ofta strukturen i tabell och strukturen i tabell 6

56 Sidnummer 56 Sammanfattning (3) Grundläggande citeringsordning i är: Basnummer för språk Språkelement från tabell 4 Standardindelningar från tabell 1 kan tillfogas

57 Sidnummer 57 Sammanfattning (4) En del språk (t.ex. historiska varianter, språk som har “ståplats”) kan inte byggas ut med tabell 4 En del basnummer för språk (mest under 490) är byggda med tabell 6


Ladda ner ppt "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser