Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av text Kursintroduktion Mats Dahlström 30 Mars 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av text Kursintroduktion Mats Dahlström 30 Mars 2005."— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av text Kursintroduktion Mats Dahlström 30 Mars 2005

2 Om kursen n Kurswebbsidan n Syfte och mål n Vad innehåller (inte) kursen? n Fokus och tonvikter n Kunskaper och arbetssätt n Praktikaliteter n Seminarieuppgift n Projektuppgift

3 ”inten” n Vi kräver inte att du –redan har erfarenhet av digitalisering –redan kan textkodning –kan programmering och databaskonstruktion n Vi kommer inte att behandla –bild, ljud, video och 3D –html och webbsidesnickrande –layout- och designfrågor n Vi lägger mer tonvikt på principer än på aktuella mjuk- och hårdvaror

4 Moment (se schemat) n Viss korrelation dig.process och kursgång n Digitalisering –översikt –”input” (text- och bildfångst) –bearbetning –”output” (presentation och publicering) –fallstudier n Textkodning n Projektarbete n Examination n Kursvärdering

5 Roller, kunskap, förkunskaper, begränsningar n Kursdeltagare n Kurslärare n Litteratur, verktyg och organisationer alltid ”laddade” och ofta specifika för syften och projekt n Teknik

6 Arbetssätt n Självständigt och i grupp. Lär av varandra. n Projekt och seminarier. Kommentering n Nya fält, nya termer, nytt ”tänk” n Manualarbete. Trial and error n Fel och rätt n Närvaro och examination. Alternativ

7 Praktikaliteter n Kom förberedd n Kolla kurswebbsidan n Föreläsningsmaterial når du via kurswebbsidan n Lärarna nås lättast via e-post

8 Seminarieuppgift n Formera grupper om 3 (för både seminarieuppgiften och projektarbetet) n Välj ett digitaliseringsprojekt (ett el flera verk ; ett el flera förf. ; epok ; genre etc) att studera –från förslagslista –eget val n Meddela mig (e-post) senast kl 14 den 31.3 namn på: –gruppens medlemmar –valt projekt med URL n Studera projektet enligt kriterielista. Se också vad litteraturen (exv Minerva) rekommenderar n Presentera, analysera och kommentera projektet (D511) (max 10 min)

9 Projektarbete (åter fre 1/4) n Välj en text –förslagslista –eget alternativ n Textens karaktär och omfattning (3000 ord) n Egen digitalisering n Grupparbete: schemalagd tid och övrig tid. Planera. n Koda texten med TEI Lite n Deadlines (ti 5/4 ; fre 15/4 ; on 27/4) n Seminarier: –presentera och diskutera vald text, arbetsgång, TEI- tillämpning, problem och lösningar –varje gruppmedlem skall kunna förklara och diskutera projektets insatser, val, metoder och resultat n Syfte. ”Realism”.


Ladda ner ppt "Digitalisering av text Kursintroduktion Mats Dahlström 30 Mars 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser