Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hej och välkommen! Presentation av projektledare, ansvarig chef och alla i projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet Praktiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hej och välkommen! Presentation av projektledare, ansvarig chef och alla i projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet Praktiska."— Presentationens avskrift:

1 Hej och välkommen! Presentation av projektledare, ansvarig chef och alla i projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet Praktiska detaljer tider, mobiler avslagna, kafferast/lunch sid 1/steg 2

2 Dagens program Vad är BeST? Varför ska vi satsa på BeST?
Film – bilbälte Ta fram/se över trafiksäkerhetspolicy Hur för vi ut policyn till alla medarbetare? sid 2/steg 2

3 Varför ska vi satsa på BeST?
Öka trafiksäkerheten Minska bränsleförbrukningen Förbättra arbetsmiljön Minska antalet tillbud och skador Spara liv och pengar sid 3/steg 2

4 Uppskattat av flera företag
”Bra vara med och lägga grunden…” ”Bra diskussioner med folk från olika delar av företaget” ”Problem upptäcks/åtgärdas vid sittande bord…” ”Alla hjälps åt att minska skador och tillbud…” ”Lugnare på jobbet, mindre stress…” ”Bra publicitet – jobbar med Vägverket…” ”Ökad trivsel…” sid 4/steg 2

5 Resultat efter 6-12 månader; 15-40% minskning av antalet skador
Förare och ledning säger; Bättre rutin för skaderapportering Definitivt sänkta hastigheter Inköp alkolås Bättre bältesanvändning – förare och passagerare Mindre prat i mobiltelefon Utbildning nyanställda och vikarier Större engagemang från förarna Bättre respekt från ledningen vad gäller vilotider sid 5/steg 2

6 Betydelsefullt förbättringsarbete
Engagerad ledning Engagerad projektgrupp Engagerade arbetskamrater 5 steg – 4 seminariedagar Arbetsuppgifter däremellan, förändring i vår vardag sid 6/steg 2

7 Vi ska utveckla och förbättra…
Vår trafiksäkerhetspolicy Förarrollen – värdering, befogenhet och ansvar Informationsstrukturer inom vårt företag Skade- och incidenthantering Alla ska bli medvetna om trafiksäkerhet Alla ska bete sig mer trafiksäkert Vi ska lyssna och diskutera, inspirera och motivera… sid 7/steg 2

8 Var står vi idag? Vad har ledningen/personalen för attityd till trafiksäkerhet? Pratar ni om trafiksäkerhet? Har ni en trafiksäkerhetspolicy? Har ni en förarhandbok? Gå igenom frågorna på sidan 21 och diskutera! sid 8/steg 2

9 Tänk efter… Vad kan BeST ge vårt företag?
Vad kan BeST ge dig personligen? Vad ser du för utmaningar – möjligheter och svårigheter? Anteckna på sidan 25 och ta med till nästa gång! sid 9/steg 2

10 Ta ställning! Är beredd på att arbeta för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön hos oss? Ställer du upp? sid 10/steg 2

11 Film om bälte Se filmen tillsammans och diskutera:
Vad var det som berörde/förvånade mest? Varför? Hur är det på vårt företag? Varför kör många yrkesförare utan bälte? sid 11/steg 2

12 Vad hände? Bilen har kört i diket. Kupéutrymmet är intakt. Föraren dödades då han slog i inredningen. Om föraren hade använt bälte hade han förmodligen klivit ur bilen oskadd. (Bild) sid 12/steg 2

13 Vad hände? Bilen har kört ner i diket på vägens högra sida. Förardörren öppnades. Föraren kastades ut. Bilen välte över föraren och klämde ihjäl honom. Om föraren använt bälte hade han kunnat klara sig oskadd. (bild) sid 13/steg 2

14 Vad har vi för mål? Kort sikt: Vilka resultat ska nå genom BeST?
Lång sikt: Vilka trafiksäkerhetsförbättringar? Anteckna på sid 25. sid 14/steg 2

15 Spelregler – hur ska vi vara/agera?
Förändring kan ses som ett spel, t ex fotboll Vi är ett lag, vi vill förbättra säkerheten Vi gör mål genom att nå de resultat vi skrev på formuläret Vi behöver komma överens om hur vi ska jobba tillsammans. Uppgift två och två; Vad är viktigt att vi gör/är inom BeST-programmet? Vilka spelregler ska vi ha? Anteckna på sidan 25. sid 15/steg 2

16 Vi behöver en trafiksäkerhetspolicy!
Vad ska den vara till för? Varför ska vi ha en policy? Hur bör policyn vara utformad? Vem är den till för? sid 16/steg 2

17 Vad krävs av trafiksäkerhetspolicyn?
Alla ska känna igen sig i den: ”Det här angår mig och mitt jobb” Ska vara praktisk, konkret, visionär Ska omfatta alla delar av verksamheten sid 17/steg 2

18 Vad ska trafiksäkerhetspolicyn innehålla?
Drift/teknik/ underhåll ? Körsätt Uppföljning Trafiksäkerhets- policy Utbildning Bältesanvändning Kommunikation Hastighet Drogfrihet sid 18/steg 2

19 Om ni har en trafiksäkerhetspolicy
Dela upp er i mindre grupper och diskutera! Vad är bra? Vad är dåligt? Vad behöver utvecklas/förbättras? Gå igenom er trafiksäkerhetspolicy och ta fram förslag till förbättringar. sid 19/steg 2

20 Om ni saknar trafiksäkerhetspolicy
Dra upp riktlinjerna för policyn gemensamt Dela upp er i grupper och arbeta med olika delar av policyn Ta fram/utveckla förslag som ni går igenom med alla kollegor Exempel på policy finns på sid 26 i handledningen sid 20/steg 2

21 Alla ska känna till trafiksäkerhetspolicyn
Hur får vi trafiksäkerhetspolicyn att leva? Hur ska vi föra ut den till alla på företaget? När? Var? Hur ska vi motivera kollegorna? Gör upp en plan för att föra ut policyn och samla in synpunkter från alla innan tillfälle 3. Anteckna på sid 27. Jämför förslagen från informationsmötet sid 28. Vad behöver förändras/anpassas för vårt företag? sid 21/steg 2

22 Hur förändrar man beteenden?
Vad motiverar människor? Vad kan vi säga om policyn, som är motiverande? Tänkbart motstånd? Vad säger/gör de? Hur kan vi bemöta motståndet? Anteckna på sid 29. sid 22/steg 2

23 Vad ska vi göra för att motivera andra?
Visa att de är betydelsefulla. Hur? Göra alla delaktiga. Hur? Förklara varför Belöna och fira framgångarna. Hur? Uppmuntra till nya arbetssätt. Den som inte provat vet inte… Läs och diskutera 9 tips på sid 12 i handledningen sid 23/steg 2

24 Arbetsuppgifter till nästa gång
”Sälj in” policyn till minst två medarbetare. Läs eventuell förarhandbok. Ge någon i uppgift att sammanställa utkast till policy. Formulär för arbetsuppgiften finns på sid 30 sid 24/steg 2

25 Tack för idag! Vi ses för tillfälle tre den…
Det är viktigt att alla är med! Avslutning och diplom får ni den… Kom ihåg arbetsuppgifterna Vilka var de två bästa sakerna idag? Något som behöver förbättras? sid 25/steg 2


Ladda ner ppt "Hej och välkommen! Presentation av projektledare, ansvarig chef och alla i projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet Praktiska."

Liknande presentationer


Google-annonser