Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion."— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion - if-else-sats Selektion - switch-sats jämförelseoperatorer logiska operatorer Föreläsning 3

2 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Deklarera två variabler, heltalet tal och heltalet paus Skriv "Tänk på ett tal. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Fördubbla talet. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Öka talet med 8. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Fördubbla talet. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Dividera talet med 4. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Ange resultatet efter ovanstående räkneoperationer: ” Låt användaren mata in ett tal Skriv "Du tänkte på :"+(tal-4)); Halvkod F2.java

3 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Körresultat Hur mycket sparar du varje vecka? 100 Hur många veckor sparar du? 20 Efter 20 veckor har du 2000 kr. Algoritm Algoritm - beskrivning över hur man löser problemet 1 Deklarera variabler (sparande,veckor,kapital) 2 Fråga efter veckosparande 3 Läs inmatning från användaren 4 Fråga efter antalet veckor 5 Läs inmatning från användaren 6 Beräkna kapitalet 7 Skriv tomrad 8 Skriv sparresultat

4 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Algoritm 1 Deklarera variabler int sparande,veckor,kapital; 2 Fråga efter veckosparande System.out.print("Hur mycket sparar …?"); 3 Läs inmatning från användaren sparande = Input.readInt(); 4 Fråga efter antalet veckor System.out.print("Hur många veckor...? "); 5 Läs inmatning från användaren veckor = Input.readInt(); 6 Beräkna kapitalet kapital = veckor*sparande; 7 Skriv tomrad System.out.println(); 8 Skriv sparresultat System.out.println("Efter "+antalVeckor+...); Algoritm Kod Ovanstående kod beskriven en sekvens. Halvkoden, som var grunden till programmet, kallas för en algoritm. En algoritm är en beskrivning över hur man kan lösa ett problem.

5 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Sekvens

6 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Selektion

7 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Iteration

8 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Utökad Sparande.java Sparande.java

9 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Selektion if -satsen switch -satsen

10 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng if-satsen (1) If1.java

11 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng if-satsen (2) If2.java

12 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng if-satsen (3) If3.java

13 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng if-satsen (4) If4.java

14 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng switch-satsen

15 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng switch-satsen Switch.java

16 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng boolean

17 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Logiska operatorer

18 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Formulera villkor atal > 67 btal är 3, 6 eller 7 ctal är i intervallet 25-50 dtal är delbart med 3 etal är negativt eller större än 10 ftal är ej delbart med 4 gentalssiffran i tal är 7 htal tillhör något av intervallen 1-4 eller 7-9 ihundratalssiffran i tal är 7 Taltest.java

19 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Ett program om ålder


Ladda ner ppt "Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7235, 4 poäng Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion."

Liknande presentationer


Google-annonser