Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion - if-else-sats Selektion - switch-sats jämförelseoperatorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion - if-else-sats Selektion - switch-sats jämförelseoperatorer."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion - if-else-sats Selektion - switch-sats jämförelseoperatorer logiska operatorer

2 Halvkod Deklarera två variabler, heltalet tal och heltalet paus
Skriv "Tänk på ett tal. Tryck sedan på ENTER” Vänta på att användaren trycker på ENTER. Skriv "Fördubbla talet. Tryck sedan på ENTER” Skriv "Öka talet med 8. Tryck sedan på ENTER” Skriv "Dividera talet med 4. Tryck sedan på ENTER” Skriv "Ange resultatet efter ovanstående räkneoperationer: ” Låt användaren mata in ett tal Skriv "Du tänkte på :"+(tal-4)); F2.java

3 Algoritm Körresultat Hur mycket sparar du varje vecka? 100 Hur många veckor sparar du? 20 Efter 20 veckor har du 2000 kr. Algoritm - beskrivning över hur man löser problemet 1 Deklarera variabler (sparande,veckor,kapital) 2 Fråga efter veckosparande 3 Läs inmatning från användaren 4 Fråga efter antalet veckor 5 Läs inmatning från användaren 6 Beräkna kapitalet 7 Skriv tomrad 8 Skriv sparresultat

4 Algoritm Algoritm Kod Ovanstående kod beskriven en sekvens.
1 Deklarera variabler int sparande,veckor,kapital; 2 Fråga efter veckosparande System.out.print("Hur mycket sparar …?"); 3 Läs inmatning från användaren sparande = Input.readInt(); 4 Fråga efter antalet veckor System.out.print("Hur många veckor ...? "); 5 Läs inmatning från användaren veckor = Input.readInt(); 6 Beräkna kapitalet kapital = veckor*sparande; 7 Skriv tomrad System.out.println(); 8 Skriv sparresultat System.out.println("Efter "+antalVeckor+...); Ovanstående kod beskriven en sekvens. Halvkoden, som var grunden till programmet, kallas för en algoritm. En algoritm är en beskrivning över hur man kan lösa ett problem.

5 Sekvens

6 Selektion

7 Iteration

8 Utökad Sparande.java Sparande.java

9 Selektion if-satsen switch-satsen

10 if-satsen (1) If1.java

11 if-satsen (2) If2.java

12 if-satsen (3) If3.java

13 if-satsen (4) If4.java

14 switch-satsen

15 switch-satsen Switch.java

16 boolean

17 Logiska operatorer

18 Formulera villkor tal > 67 tal är 3, 6 eller 7
tal är i intervallet 25-50 tal är delbart med 3 tal är negativt eller större än 10 tal är ej delbart med 4 entalssiffran i tal är 7 tal tillhör något av intervallen 1-4 eller 7-9 hundratalssiffran i tal är 7 Taltest.java

19 Ett program om ålder


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Algoritm Grundstrukturer i en algoritm Sekvens Selektion Iteration Selektion - if-sats Selektion - if-else-sats Selektion - switch-sats jämförelseoperatorer."

Liknande presentationer


Google-annonser