Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-05-06 Aida Alvinius Frontiers in leadership research Doktorandkurs, 5 p Karolinska institutet Institutionen för Lärande, Informatik, Management och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-05-06 Aida Alvinius Frontiers in leadership research Doktorandkurs, 5 p Karolinska institutet Institutionen för Lärande, Informatik, Management och."— Presentationens avskrift:

1 2007-05-06 Aida Alvinius Frontiers in leadership research Doktorandkurs, 5 p Karolinska institutet Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

2 2007-05-06 Aida Alvinius Syfte med examinationsuppgiften Att reflektera över den egna forskningen utifrån kurslitteraturen Att motivera vilka ledarskapsteorier är relevanta/ej relevanta för den egna forskningen

3 2007-05-06 Aida Alvinius Ledarskap under påfrestande förhållanden Vilka särskilda krav ställs på ledning och samordning av samverkande blåljusmyndigheter och andra organisationer med uppgiften att förhindra kriser och olyckor i samhället? Vilka ledarskapsteorier är relevanta/icke relevanta för problematisering av ovanstående forskningsfråga?

4 2007-05-06 Aida Alvinius Bakgrund till uppgiften – en studie av ledarskap och myndigheters samverkan under påfrestande förhållanden När Sverige överrumplades Att komma ikapp Steget före

5 2007-05-06 Aida Alvinius OrganisationFörsvarsmaktenRäddningsverketSocialstyrelsen Central nivå ledning i Sverige Fältnivå i Sydostasien Exempel: Ledarskapets organisatoriska villkor vid tsunamikatastrofen med formell beslutsrätt inom den egna myndighetens hierarki och utan denna rätt vid samverkan på såväl central nivå som på fältnivå.

6 2007-05-06 Aida Alvinius Ledarskapsforskningens olika dimensioner Introduktion till ledarskapsforskning Historiskt perspektiv Aktuell ledarskapsforskning Tillämpad ledarskapsforskning

7 2007-05-06 Aida Alvinius Introduktion till ledarskapsforskning Relevant = metoddiskussion, integration av ledare och praktiker Ej relevant = genusforskning?

8 2007-05-06 Aida Alvinius Historiskt perspektiv Relevant = Metoddiskussion Ej relevant = olika fokus, levels- of-analysys ej applicerbart i den här studien

9 2007-05-06 Aida Alvinius Aktuell/vardags ledarskapsforskning Relevant = tidsperspektiv, ledarskapets olika faser Ej relevant = gruppsykologi, samtalsgrupper

10 2007-05-06 Aida Alvinius Tillämpad ledarskapsforskning Relevant = ledarskap under stark stress Ej relevant = ledarskapsforskning inom R&D Fler teorier: Perrow, Quarrantelli, Kirschenbaum?


Ladda ner ppt "2007-05-06 Aida Alvinius Frontiers in leadership research Doktorandkurs, 5 p Karolinska institutet Institutionen för Lärande, Informatik, Management och."

Liknande presentationer


Google-annonser