Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla."— Presentationens avskrift:

1 Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla

2 Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor, trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö. Målen för samhällets krisberedskap

3

4 World Trade Center, New York 2001

5 2000-talet Storskalig internationell självmordsterrorism Extrema natur- och väderhändelser Hot mot internet (informationssäkerhet) Bidrar slutgiltigt till att ”samhällets krisberedskap” hamnar högst upp på den politiska agendan dvs. blir ett eget politikområde från 2008! 2000-talet Storskalig internationell självmordsterrorism Extrema natur- och väderhändelser Hot mot internet (informationssäkerhet) Bidrar slutgiltigt till att ”samhällets krisberedskap” hamnar högst upp på den politiska agendan dvs. blir ett eget politikområde från 2008!

6 Politikområde “Samhällets krisberedskap” består av Krisledningsförmåga, Operativ förmåga, Skydd mot olyckor och Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Målen för politikområdet är att : 1: minska risken för och konsekvenser av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred, 2: minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder. Politikområde “Samhällets krisberedskap”

7 Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka! Källa: Albert Einstein Tänkvärt

8 Göteborgs Stad skall inför extraordinära händelser inför kris och krig Utöva geografiskt områdesansvar Genomföra risk- och sårbarhetsanalys Ta fram plan för mandatperioden Initiera storstadssamverkan Lagen om extraordinära händelser

9 Krishanteringssystemets tre grundläggande principer Ansvar Likhet Närhet Grundprinciper

10 Göteborgs Stad skall verka för skydd mot olyckor Göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys Ha en handlingsplan för det förebyggande arbetet I övrigt generellt verka för ett gott skydd mot olyckor inom dess geografiska område Lag om skydd mot olyckor

11 ”Vanliga olyckor” I år kommer ungefär 2800 människor i Sverige att omkomma i olyckor! I år kommer också ungefär 100 000 människor att skadas så svårt i olyckor att de behöver läggas in för vård på sjukhus!

12 Värna befolkningens liv och hälsa värna samhällets funktionalitet värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Målen för samhällets säkerhet

13

14 Göteborgs Stad skall för att motverka verksamhet som kan utgöra ett hot mot samhällets demokratiska styrsystem genom sabotage och terror Göra en säkerhetsanalys av känslig verksamhet Planera och genomföra behövliga åtgärder i form av att säkra information, begränsa den fysiska tillgängligheten och svara för en säkerhetsprövning av berörd personal Säkerhetsskyddslagen

15 RISKHANTERING KRISHANTERING Sårbarhet som går att förebygga bort Sårbarhet som kräver beredskap

16 År Händelse Omk. Skadade

17

18 1.Varje verksamhet har ett eget ansvar och skall planera/öva för att ta första stöten 2.Andra vågen, snabbt på plats, utgörs av räddningstjänst / polis /ambulanssjukvård, 3.Övrigt samhällsstöd kopplas in successivt genom bla krissamordningsgruppen Så här ska det fungera!

19 Stadsdirektör RäddningstjänstTrafik InfrastrukturEnergi SDF-samordningVA InfoMiljö Övr mht situation Supportfunktioner Info Koordinator IT- & telekom- support Vaktmästeri Logistik Samverkande organisationer Polis Sjukvård Länsstyrelse Försvarsmakten SOS- Alarm Trossamfund Övr mht situation Samordnings funktion Förvaltningar och bolag, situationsspecifik verksamhet enligt ansvarsprincipen Fältenhet samordning, samverkan Grundbemanning Kommunstyrelse/Krisledningsnämnd Politiska beslut, övergripande Krissamordningsgruppen Förvaltningsövergripande samordning 10 stadsdels- förvaltningar Övriga förvalt- ningar, ca 20 st Bolag, ca 30 st Rådgivande Politisk tvärgrupp

20 Diskoteksbranden, Göteborg 1998

21 KSG har följande uppdrag 1.Se till att alla aktörer kommer upp och är med på banan. 2.Vara ett naturligt forum för samverkan dit alla aktörer vänder sig. 3.Informera och framlägga förslag till beslut för stadens politiska ledning (Krisledningsnämnd - KS). 4.Svara för ledningsinformation till respektive aktörs krisledningsgrupp. 5.Bevaka frågan: ”Vem som äger ansvaret för lösningen på de olika problemen”? 6.Verka för att Förvaltnings-/Bolagsövergripande problemlösning kommer tillstånd.

22 Typscenarier Extrema vädersituationer Energi,- vatten, tele/IT och transportförsörjningssystem Tillverkning, transporter och användning av ”farliga ämnen” En pandemi slår till mot Göteborgssamhället Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hot mot personal och förtroendevalda, sabotage och terrorism – Social oro Samhällets informationssäkerhet

23 Snökaos, Göteborg 1995

24 EU-toppmötet, Göteborg 2001

25 RISKHANTERING KRISHANTERING Sårbarhet som går att förebygga bort Sårbarhet som kräver beredskap

26 Extremt väder med dess konsekvenser Infrastrukturhaveri: el, vatten, tele/it, transporter Utsläpp av farliga ämnen (C,B,R,N,E) Pandemi Ungdomsbrottslighet, gängorienterad och organiserad brottslighet, terrorism, hot och våld mot personal och förtroendevalda Social oro Stora olyckor med många offer “Gemensamma” hot/risker

27 Hur hänger det samman? Källa: Rinaldi, Peerenboom, & Kelly, 2001

28 Varje verksamhet: En Policy En aktiv riskhantering En fungerande krisberedskap

29 Nämndernas och bolagens ordinarie verksamhet: Arbetsplanering Personalplanering Lokalplanering Hushållning med begränsade resurser Syftar mot en robust och ekonomisk verksamhet med ett minimum av störningar, avbrott och olyckor Risk-, Säkerhets- och Krishantering i Göteborgs stad Stadskansliet Samordning Krishantering Riskhantering Säkerhetsskydd IT-säkerhet Försäkrings AB Göta Lejon Förebyggande säkerhetsarbete Försäkringsskydd Räddningstjänsten Stor Göteborg Räddningstjänst Förebyggande säkerhetsarbete Rådet för Tryggare och Mänskligare Göteborg Trygg, vacker stad (Ung och Trygg) Kunskapscenter

30 Om ni politiskt valda och som ingår i nämnder och styrelser årligen begär en redovisning av arbetsläget så kommer det att ge positiv effekt på vår gemensamma utveckling inom området! Årlig avstämning:

31 Göteborgs Stad


Ladda ner ppt "Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla."

Liknande presentationer


Google-annonser