Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare Antibiotikaanvändning inom tandvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare Antibiotikaanvändning inom tandvården."— Presentationens avskrift:

1 Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare ulrica.dohnhammar@strama.se Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?

2

3 Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare ulrica.dohnhammar@strama.se Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?

4 Strama – lite historia Tidigt 1990-tal:Kraftig ökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige! Frivilligt nätverk bildades 1995 Lokala grupper etableras 1996 Finansiering via Dagmarmedel from. 2000 Egen post i statsbudgeten from. 2006 Nationellt samverkansorgan år 2007 Målsättning: Bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

5 STYRELSE Vetenskapligt och administrativt stöd Johan Struwe Christer Norman Cecilia Stålsby Lundborg --- Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Kristina Lundh, Helen Algelid Referensgrupp med medlemmar från lokala grupper, representanter för andra specialistområden Strama sluten vård Mats Erntell Strama öppen vård Sigvard Mölstad IVA-Strama Håkan Hanberger Omvärldsbevakning Eva Melander Vårdhygien Barbro Isaksson Svenska läkaresällskapets sektioner (genom sin representation i RAF) Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngologi, Svenska barnläkarföreningen Lokala Strama -grupper Ordförande Repr. för lokala grupper Ann Söderström Ledningsgrupp Referensgrupper Analysgrupp antibiotikaförbrukning Stramas organisation

6 Stramas uppdrag Utifrån analyser ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa Identifiera kunskapsluckor och arbeta för att studier genomförs Sammanställa och aktivt återföra kunskap Påverka attityder och beteenden Verka för att handlingsprogram tas fram på regional och lokal nivå Delta i internationellt samarbete www.strama.se

7 Antibiotika – risk eller nytta? Billigt mirakelmedel! Men ansvaret är stort… Antibiotika är en hjälp för immunförsvaret Biverkningar – C. difficile Förändrar patientens egen flora Globala effekter – varje dos bidrar Kan sabotera möjligheten att hjälpa patienten när det verkligen behövs Antibiotika är en ändlig resurs!

8 Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB

9 Förskrivning till olika åldersgrupper, öppenvård 2000 - 2006 Källa: Apoteket AB

10 Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB

11 Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband? Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan

12 ”Tandhygienisten borde ha behandlat hjärtpatienten profylaktiskt. ” Tandläkartidningen 2006;98(5)

13 PcV 1g x 3 i 10 dagar (Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3) antibiotikabehandling av dentala infektioner

14 antibiotikabehandling av dentala infektioner Dosering T>MIC vid MIC=0.03 mg/LT>MIC vid MIC=0.5 mg/L 1g x 225%8% 2g x 229%13% 1g x 338%13% 2gx 344%19% 1gx 450%17%

15 2008

16

17 antibiotikaprofylax Nyttan med ab-profylax ej visad Biverkningar Resistensutveckling (selektion)

18 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV

19 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV

20 endokarditprofylax

21 Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi Bakteriell endokardit i anamnesen Svår hjärtklaffssjukdom

22 antibiotikaprofylax amoxicillin 2g 1 tim före beh vid pc-allergi: klindamycin 600mg 1 tim före beh

23 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV

24 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer IgA-brist HIV

25 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV Immunosupprimerad

26 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV Fixturoperation

27 antibiotikaprofylax Endokarditrisk Pace-maker Diabetes SLE Hjärtklaffsopererad Hjärtinfarkt Stent Shunt Spikar och skruvar Höftled Knäled CVK Dialys Cytostatika Kortison Transplanterad By-pass Splenektomerad Immunosupprimerad Strålbehandlad Titanimplantat Bisfosfonatbehandling Cancer Blodsjukdom IgA-brist HIV Ledprotes

28 ”Tandextraktion ledde till allvarlig sepsis med Lactococcus.” Blomgren J, Hagberg L. Tandläkartidningen 2007;99:48-49

29 Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare ulrica.dohnhammar@strama.se Antibiotikaanvändning inom tandvården. Nu behövs Strama-arbete!

30 Johan Blomgren, Göteborg Gunnar Dahlén, Göteborg Anders Heimdahl, Stockholm Ylva-Britt Wahlin, Umeå Mikael Zimmerman, Stockholm Antibiotikaanvändning inom tandvården. Nu behövs Strama-arbete!


Ladda ner ppt "Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare Antibiotikaanvändning inom tandvården."

Liknande presentationer


Google-annonser