Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17. 22015-06-25 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17. 22015-06-25 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17

2 22015-06-25 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

3 32015-06-25 Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen Övergripande mål: ”Säkerställ en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning” Funktionsmål: Tillgänglighet Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa

4 42015-06-25 Om trafikverkets samverkan ”Trafikverket ska, med de resurser som ställs till verkets förfogande, uppfylla de transportpolitiska målen på ett sådant sätt att Trafikverket kännetecknas av lyhördhet, nyskapande och helhetssyn.”

5 52015-06-25 och vidare... Trafikverkets verksamhetsplaneringsprocess ska ske i samverkan med vår omvärld. Identifieringen av åtgärder kommer att ske i nära samarbete med länsplaneupprättare, kommuner, näringsliv och organisationer.

6 62015-06-25 Årstidsklockan

7 72015-06-25

8 8

9 9 Nationell plan 2011-2013 Mjölby-Motala Nytt dubbelspår och ny Rv 50 (2012) Rv 50 Medevi-Brattebro förstudie påbörjas 2011, byggstart i plan tidigast 2016 Rv 50 Brattebro – Rude byggstart 2013? Rv 50 Rude – Askersund Förstudie klar 2011 Rv 50 Södra infarten Askersund byggstart 2011 Rv 50 Askersund – Åsbro Arbetsplan klar 2012 Rv 50 Hovsta – Kvinnersta 2012. Rv 50 Kopparberg – Grängesberg 2013 (Sidoområdesåtgärder) E18 Trafikplats Adolfsberg Pågår klar 2011.

10 102015-06-25 E18 genom Karlskoga Arbetsplan 2012 E20 SOS fickor O-länsgräns – Sandstubbetorp förstudie 2011 BanaGods i Mitt kapacitetshöjande åtgärder Sju förstudier tas fram under 2010/2011 Hallsberg–Degerön 4 delprojekt Hallsberg–Örebro Klart under 2011. Krampen–Frövi Klart under 2011. Ställdalen–Hällefors Klart under 2011. Storå timmerterminal Klart under 2011. Laxå timmer- och makadamterminal klart 2011/12?? Närkes Kvarntorp, Timmer- och flisterminal Nationell plan 2011-2013

11 112015-06-25

12 122015-06-25 Drift- och underhåll 2011-2013 Inriktningen för drift- och underhållsverksamheten ska vara att uppnå de leveranskvaliteter som framgår av den nationella transportplanen 2010-2021 samt de funktionella krav som tagits fram för att precisera dessa. Leveranskvaliteterna är: Framkomlighet/punktlighet Robusthet Trafik/trafikantinformation Bekvämlighet Säkerhet Användbarhet Samt randvillkoret Miljö

13 132015-06-25 Strategi drift och underhåll Strategin uppnås genom att: Möta kundernas förväntan Vara kostnadseffektiva Skapa långsiktig hållbarhet Drift och underhåll utförs för att trafiken ska komma fram med rätt leveranskvalitet nu och i framtiden. Utifrån den nationella transportplanen har en sammanfattande strategi för drift- och underhåll för Trafikverket tagits fram (fastställs under hösten 2010) med följande innehåll:

14 142015-06-25 Drift och Underhåll Väg och Järnväg 2011 Region Öst Väg Budgetram mnkr Drift634 Underhåll352 Byggnadsverk 93 Installation 77 Järnväg Budgetram mnkr Reinvestering 274 avser anslag L30 och B43 El-åtgärder 1 2 uppdrag Spår 81 14 uppdrag Spårväxel 19 4 uppdrag Signalanl. 17 3 uppdrag Bro 0,4 1 uppdrag Reinv. övrigt 155 11 uppdrag

15 152015-06-25 Beläggnings underhåll LänBudget mnkr Beläggnings yta 1000m2 KM Antal bel. objekt Uppsala616738917 Västmanland397648021 Örebro536599214 Södermanland5194719729 Östergötland76 280304345881

16 162015-06-25 Bro underhållsåtgärder 2011 Län Budget mnkr Antal broar Uppsala11 Västmanland125 Örebro22,811 Södermanland7,66 Östergötland12,516 Öppningsbara broar 15,2 16 Inkl. 10 st. Göta Kanal 81,165

17 172015-06-25 690Bro T21 SO Mosjö kyrka BK-höjning bro 534Bro T270 vid Stene BK-höjning bro 778Ö Löa-StjärnforsAnpassning 829U-länsgräns-FrötunaTjälsäkring Bärighetsåtgärder 2011

18 182015-06-25

19 192015-06-25 Pendling i regionen

20 202015-06-25 Hemsidor för att sprida information Hemsidan har adressen http://www.trafikverket.se/Foretag/Planer a-och-utreda/Planer-och- beslutsunderlag/Verksamhetsplanering/http://www.trafikverket.se/Foretag/Planer a-och-utreda/Planer-och- beslutsunderlag/Verksamhetsplanering/.

21 212015-06-25 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/ Uppdaterad info om projekten?

22 222015-06-25

23 232015-06-25

24 242015-06-25

25 252015-06-25

26 262015-06-25

27 272015-06-25 Grunder för prioritering När prioritering mellan leveranskvaliteter ska ske kommer framkomlighet eller punktlighet och säkerhet i första hand oavsett väg- och bantyp. Trafik- och trafikantinformation har en hög prioritet då den är nödvändig för ett effektivt resande på järnvägsnätet och vid resor på vägar inom storstadsområden. Bristen på medel kan mötas genom en sänkning av standarden på vägar och järnvägar där den samhällsekonomiska nyttan är låg. En besparing genom standardförsämring kan aldrig tillåtas påverka säkerheten, utan genomförs med en försämring av exempelvis restid, bärighet eller bekvämlighet. Varje väg och järnväg som är öppen för trafik kräver ett visst grundläggande underhåll. De lågtrafikerade delar av väg- och järnvägsnätet motiveras av krav på ett fungerande transportsystem i hela landet.

28 282015-06-25


Ladda ner ppt "Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17. 22015-06-25 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser