Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distribuerad Kognition DCOG. Bakgrund  Mitten-slutet av 80-talet  UC San Diego  Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh)  !Lokaliserad individuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distribuerad Kognition DCOG. Bakgrund  Mitten-slutet av 80-talet  UC San Diego  Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh)  !Lokaliserad individuell."— Presentationens avskrift:

1 Distribuerad Kognition DCOG

2 Bakgrund  Mitten-slutet av 80-talet  UC San Diego  Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh)  !Lokaliserad individuell syn på fenomenet  Nytt paradigm (modell)

3 Teoretisk och metodologisk bas  Cognitive Sciences Psykologi Lingvistik Filosofi Datavetenskap Neurovetenskap  Cognitive Antropologi  Social Sciences Sociologi Etnologi Socialpsykologi (Antropologi)

4 System med egenskaper och processer

5 men också... Egenskaper och processer i hjärnaktvitet vid t.ex. Upplevelse av djup.

6 Exempel fram till idag  Cockpit  Fatygsnavigation  Flygledning  Mjukvaruutveckling (team)  Engineering

7 Tungdpunkt och koncentration  Kognitiva fenomens distributiva karaktär över: Individer Artefakter Intern/Extern representation

8 Tradition och historia  Kognitionspsykologi och antropologi Gränsen utgörs av skallbenet Kognition som fenomen inom individen  Perception + Minne = Kognition  Teorin om hur minnet fungerar ligger till grund för: Modell för Informationsprocessande

9 Det nya paradigmet  Interaktion mellan distribuerade strukturer hos det fenomen man vill studera  Kan vara mellan flera individer och mellan individer och informationsteknologi  Passar ur detta perspektiv CHI (MDI) och HITI (Human Idea Thing Interaction)

10 Hopkok  Kognitiva concept från de olika ämnena som grund för en förklaringsmodell  Modellen inkluderar bland annat: Intersubjektivitet Organisatoriskt lärande Distribuering av arbete

11 Kognitiv process

12 DCOG  Hutchins vill definiera DCOG via perspektivet att (e.g.):e.g

13 Integrations- eller abstraktionsnivåer  Systemet är i sig inte bundet till en viss nivå i analysen  Samma metod kan användas för att analysera: interaktion mellan hjärnareor sociala yttringar mellan samhällsgrupper

14 Generella antaganden  Ett system som består av fler än en individ har kognitiva egenskaper som avviker från de enskilda individernas  Kunskapen hos medlemmarna i det kognitiva systemet är kraftigt varierande och i viss mån redundant (överflödig).

15 COGSCI  DCOG, vad skiljer!?

16 Är det användbart?  Det har inte slagit så stort  Det är inte så utbrett  Många anser att COGSCI täcker  Andra tycker det tillför ny dimension  Nya metodologiska möjligheter  Inte triviala dock  För in systemtänkandet på ett annat sätt

17 Utmaningar  Tillämpningsområden Integrera olika områden Macro  Micro

18 Personer och litteratur  Edwin Hutchins, UCSD, USA Cognition in the wild, 1995 DCOG in aviation (med D.A. Norman för NASA), 1988  Yvonne Rogers, U of Sussex, UK Diverse artiklar om DCOG och CSCW  Christine Halverson, IBM, USA DCOG och CSCW, flygledare  B.A. Nardi, James Hollan, David Kirsh


Ladda ner ppt "Distribuerad Kognition DCOG. Bakgrund  Mitten-slutet av 80-talet  UC San Diego  Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh)  !Lokaliserad individuell."

Liknande presentationer


Google-annonser