Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om laborationer I interferens/diffraktionslabben räcker det med att redogöra för ANTINGEN interferensexperimentet eller för ALLA diffraktionsexperimenten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om laborationer I interferens/diffraktionslabben räcker det med att redogöra för ANTINGEN interferensexperimentet eller för ALLA diffraktionsexperimenten."— Presentationens avskrift:

1 Info om laborationer I interferens/diffraktionslabben räcker det med att redogöra för ANTINGEN interferensexperimentet eller för ALLA diffraktionsexperimenten. Varje grupp lämnar in en labbrapport (utskriven på papper) på vilken samtliga gruppmedlemmars namn står angivet. Rapporten kan lämnas till Sebastièn, Marcin, eller Gunnar. En väl strukturerad och komplett laborationsrapport per grupp måste lämnas in senast två veckor efter avslutad laboration. Strunta i det som står under 5.4 i peket ”Optisk fiber” och det som står sist (om inlämning) i peket interferens och diffraktion. http://www.ict.kth.se/courses/IF1613/

2 ? 0 %100 %

3 Förra föreläsningen Modbegreppet Vågledare, optisk fiber Rektangulär hålrumsvågledare, TE n0 Dispersion Koaxialledare, nominellt dispersionsfri, TEM 00 Dämpning Resonatorer

4 Metallisk rätblocksresonator, forts TE n0m moden Diskreta resonansfrekvenser. Resonatorer används som filter.

5 Denna föreläsning: Laddning Coulombs lag Elektrisk fältstyrka, elektrisk flödestäthet Dipolen Elektrostatiska kraften kring en oändlig rak jämnt laddad ledare Flöde Gauss lag Faradays bur

6 Coulumbs lag Laddning — elementarladdning ≈ 1,602 10 -19 C (R. A. Millikan, 1910) Coulombs lag: Dielektricitetskonstanten i vakuum ≈ 8,85 10 -12 C 2 /Nm 2 x y

7 Elektrisk fältstyrka Elektrisk flödestäthet:

8 Elektrisk fältstyrka kring en sfärisk uniform laddning Sfärisk uniform laddning (negativ) Fältlinjetätheten anger nominellt fältstyrkans storlek

9 Fältstyrkan kring ett homogent laddat plan Kraften på en positiv testladning Den resulterande elektriska fältstyrkan

10 Fältstyrkan kring två punktladdningar - dipol Dipolfält Långt borta -> samma fält som från en punktladning med laddningen 2+ Långt borta -> praktisk taget inget fält alls, avtar snabbt med avståndet,

11 Elektrostatiska kraften kring en oändlig rak jämnt laddad ledare  dd r R d  dl Laddning per trådlängd  (C/m) z R

12 Flöde Ytan S Flödet genom ytan i normalens riktning

13 Mobil Faradaybur Källa: Aftonbladet, 9 Nov. 2000

14 Katodstråleskärm (Catode ray tube, CRT) — funktionsprincip Ur Fundamental of Physics, sid 740


Ladda ner ppt "Info om laborationer I interferens/diffraktionslabben räcker det med att redogöra för ANTINGEN interferensexperimentet eller för ALLA diffraktionsexperimenten."

Liknande presentationer


Google-annonser