Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT strategi nätverksmöte 7 september

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT strategi nätverksmöte 7 september"— Presentationens avskrift:

1 IT strategi nätverksmöte 7 september
VÄLKOMMEN till IT strategi nätverksmöte 7 september IT-styrning, eGovernance och e-Förvaltning Klockan inledning & presentation

2 IT strategi nätverksmöte 7 september kvällens agenda
18.00 Inledning: ---> Presentation av kvällens ämne & diskussion av Peder Poulsen (värd) ca Inger Gran Dataföreningen i Stockholm (moderator) Kjell Gullberg Stockholms Universitet (gäst) Monika Smidestam Österåkers kommun (gäst) ( paus /ev. bensträckare ) Ca 19:30 Rundabord – diskussion om kvällens ämne & frågor (moderator + alla) 19:50 Slut

3 Upphov till kvällens möte och temafrågor
Vad säger aktuell erfarenhet om Strategi & Styrning av IT-verksamhet? Vad kännetecknar väl fungerande Strategi & Styrning för offentlig IT-verksamhet och privata bolag t ex samma motiv/tanke/ambition? Vad är e-Governance? t ex omfattning, hur synkronisera och styra mellan verksamhets-, IT-strategi och/eller e-Förvaltning? När styrs IT-styrning, vad går att styra med IT-stödet, hur hanteras IT- Strategin t ex återkommande ambition, tidig el dold stark drivkraft?

4 Inspiration, Praktikfall och Diskussion
Kvällens tema är: Inspiration, Praktikfall och Diskussion Om drivkrafter och motiv som ankommer IT- ledningens verksamhetsambition, med sikte på + eGovernance ( IT-styrning) och e-Förvaltning som uppdrag för beställare, CIO, ägare och övriga aktörer + Strategisk koppling (synkronisering) av verksamheter och IT-ledningens planeringsdokument samt deras styrning. Antal miljoner Google träffar september 2010 Sweden 125 Strategic 110 Sverige 77 Governance 53 eGovernance 12 IT-stratetgi IT-styrning ,2

5 About the Strategic IT mission: Why?
”Computers are useless. They can only give you answers.” Pablo Picasso ”A play should give you something to think about. When I see a play and understand it the first time, then I know it can't be much good.” T. S. Eliot Poet, US born ( 1888 – 1965 )

6 Governance: samlad ledning av verksamhet
Bakgrund: allvarliga fel i företagskontroller uppdagades i USA 2001, vilket gav upphov till Sarbanes-Oxley Act 2002, för US Corporate Governance. IT & Governance = IT-styrning och ledning i koncern, verksamhet, företag eller institution, som omfattar strukturerad IT-verksamhet. Säkerställer kontroll, effektivitet och underlätta ledningskommunikation. T ex E-Government = kan jämföras med konceptet e-Förvaltning. Verksamhetsstyrning: med ursprung från 1900-talets ingenjörskunskap och industri som styr med tid, kostnad och funktion. En svaghet med strategi är ev. risk för tunnelseende, linjär fälla och grupptänkande. Ledarskap av större verksamhet förändrades på 60- och 70-tal efter krav på bättre arbetsform, mer anpassad till individuella behov och människors motivation samt nödvändig delegering t ex frihet att påverka sitt arbete, Lean koncept från bilindustrin (Toyota). Källa:

7 Några vanliga IT begrepp och samband
IT-strategi & Strategisk IT-styrning Gemensam struktur för IT-verksamhet IT Governance eGovernance Offentlig sektor e-Förvaltning E-Government Arkitektur mönster, metod, verktyg, modell & standards t ex öppna ramverk för IT-processer ITIL, COBIT, TOGAF, ISO / IEC, m.fl.

8 Exempel på drivkraft & ambition vid strategisk
verksamhetsutveckling (styrning) med IT EFFEKTIV Ledningscentral: effektivisera och öka kontroll. Förebygg, stabilisera och strukturera: fåtal gemensamma standards. Förnuftig ekonomi, säkerhet, information: operabilitet, utgift & intäkt kontroll. Förbättra planering och utåtriktad mål- planering: central utlagd vision. Fördela arbete och hantera motstånd: matrisfrågor och paradoxer t ex portföljhantering, centralt helhetsgrepp och revidera organisation. FLEXIBEL Plog: öka rörlighet, påvisa fördel och hantera krav & stress. Katalysator: skapa reaktion i verksamhet för många komplexa behov. Konkurrens, utforska: ej linjär, förbestämd förnyelse för oklar eller yttre hot. Innovation som framsteg att ändra struktur och öka eller dela verksamhet. Att möta och pröva nya verksamhetsförmågor: Jmf Utopia v.s. Bullerby. t ex process-, projektorientering och ny organisation.

9 Flera exempel på motivation att initiera IT-styrning och verksamhetsutveckling, med eGovernance / IT
Transformera tröga funktioner, riva stuprör till mer effektiva process- styrning, öppna flödande smidiga lösningar, tillgängliga 24/7 99.9% T.ex. e-tjänster med helhetsgrepp som säkrar IT-nytta, skapa uthålligt mervärde istället för dåliga strukturer och webb operationer, att ta fram innovativa nätlösningar … att inspirera till samsyn på lösning, stimulera personligt engagemang, motivera personal, intern marknadsföring, lösa problem, hantera dold konkurrens, sälja organisation eller verksamhetslösning … När föds metaforen ”riva stuprör” ? människa alt. IT-system som hinder Vem känner ( inte ) igen något av dessa motiv eller ambitioner ?

10 Agenda Inledning: introduktion kvällens ämne & diskussion Peder Poulsen (värd) --- > Inger Gran Dataföreningen i Stockholm (moderator) Kjell Gullberg Stockholms Universitet (gäst) Monika Smidestam Österåkers kommun (gäst) ( paus / ev. bensträckare ) Ca 19:30 Rundabord – diskussion om kvällens ämne och frågor (moderator + alla) 19:50 Slut


Ladda ner ppt "IT strategi nätverksmöte 7 september"

Liknande presentationer


Google-annonser