Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Hälsinggårdsskolan. Hälsinggårdsskolan 7-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Hälsinggårdsskolan. Hälsinggårdsskolan 7-9."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Hälsinggårdsskolan

2 Hälsinggårdsskolan 7-9

3 Rektor för arbetslag 3 och sjukhusskolan. Marie Ahlholm Hanefors tel: 023- 82607 e-mail: mah02@falun.se

4 Rektor för arbetslag 1 och 2 Gunilla Wiklund Tel: 023-82500 e-mail: gwi03@falun.se

5 ELEVHÄLSAN *Antimobbingteam * EHG (elevhälsogruppen) Rektorerna Skolpsykolog Heléne Nevell Skolsköterskan Fia Wallberg Studie- och yrkesvägledare Magnus Stenberg Kurator Mattias Betsén

6 Personalen På högstadiet arbetar 33 lärare De utgör ca 30 årsarbetare Alla har lärarutbildning 2.5 speciallärartjänster 1 Sva-lärare 3 flexibel resurs 1 bibliotekarie 1 fritidsledare

7 Arbetslag 1 2 3 Varje arbetslag består av 5 klasser och 12-13 personal. Varje lärare i ett arbetslag är mentor för en grupp elever. 3 Arbetslag

8 KLASSERNA -Under nästa år blir det 5 klasser i årskurs 7 -De flesta klasserna kommer att bestå av ca: 25 elever -Slöjdgrupperna är max 16 elever -Svensk/engelska grupperna är oftast färre elever än i övriga ämnen - Språkklasserna varierar i storlek beroende på hur eleverna väljer

9 Språkval Följande val kan göras: tyska franska spanska förstärkning i svenska (i samråd med specialläraren) förstärkning i engelska (i samråd med specialläraren) modersmål (minst 5 elever) svenska som andra språk (minst 5 elever)

10 Elever kan ersätta språkvalet med svensk/engelska, om de inte klarar de nationella proven i svenska och engelska eller behöver extra stöd för att klara dessa kärnämnen.

11 Skolans ämnen Kärnämnen svenska engelska matematik Samhällorienterande ämnen (SO) geografi historia religionskunskap samhällskunskap Naturorienterande ämnen (NO) biologi fysik kemi teknik Praktisk-estetiska ämnen bild musik slöjd (textil, trä och metall) idrott och hälsa hem- och konsumentkunskap Moderna språk franska spanska tyska

12 Läsprojektet Läsprojektet innebär att samtliga elever läser 20 minuter 3 dagar i veckan. Alla har en bok med sig. Ingen går till biblioteket på lästiden.

13 Elevens val Ämnesfördjupningar 90 min i veckan

14 Samarbete hem och skola  Föräldramöten  Utvecklingssamtal  Direktkontakt med mentor eller annan lärare  Skolsamråd  Föräldrabesök i skolan

15 Utvecklingssamtal  Ett trepartssamtal mellan elev, föräldrar och mentor  Minst en gång varje termin Innan samtalet  Kommentarer från eleven om hur han eller hon upplever arbetet i skolan och måluppfyllelse i alla ämnen  Skriftliga omdömen från lärarna om hur det går i alla ämnen och kommentarer till det eleven skrivit Under samtalet  Eleven, tillsammans med föräldrar och mentor, bestämmer vad han eller hon ska utveckla och förbättra innan nästa utvecklingssamtal  En individuell utvecklingsplan (IUP) skrivs Efter samtalet  IUP godkänns av alla parter  Arbetslaget informeras om elevens IUP

16 Läxor – Ja, det får eleverna. Ledighet – Mentor kan ge upp till tre dagars ledighet/läsår. Rektorn godkänner all ledighet över tre dagar Prao – Praktisk arbetslivsorientering genomförs en vecka under vårterminen i åk 8 och två veckor under höstterminen i åk 9.

17 Mobiltelefoner är inget stort problem i vår skola, men om elevernas användning av mobilerna stör en lektion kan läraren beslagta telefonen. Den kan lämnas tillbaka till eleven efter lektionen eller lämnas till rektor som kan återlämna den vid slutet av dagen eller be föräldrarna komma och hämta den. MP3- spelare får eleverna bara använda när speciella och personliga överenskommelser gjorts mellan lärare och elev/förälder.

18 Läroplanen, Lgr 11, kallas nu ”en samlad läroplan”. Innebörden i det är att kapitel 1, 2 och 3 är samlade i en bok. Kapitel 1: Skolans värdegrund och uppdrag Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer Kapitel 3: Kursplaner Kurs- plan Bedö mning Läro- plan Kunska pskrav

19 Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla Syftet avslutas med några långsiktiga mål. Detta är de enda mål som anges i kursplanen! Indelat i kunskapsområden Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg Finns både som löpande text och som matris

20 Ny betygsskala A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet 20 17,5 15 12,5 10

21 Konsekvent begreppsanvändning. Religionskunskap åk 9 ECA GrundläggandeGodaMycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemangUtvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

22 Ny betygsskala Ht 2011 och Vt 2012 Åk 9 Nuvarande betygskala Åk 8 Ny betygsskala Ht 2012 Åk 6-9 Ny betygsskala

23 Exempel på begreppsanvändning – slöjd årskurs 6 Eleven kan på ett enkelt sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och bidrar då till att utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger till viss del underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt i arbetet med några hantverkstekniker. Eleven kan på ett utvecklat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger relativt väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker. Eleven kan på ett välutvecklat och genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker ECA

24 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

25 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

26 Övergången åk 6 och åk 7 läsåret 2011/2012  Representanter från Hälsinggårdsskolan 7-9 träffar under våren klasslärarna i åk 6  Föräldrainformation i aulan  Klasslärarna i årskurs 6 delar in respektive klass i trygghetsgrupper  Språkvalet ska vara klart i slutet av mars  Eleverna i åk 6 skriver brev till sina blivande mentorer, senast v. 18

27  Eleverna besöker Hälsinggårdsskolan i maj  Föräldramöte med undervisande lärare i vecka 35  Eventuell träff med klasslärarna från åk 6 och undervisande lärare i respektive sjua under vecka 38 eller 39

28 Reviren utökas och Ni föräldrar är viktigare än någonsin! Ha stora förväntningar på era barn men också på skolan!! Era ungdomar är på språng mot nya mål.

29  Skolan förväntas också alltid vara på språng mot nya mål och hänga med i språng mot nya mål och hänga med i utvecklingen utvecklingen  Vi lovar att göra vårt bästa för att Era barn ska få en intressant och rolig barn ska få en intressant och rolig skoltid skoltid

30 Vi alla på Hälsinggårdsskolan 7-9 hälsar alla elever och föräldrar i nuvarande åk 6 hjärtligt välkomna till åk 7


Ladda ner ppt "Välkommen till Hälsinggårdsskolan. Hälsinggårdsskolan 7-9."

Liknande presentationer


Google-annonser