Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SFI -YRKESUTVECKLING förbättra & snabba på integrationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SFI -YRKESUTVECKLING förbättra & snabba på integrationen."— Presentationens avskrift:

1 SFI -YRKESUTVECKLING förbättra & snabba på integrationen

2 SFI –Yrkesutveckling är ett EU-projekt med medel från Europiska social fonden
Kalmarsunds gymnasieförbund är projekt ägare mellan åren Ett projekt i samverkan för bättre integration

3 SFI - Yrkesutveckling Syfte:
Att sprida erfarenheter och påverka andra kommuner i Kalmar län, samt utanför länet, att förändra sin SFI- undervisning för att uppnå snabbare språkinlärning och inträde på arbetsmarknaden. Att förändra SFI-undervisningen i berörda kommuner för att deltagarna snabbare ska lära sig svenska och snabbare komma ut i arbetslivet. Att på ett bättre sätt än idag förse arbetsmarknaden med arbetskraft inför kommande arbetskraftsbrist genom att tillvarata deltagarnas yrkeskunskaper från sina respektive hemländer Att minska kommunernas kostnader för integrationen. Att snabbare och bättre integrera nyanlända invandrare i det svenska samhället. All forskning visar att arbete är en avgörande faktor för att kunna bli en del av det svenska samhället. Att implementera arbetssättet så att det fortsätter efter projekttiden.

4 Projektets samarbetspartners
Torsås Kalmar Borgholm Mörbylånga Emmaboda Nybro Oskarshamn

5 Projektets samverkansparter är

6 Projektets styrgrupp Förvaltningschefer som representerar SFI verksamheten från respektive kommun som samarbetar i projektet Ekonomichef på Kalmarsunds gymnasieförbund Områdeschef för södra området i Kalmar län inom Arbetsförmedlingen Projektledare för SFI Yrkesutveckling

7 Ledningsgrupp inom projektet
Projektledare Christin Carlström Biträdande förvaltningschef Kalmars Sunds gymnasieförbund Åke Liedstrand Pedagogisksamordnare Bitte Andersen Praktiksamordnare Maja Dahlberg Strategisk påverkan Per Hofstedt Ekonomiassistent Hannes Liedstrand Praktik/elev administratör Irene Johansson

8 Pedagogisk utvecklingsgrupp
Tre lärare på SFI i Kalmar Kommun En lärare på SFI Torsås Kommun En lärare på SFI Borgholms kommun En lärare på SFI Nybro kommun En lärare på SFI Oskarshamns kommun En lärare på SFI Emmaboda kommun

9 Vad är SFI-yrkesutveckling?
Varva skolmiljö med arbetsmiljö för att lära sig svenska Matcha individers kunskaper och erfarenheter mot en arbetsplats för att lära sig svenska Matcha svensk arbetsmarknad i utvecklingen att lära sig svenska Matcha språkterminologin på praktikplatsen för att lära känna ett yrkesområde och lära sig svenska 9

10 SFI- Yrkesutveckling – vem kan delta?
Deltagaren bör vara kommunikativ eller studera på C- eller D-nivå inom SFI för att kunna delta och matchas mot rätt praktikplats Deltagaren ska var intresserad av att studera med denna inlärningsmetod Deltagarens planering och mål ska ligga till grund för språkinlärningen om personen väljer SFI -yrkesutveckling Deltagarens deltagande i SFI -yrkesutveckling skall göras i samverkan med övriga handläggare inom kommun och arbetsförmedling. Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktions ersättning för flyktningar och vissa andra utlänningar kan delta.

11 Vad innebär SFI - Yrkesutveckling?
Deltagaren bör vara kommunikativ eller studera på C- eller D-nivå för att kunna delta och matchas mot rätt praktikplats Deltagaren kommer att vara ute på praktik varannan vecka och i skolan varannan vecka för att utveckla svenska språket Under praktikveckan följer deltagaren en handledare på en arbetsplats för att utvecklas i språket och för att få förståelse för svensk arbetsmarknad Deltagaren får uppgifter som matchas mot praktikplatsen och den terminologi som finns för att få ökad förståelse för ett yrkesområde Pedagogen följer upp och har dialog med praktikplats och deltagare för att nå de mål och delmål som man har bestämt 11

12 Uppgifter i skolan Pedagogen kopplar ihop praktik med skolan genom att till exempel: Redovisning av praktikuppgifter, både muntligt och skriftligt av deltagare. Uppföljning av loggbok som deltagaren har under praktiken. Diskutera olika situationer som inträffar på praktikplatsen. Gå igenom nya praktikuppgifter med arbetsplats och deltagare. Pedagogen arbetar också med… Arbetslivsinformation Samhällsinformation Meritportfölj Matematik Data

13 Varför är praktik bra? Varför praktik Lära känna en svensk arbetsplats
  Lära sig ett yrkesspråk   Få visa vem man är , vad man kan och sina yrkeskunskaper Träna svenska och använda språket i en realistisk miljö Inse behovet av svenska språket Få referenser ( utan referenser inget jobb) Öka chanserna till jobb (genom information, kontakter mm) Få pröva något nytt Få prova nya ideér Varför praktik

14 Vad gör deltagaren på praktiken?
Följer en handledare Tränar svenska Lär sig hur en svensk arbetsplats fungerar Deltar i olika arbetsuppgifter Genomför praktikuppgifterna Uppföljning tillsammans med pedagogen

15 Var kan man göra praktik?
Praktikplats är där språket kan utvecklas bäst Där arbetsplatsen kan matcha individens erfarenheter och kunskaper bäst Där praktikplatsen kan matcha individens mål att få ett arbete Praktikplatsen kan vara både inom offentlig eller privat arbetsmarknad

16 För att deltagaren ska nå målen använder pedagogen
Skolverkets styrdokument Nationella prov Meritportfölj OCN – Open College Network Validering

17 Mål för deltagarna på SFI-yrkesutveckling
Fått ett C- eller D-betyg Att deltagarens tid på SFI ska förkortas Lärt känna en svensk arbetsplats och få erfarenheter vad en Svensk arbetsmarknad innebär Att 5% av deltagarna har ett jobb efter 3 månader 20% av deltagarna har en praktikplats efter 3 månader 30% av deltagarna genomgår någon form av yrkesutbildning efter 3 månader

18 Tack för mig! Projektledare Christin Carlström
, tel Pedagogisksamordnare Bitte Andersen tel Praktiksamordnare Maja Dahlberg Strategisk påverkan Per Hofstedt Projektadministratör ekonomi Hannes Liedstrand Projektadministratör Praktik/elev Irene Johansson


Ladda ner ppt "SFI -YRKESUTVECKLING förbättra & snabba på integrationen."

Liknande presentationer


Google-annonser