Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor. Projekttid 2007-11-01 - - 2010-12-31 Programkonferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor. Projekttid 2007-11-01 - - 2010-12-31 Programkonferens."— Presentationens avskrift:

1 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor. Projekttid 2007-11-01 - - 2010-12-31 Programkonferens och seminarium för småskalig värmeförsörjning med biobränslen 20-21 okt 2010 Roger Hermansson Avd. Energiteknik

2 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Rökgaskondensering med ADIAK-teknik Panna Absorbator/ skrubber Rökgas Ånga Kondensat till avlopp Filter GeneratorGenerator Fjärrvärme retur 45°C Fjärrvärme framledn. Rökgas till skorsten Temp: +53°C Rel luftfukt 25% RH Utspädd absorptionslösning Koncentrerad absorptionslösning FJV

3 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Cyklon, filter och absorbator Cyklon Absorbator Filter Värme- växlare

4 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Panna och generator  Rökgaser tas ut före pannans konvektionsdel och tillförs generatorn för att koka av vatten från absorbtionslösningen.  Rökgaserna återförs sedan till pannans konvektionsdel Generator Panna

5 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Effektökning med rökgaskondensering. Jämförelse av teoretiska och uppmätta värden Konstant fjärr- värmeretur 45°C Konstant bränsleflöde Procent av nominell effekt

6 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Effektökning med rökgaskondensering. Jämförelse av teoretiska och uppmätta värden Bränslets fukthalt konstant 45% Konstant bränsleflöde Procent av nominell effekt

7 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Kommmentar till effektmätningarna  Uppmätta värden på den återvunna effekten uppnår inte de teoretiskt framräknade av bl.a. följande anledningar: – Anläggningen har byggts upp på vardera sidan av en lablokal vilket ger långa ledningar och därav värmeförluster. – Vissa delar av anläggningen är oisolerade. – Fuktinnehållet i rökgaserna efter absorbatorn blir inte så lågt som jämviktskurvan för mediet anger. (Utreds)

8 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Mätningar av partikelavskiljande förmåga  Fyra olika bränslen har eldats -Flis -Grot -Flis + rörflen -Grot + Rörflen

9 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Partikelmätningar: Flis mg/Nm3 före abs vid 10 % O2 mg/Nm3 efter abs vid 10 % O2 Partikelminsk- ning abs (%) Flis Körning 1 1811-35% Körning 2 2316-31% Körning 3 1812-34% Medel 1913-33% stdavp 321% *Andel partiklar av storlek 150 nm sjunker med ca 45 %. Grovmoden sjunker också. **Partiklar vid 150 nm minskar på liknande sätt. Grovmoden sjunker också tydligt. ***Partiklar vid 150 nm minskar på liknande sätt. Grovmoden sjunker mest vid några um. * ** ***

10 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Partikelmätningar: Grot mg/Nm3 före abs vid 10 % O2 mg/Nm3 efter abs vid 10 % O2 Partikelminsk- ning abs (%) Grot Körning 15129-42% Körning 23921-46% Medel4525-44% stdavp642% *Både fin- och grovmod sänktes. **Både fin- och grovmod sänktes. Körning 1 och 2 visade samma tendenser. Inga konstigheter. * **

11 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Partikelmätningar: Grot+Rörflen mg/Nm3 före abs vid 10 % O2 mg/Nm3 efter abs vid 10 % O2 Partikelminsk- ning abs (%) Grot + Rörflen Körning 14025-39% Körning 22614-47% Medel3319-43% stdavp754% *Både fin- och grovmod sänktes. **Finmoden sänktes mera. Väldigt tydlig reduktion för 200 nm. Det finns skillnader mellan dessa två körningar. * **

12 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Partikelmätningar: Flis+Rörflen mg/Nm3 före abs vid 10 % O2 mg/Nm3 efter abs vid 10 % O2 Partikelminsk- ning abs (%) Flis + Rörflen Körning 1149-36% Körning 2138-40% Medel138-38% stdavp112% *Både fin- och grovmod sänktes. **Både fin- och grovmod sänktes. Körning 1 och 2 visade samma tendenser. Inga konstigheter. * **

13 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Kommentar till partikelmätningar  Mätningarn utvärderas vidare för att ge en mer detaljerad sammanställning och analys av resultaten.  Absorbatorn minskar antal partiklar i både fin- och grovmod.  Peaken i partikelutsläpp från pannan ligger vid 100-200 nm och där sker också den största reduktionen!!  Partikelbildningen verkar minska vid inblandning av rörflen

14 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Nuläge  Ett tjugotal endagskörningar med anläggningen har gjorts under våren 2010  Partikelmätningar har genomförts under 4 dagar för olika bränslen och olika fukthalter med minst 2 prov för varje.  Partikelinnehåll i rökgas före och efter absorbator har mätts  Utvärdering pågår Planerad verksamhet  Utvärdering av samtliga insamlade mätdata  Ev kompletterande mätningar för att verifiera resultat  Analys av prover på absorbtionslösningen

15 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Samverkan  Energimyndigheten  Norrbottens forskningsråd  Swebo Bioenegy Finansiering  Ltu  Swebo Bioenegy, Boden  Energitekniskt Centrum i Piteå

16 L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Tack för uppmärksamheten! Roger Hermansson, Ltu Tel 0920-491116 roger@ltu.se


Ladda ner ppt "L U L E Å U N I V E R S I T Y O F T E C H N O L O G Y Energieffektiv partikelavskiljning för närvärmepannor. Projekttid 2007-11-01 - - 2010-12-31 Programkonferens."

Liknande presentationer


Google-annonser