Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk handel Trender och projekt Denna presentation finns tillgänglig [.pdf] på: anvnamn:ausys lösenord: statt Nicklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk handel Trender och projekt Denna presentation finns tillgänglig [.pdf] på: anvnamn:ausys lösenord: statt Nicklas."— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk handel Trender och projekt Denna presentation finns tillgänglig [.pdf] på: http://esociety.nu/ausys/ anvnamn:ausys lösenord: statt Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Menlo Park Silicon Valley nicklas@sf.swetech.org

2 Presentationens innehåll Elektronisk handel – bakgrund, statistik och trender Presentation av bevakningsprojekt hos Sveriges Tekniska Attachéer Några aktuella fallstudier

3 Den elektroniska handelns utveckling 1995199419961997199819992000+ Broschyrer Elektronisk postorder Det digitala, kommunikativa företaget Enkelriktat Separat Liten nytta Dialogiskt Separat Medelnytta Dialogiskt Integrerat Hög nytta ? ERP

4 Vad är elektronisk handel? Elektronisk handel

5 Digital ekonomi One-to-one marketing Enterprise Resource Planning Intelligenta agenter Strukturerad affärskommunikation IT-rätt Affärsmodeller Knowledge Management CSCW ??? E-handel Vad är elektronisk handel?

6 Nya företagsformer Elektronisk handel Nya konstformer Nya kommunikations -former Nya sociala beteenden Globalisering Nya regelverk Immaterialisering Decentralisering Vad är elektronisk handel?

7 Statistik

8 n 95-97 uppgick den elektroniska handelns intäkter till 0.5 % av den samlade detaljhandeln i den 7 största länderna i OECD (OECD 7) n Om de mest positiva prognoserna blir verklighet kommer on-line marknaden i början av 2000 talet att motsvara 15% av detaljhandeln i OECD 7 Statistik

9 Deloitte Consulting: –Den elektroniska handeln kommer att omsätta 1100 miljarder dollar 2002. –70% eller mer av den elektroniska handeln beräknas äga rum i USA –Europa beräknas stå för 23 % eller mindre Forrester Research: –1300 miljarder dollar 2003 från 109.3 miljarder 1999, med en tillväxtprocent om 99% per år. –Bland de snabbast växande grupperna ser man bilindustri och kontorsprodukter. 3 % väntas vara B2C. Statistik

10 Bevakningsprojekt  Privacy Enhancing Technologies  XML för elektronisk handel  Informationsekologier  E-society [http://www.esociety.nu]  Global elektronisk handel

11 Bevakningsprojekt Privacy Enhancing Technologies  Undersöker förtroende och integritetsfrågor i den digitala ekonomin  Den personliga integritetens död – The Transparent Society  Tekniskt stöd för integritet  Rättsliga aspekter på ny teknik  Säkerhet och anonymitet

12 Bevakningsprojekt Privacy Enhancing Technologies Resultat:  Rapport i oktober ”Elektroniska spår”  Webbplats under uppbyggnad med Svenska IT Institutet [http://www.integritet.nu]

13 Bevakningsprojekt XML i elektronisk handel  Undersöker frågor om standardiseringen av den elektroniska handeln  cXML, CBL, fPML, OBI, OTP – vem vinner?  Tekniskt stöd för systemintegration  Kartläggning av aktörer  Fallstudier

14 Bevakningsprojekt XML i elektronisk handel Resultat  Intervjustudie & Rapport i oktober  Seminarium i oktober med SITI

15 Bevakningsprojekt Informationsekologier  Undersöker frågor om nya affärsmodeller och aktörer  Breda perspektiv och metaforer från biologin  Affärsmodeller som den digitala ekonomins atomer  Kartläggning av ekologier

16 Bevakningsprojekt Informationsekologier Resultat  Rapport i december  Seminarium i oktober på Elektroniska Affärer  Webbmodell under utveckling

17 Bevakningsprojekt Esociety  Omvärldsbevakning i det breda formatet  Information mot kontakter  Utveckling av seminarier och tjänster  Aktuella händelser och produkter

18 Bevakningsprojekt Esociety Resultat  200 registrerade medlemmar sedan i maj, utan marknadsföring  Konferensrapporter

19 Bevakningsprojekt Global elektronisk handel  Gemensamt projekt (Paris, Kuala Lumpur, Tokyo, Stockholm,(London) och San Francisco)  Ett globalt perspektiv  Tematiska rapporter

20 Bevakningsprojekt Global elektronisk handel Resultat  Elektronisk handel och lagstiftning (rapport 1 - släppt)  Elektronisk handel och regioner (rapport 2 – under tryckning)  Elektronisk handel och teknik (rapport 3 – under utarbetande)

21 Fallstudier - PET Att skapa tillit till den elektroniska handeln – TRUSTe  Kravmärkning av webbplatsers hantering av integritetsfrågor  Integritetsrevision  Kontrollmetoder  Skyddsnivåer?

22 Fallstudier - PET Att sälja integritet – PrivaSeek  En databas – många formulär  Uppmärksamhetsekonomin  Priser?  För sent?

23 Fallstudier – Informationsekologier Partnernätverk TransaktionsdrivandewebbplatsTransaktionsdrivandewebbplatse.businesse.business Transaktioner Andelar

24 Fallstudier – Informationsekologier Partnernätverk

25 Fallstudier – Informationsekologier Konsumentaggregation Företag Konsumentaggregator

26 Fallstudier – Informationsekologier Konsumentaggregation

27 Fallstudier – Informationsekologier Värdekedjemigration ProducentMellanmanKund Direktkontakt via samma eller annan kanal

28 Fallstudier – Informationsekologier Värdekedjemigration

29 Go make yourself a plan And be a shining light. Then make yourself a second plan, For neither will come right. Berthold Brecht ”Song of The Inadequacy of Human Enterprise” Avslutning

30 Denna presentation finns tillgänglig [.pdf] på: http://esociety.nu/ausys/ anvnamn:ausys lösenord: statt Kontakta gärna nicklas@sf.swetech.org med tips och frågor


Ladda ner ppt "Elektronisk handel Trender och projekt Denna presentation finns tillgänglig [.pdf] på: anvnamn:ausys lösenord: statt Nicklas."

Liknande presentationer


Google-annonser