Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PV7170 Föreläsning 2b Analys och förhandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PV7170 Föreläsning 2b Analys och förhandling"— Presentationens avskrift:

1 PV7170 Föreläsning 2b Analys och förhandling
Kravhantering PV7170 Föreläsning 2b Analys och förhandling

2 Analys och förhandling
Syftar till att finna problem med krav och nå en överenskommelse som tillgodoser alla intressenters behov Kräver skickliga och erfarna kravhanterare – begränsade resurser

3 Analys processen Nödvändighets-kontroll
Konsekvens, fullständighets-kontroll Möjliga krav Onödighets-kontroll Konflikt, ofullständiga krav Omöjliga krav Kravdiskussion Kravprioritering Beslut

4 När och Vad Analys under insamling
Efter det att första utkastet av kravdokumentet producerats Läs kraven Markera problem Genomför revision/granskningsmöte om kraven Är dyrt och kräver tid – men sparar pengar i slutet Är av typen ”ad hoc”-process och ostrukturerad

5 Analytikerns checklista
Lista över frågeställningar alla krav skall klara t.ex: Förtidig design? Kombinerade/flera krav? Orealistiska krav? Oklara/ej förståliga krav? Överensstämmer med affärsmålen? Tvetydig betydelse? Testbara krav? Nödvändiga krav?

6 Interaktionsmatriser
Används för att finna interaktion eller kopplingar mellan krav och dess konflikter Undersök alla krav och markera de som: Dokumentkonflikter med ”1” Dokumentöverlappningar med ”1000” Dokumentoberoende krav med ”0”

7 Interaktionsmatriser
Krav K1 K2 K3 K4 K5 K6 - 1000 1 Summa 1002 3000 2

8 Begränsningsdefinitioner
Systemkrav Kraven är inom systemets målsättning Krav för den operativa processen som associeras med systemet Krav associerade med system Krav utanför systemets målsättning Kraven skall bort Besluta om vilka krav som skall tas bort i förhandling med beslutande intressenter och generella intressenter

9 Kravklassificering För spårbarhet För att identifiera relaterade krav
För att undvika borttappade och saknade krav

10 Förhandling Beror till största del på kravkonflikter
Informell diskussion Förhandlingsmöte Förklara indata Diskutera lösningar, prioritera med avseende på olika intressenter Besluta om lösning, ta bort, modifiera eller lägg till nytt krav

11 Sammanfattning Bestäm omfattning för systemet Identifiera intressenter
Samla in kraven Analysera kraven Förhandla kraven


Ladda ner ppt "PV7170 Föreläsning 2b Analys och förhandling"

Liknande presentationer


Google-annonser