Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventions och Utvecklingsenheten (PrevU)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventions och Utvecklingsenheten (PrevU)"— Presentationens avskrift:

1 Preventions och Utvecklingsenheten (PrevU)
PrevU är en kommunal verksamhet som har till uppdrag att stödja och stimulera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i staden Utbildningar Vi arrangerar utbildningar i kunskapsbaserade metoder som hjälper läraren att skapa trygghet i gruppen, stärker barns sociala kompetens, stärker relationer mellan föräldrar och barn samt motverkar mobbning. Vi arrangerar också temadagar för personalen på direkt uppdrag. Konsultation Vi hjälper till med att kartlägga utmaningar och behov. Därefter ger vi förslag på åtgärder som man kan vidta. Åtgärderna baseras på aktuell forskning Preventions- och Utvecklingsenheten – främjar god hälsa och integration i Göteborg

2 En introduktion av START 1-3 åringar StegVis 4-10 åringar
KOLLA åringar

3 Därför framhåller vi StegVis!
Proaktiv modeller. Förebygger negativ utveckling, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet. Lär ut viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc. Utvecklar språk kring känslor och relationer. Motverka utanförskap Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende i skolan Skapa förutsättningar för det akademiska lärandet Få en systematik för arbetet Lära sig hur man får och hur man behåller kamrater

4 StegVis finns för fyra (fem) åldersgrupper
START för 1-3 åringar StegVis 1 för 4 – 6 åringar i förskola och förskoleklass StegVis 2 för 7 – 8 åringar i första och andra klass StegVis 3 för 9 – 10 åringar i tredje och fjärde klass StegVis 4 KOLLA! för åringar

5 Start 5

6 Delområden Känslor Anknytning Samspel 6

7 Känsloteman i Start Glädje Ledsnad Ilska Rädsla Överraskning
Avsky/avsmak Se andra Olikheter 7

8 Anknytningsteman i Start!
Lita till en vuxen Turtagning Vara tillsammans Dela glädje 8

9 Samspelsteman i Start! Att tänka Att dela Att turas om Att vänta
Att fråga Ja eller nej 9

10 Vilka barn har varit med i temasamlingar?
Loggen Tema: Vecka: Vilka barn har varit med i temasamlingar? Anteckningar: Lämpliga vardagssituationer, Att arbeta vidare med, Tankar och reflektioner Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 1. Glädje 2. Ledsnad 3. Ilska 10

11 StegVis

12 Bildplanscherna (Jakob)

13 Baksidans instruktioner

14 Affischer

15 Handdockorna Valpen och Snigeln
Musik-CD

16 Vägledningshäfte Hur man genomför en lektion/samling
Teori om empati, problemlösning och självkontroll De basala känslorna Dockmanus Sångtexter Föräldrabrev Litteratur Vägledningshäfte

17 Empati * Problemlösning * Självkontroll
Barnen övar upp… Empati * Problemlösning * Självkontroll

18 Förhållningssätt Introducera - berättelse Läraren som modell
Träna - rollspel Generalisera - vardagssituationer Användandet av nyckelord Regelbundenhet Långsiktighet Kreativitet – lekfullhet Läraren som modell Dialog Öppna frågor Neutralitet Parafrasering Fokusering Uppföljning

19 Viktiga saker Barnens ord. pedagoger Sker i stegvis ordning
Introducera – träna - tillämpa Regelbundenhet Långsiktighet Nyckelbegreppen Läraren som modell Kreativitet och lekfullhet Dialogform Föräldrar och kollegor med sig Ledningens stöd

20 Uppföljning i vardagen
Modell för att dela med sig av vilka färdigheter som tränas just nu Bilder på väggen, veckobrev etc… Modell för beröm, uppmärksamhet och belöningar Bilder på väggen, pärlor i fickan, listor etc… Modell för föräldrainformation Bilder på väggen, samtal, veckobrev etc…

21 Förhållningssätt Uppvärmning Modell Motivatör Instruktör Dialog
Fokusera temat Ge neutral respons Parafrasera Rollspel Konkret förslag Vuxenmodell Feedback

22 Att utvärdera (skörda)
Vardagssituationer Att plantera idéer Repetera färdigheten När kan den användas? Hur kan den användas? Att stödja (vattna) Ge stickord i situationen Instruera om det behövs Ge erkännande då den används Att utvärdera (skörda) Observera användandet Utvärdera med eleverna Bevara optimismen

23 KOLLA

24 I lådan Vägledningshäfte där innehåll, syfte och bakomliggande principer beskrivs, liksom hur man planerar och genomför de olika momenten. Där finns också arbetsblad och OH-material Kort i A3 format, med manuskript för var och en av de sammanlagt 15 lektioner som ingår Videofilm som består av 5 sekvenser till Del IV CD-skiva med övningar som kan tryckas ut och kopieras (pdf-filer) Pärm med OH-material

25 Fem delar - 15 lektioner Del 0: Introduktion - 1 lektion
Del I: Utveckling av empati – 4 lektioner Del II: Problemlösning – 3 lektioner Del III: Självkontroll – 2 lektioner Del IV: Social kompetens – 5 lektioner

26 Varje lektion innehåller:
Kort sammanfattning från förra lektionen Introduktion av dagens tema Uppvärmning och motivationsskapande dialog Gruppaktivitet, rollspel, uppgifter (video i del IV) Sammanfattning och utvärdering av lektionens tema, kunskaper och färdigheter Individuella uppgifter (ev. som hemuppgift) Fördjupningsaktivitet

27 Att börja… Ett svar på verkligt och rätt behov
Personalen gemensam plattform Personalen stöd över tid Ledningens press och stöd Att fullfölja Vidmakthålla

28 Arbetsuppgifter med StegVis

29 StegVis Mentorer - Rollbeskrivning
Leder StegVis samlingar i barngrupp Låter StegVis genomsyrar hela dagen Informerar och kommunicerar med föräldrarna

30 StegVis Införandesteg…
Startmöte Ledning - PrevU Tidsplan & kalendarium Mentorer utses och går StegVis kurs, inköp av material Praktiktid för Mentorer i barngrupper med StegVis Mentor Utbildning StegVis kurs för personal Ledning +Mentorer bildar Styrgrupp Mentor tar över införandet 3 Stegvis samlingar inom 4 veckor Referat Mentor deltar i Nätverksmöten >3 ggr/t StegVis infört Kollegahandledning < 1ggr /termin Introduktion av ny personal Kvalitetssäkring Kollega – handledning < 3 tillfällen Referat StegVis i barngrupper < 1 gång/vecka Studiecirkel < 3 tillfällen Referat

31 Internationellt Second Step -USA Steg for steg - Norge
Trin for Trin - Danmark Faustlos - Tyskland Sekando Suteppo - Japan Stig af stigi - Island StegVis - Sverige Askeleittain - Finland Srdce Na Dlani - Slovakien Tulleriit - Grönland Spansk version Second Step - England žingsnis po žingsnio – Litauen Polen Venezuela Costa Rica Kurdistan (Irak)

32 Utvärderingsresultat
Ökad begrepps-kunskap i sociala färdigheter En observerad minskning av fysisk aggression, verbal aggression och störande beteende De positiva relationerna mellan barnen har ökat och det har blivit bättre på problemlösning. Lärarna har blivit bättre rollmodeller

33 Aggression Decreases, Positive Behavior Increases
Grossman, D. C., Neckerman, H. J., Koepsell, T. D., Liu, P. Y., Asher, K. N., Beland, K., & Rivara, F. (1997). Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 277(20), 1605–1611. The Centers for Disease Control and Prevention funded a one-year experimental evaluation of the SECOND STEP curriculum to examine its impact on aggression and positive social behavior among second- and third-grade students. Middle School Pilot Evaluation Orpinas, P., Parcel, G. S., McAlister, A., & Frankowski, R. (1995). Violence prevention in middle schools: A pilot evaluation. Journal of Adolescent Health, 17, 360–370.

34 Increased Knowledge of Social Skills
McMahon, S. D., Washburn, J., Felix, E.D., Yakin, J., & Childrey, G. (2000). Violence prevention: Program effects on urban preschool and kindergarten children. Applied and Preventive Psychology, 9, 271–281. McMahon and colleagues examined the effectiveness of the SECOND STEP program in improving social-skills knowledge and social competence among 109 urban low-income, ethnically diverse children in preschool and kindergarten. Teacher ratings, child reports, and observational data were used to assess children's social-skills knowledge and social competence over a year. After one year of program involvement, children demonstrated increased knowledge of social skills. Results for disruptive or problematic behavior varied by grade and measurement.

35 Less Adult Conflict Intervention, Improved Social Competence
Frey, K. S., Nolen, S. B., Edstrom, L. V., & Hirschstein, M. K. (2005). Effects of a school-based social-emotional competence program: Linking children's goals, attributions, and behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 26, 171–200. Researchers from Committee for Children and the University of Washington collaborated on a study that examined the effectiveness of the SECOND STEP program in helping children resolve conflicts, avoid disputes, and behave more prosocially.

36 Increased Social Competence
Taub, J. (2002). Evaluation of the SECOND STEP violence prevention program at a rural elementary school. School Psychology Review, 31(2), 186–200. A quasi-experimental evaluation of the SECOND STEP curriculum was conducted with 87 third- through fifth-grade students in a rural elementary school.

37 Decline in Anxious and Depressed Behavior
Schick, A., & Cierpka, M. (2005). Faustlos: Evaluation of a curriculum to prevent violence in elementary schools. Applied and Preventive Psychology, 11, 157–165. An experimental study of the Faustlos program (German translation of the SECOND STEP program) was conducted with 716 children ages five to eight.

38 Gains in Prosocial Skills and Behavior
Edwards, D., Hunt, M. H., Meyers, J., Grogg, K. R., & Jarrett, O. (2005). Acceptability and student outcomes of a violence prevention curriculum. The Journal of Primary Prevention, 26, 401–418. Researchers investigated the effectiveness of a version of the SECOND STEP curriculum adapted to include an anti-bullying component on a sample of fourth- and fifth-grade students (N = 455). Students who received the SECOND STEP program showed significant gains in knowledge about empathy, anger management, impulse control, and bully-proofing. Report card data also revealed modest gains in prosocial behavior.

39 Webbadresser www.cfchildren.org www.gislasonlowenborg.com


Ladda ner ppt "Preventions och Utvecklingsenheten (PrevU)"

Liknande presentationer


Google-annonser