Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En studie om personer med omfattande skador på hand och underarm vid handkirurgiska klin Malmö/Lund Epidemiologi, hälsoekonomi, handfunktion, aktivitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En studie om personer med omfattande skador på hand och underarm vid handkirurgiska klin Malmö/Lund Epidemiologi, hälsoekonomi, handfunktion, aktivitet,"— Presentationens avskrift:

1 En studie om personer med omfattande skador på hand och underarm vid handkirurgiska klin Malmö/Lund Epidemiologi, hälsoekonomi, handfunktion, aktivitet, och delaktighet, hälsa, livskvalitet och känsla av sammanhang (KASAM). En 5-års uppföljning Ragnhild Cederlund (PI) Avd. för arbetsterapi och gerontologi Anna-Lisa Thorén-Jönsson Eva Ramel Hans-Eric Rosberg Katarina Steen-Carlsson Lars Dahlin Sydsvenskan sept 2001

2 Metod Postenkät 3, 6, 12 månader 2, 3, (5) år Studiespecifika frågor Standardiserade frågeformulär Intervjuer 3 månader (n=13) 6 månader (n=12) 3, 6, 12 månader (n=5)

3 Resultat av enkät Antonovsky (1987) menar att ”känsla av sammanhang” (KASAM) är en läggning snarare än ett personlighetsdrag och han menar att den livssyn människor har påverkar deras hälsa Personer med låg KASAM hade betydligt sämre resultat i 32 av 54 frågeområden. Exempelvis lägre tillfredsställelse i dagliga aktiviteter, mental hälsa och livskvalitet. Vår studie tyder på att KASAM kan hjälpa oss att fånga upp patienter som har få eller inadekvata strategier att fungera i sin vardag

4 Resultat av intervju, 3 månader efter skadan ”Hur gör du för att klara av dina dagliga aktiviteter 3 månader efter skadan?” Coping strategier: –Förändra utförande på aktiviteten –Ändra på aktivitetsmönster –Bearbeta traumat efter skadan –Be om hjälp –Ha ett socialt nätverk

5 Patientinformation förenkla vardagen vid handproblem Resultatet av studien: En randomiserad kontrollerad studie genomförs vid handkirurgiska kliniken i Malmö/Lund under hösten 2010 för att utvärdera patientinformationen och jämföra en grupp som får information som vanligt mot en grupp som får skriftlig och kort muntlig information

6 Arbete: skada och återgång Av 40 personer med arbete hade 21 återgått till 100%, 1 till 75% och 2 till 25% efter 1 år. Personer som återgick i arbete upplevde bättre hälsa, de var mer tillfredsställda i sina dagliga aktiviteter och upplevde en högre livskvalitet 16 personer hade skadat sig på jobbet, 8 i hemmet och 16 i samband med fritidsaktiviteter Tisdagar, fredagar, lördagar hände flest skador


Ladda ner ppt "En studie om personer med omfattande skador på hand och underarm vid handkirurgiska klin Malmö/Lund Epidemiologi, hälsoekonomi, handfunktion, aktivitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser