Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visma Spcs Anette Citron & Petter Åkesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visma Spcs Anette Citron & Petter Åkesson."— Presentationens avskrift:

1 Visma Spcs Anette Citron & Petter Åkesson

2 Vismas värld Visma är Nordens ledande leverantör av programvara, redovisningstjänster, lönetjänster och ekonomisk rådgivning till alla typer av verksamheter. Vismas mål är att förenkla och effektivisera arbetet och processerna i företag och organisationer. Visma har drygt anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Rumänien. Av dessa finns i Sverige. Omsättning 2009: MNOK (~MSEK 4.000)

3 Vismas värld Flera hundra tusen företag använder dagligen Vismas produkter och kunnande Investor ICA Citygross Harrys SAS

4 Sveriges företag Visma Spcs 98 % > 1000 anställda 200-999 anställda
503 företag Visma Spcs Källa: SCB, november 2009 98 %

5 Visma Spcs marknadsandelar 2009 – SMB (Sifo)

6 Företagets viktigaste mål Medel för att nå dit
Vilket är företagets viktigaste mål? Ställ frågan till deltagarna och var beredd på att argumentera för lönsamheten Ex. Är vi inte lönsamma kan vi inte ha kul på jobbet, utveckla oss själva eller våra kunder. Vi ritar resursmodellen och lyfter fram de tre viktigaste Kund Personal Produkt/Tjänst Nu har vi vårt mål ”att tjäna pengar” och de resurser vi har att tillgå men hur når vi dit? Som ledare och/eller medarbetare ansvarar du för att säkerställa och bidra till att resurserna utnyttjas optimalt. Vilka resurser kan du utnyttja bättre? Planerad tidsåtgång hit: 10 min

7 ”En kund är den viktigaste personen som besöker våra lokaler,
han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom. Han är inte ett avbrott i vårt arbete. Han är syftet med det. Han är inte en outsider i vår verksamhet. Han är en del av det. Vi gör inte honom en tjänst genom att tjäna honom. Han gör oss en tjänst genom att ge oss en möjlighet att göra det.” Mahatma Ghandi Ghandi har på ett mycket tydligt sätt förstått hur viktigt kunden är för verksamheten och bekräftar vårt synsätt

8 Vår affärsidé är att erbjuda företag service med att sköta den löpande redovisningen, momsdeklarationer, bokslut, deklarationer mm. Vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service & kunskapsnivå, gentemot såväl det lilla som det medelstora företaget. Andra kommer in efter musklick Förklara den väsentliga skillnaden och gör jämförelser med resursmodellen, kinesen etc

9 Stärk din kundplattform
Kunden Potentialen Kategorisera kunden Stärk din kundplattform 1) POTENTIALEN – olika sätt att växa, sälja mer till befintlig kund eller skaffa fler kunder. Rita graf, kan även länka till vår egna situation. Syftet med denna graf är att se hur vi kan växa, på nya eller på befintliga. Vilken är situationen för vårt företag? Det är i regel enklare att växa på befintliga kunder då vi redan har en etablerad relation med dem. 2) KATEGORISERA KUNDEN – Alla företag har begränsade resurser och vi kan inte lägga lika mycket energi på alla kunder. Därför är det viktigt att vi har instrument för att kategorisera kunderna. En enkel lösning är att kalla dem A-B-C kunder där A kunder är de som handlar mycket från oss eller har potential att göra det och dessa kunder ställer även krav på oss och utvecklar vår verksamhet. B-kunder kanske inte riktigt anlitar oss så mycket och vad kan vi göra för att omvandla dem till A-kunder. C-kunder har vi nog alla många av och frågan är hur vi hanterar dem. Kan vi standardisera vårt erbjudande mot dem eller ska de kanske ut från verksamheten? Rita modellen och resonera kring hur man kan tänka. Få gärna igång diskussion med deltagarna. Helt OK att dra paralleller till hur vi själva arbetar med ABC-matrisen 3) STÄRK DIN KUNDPLATTFORM Anpassa ditt tjänsteutbud efter hur kundplattformen ser ut eller anpassa kunderna efter ditt utbud (enklare om jag är ensam med begränsade möjligheter att anpassa mig efter kundernas behov). En väl genomtänkt kundplattform kommer att ge nöjdare kunder och nöjdare kunder ger mer återköp och framförallt bättre rekommendationer till fler bra kunder. Använd modellen för att visa att det bara är de allra mest nöjda kunderna som handlar mer och ger dig nya kunder (obetald säljpersonal) Nöjda kunder skapas genom att vi håller hög kvalité och är duktiga på att berätta värdet för kunden på kundens nivå (tala till bönder på bönders språk). Men det räcker inte utan vi måste även överträffa deras förväntningar (jmf kinesen förra året) a->b->c. Ge kunden det de behöver och inte vad de frågar efter. Detta leder oss till DBL Kunden har inte alltid rätt utan först efter att vi utbildat dem. Vi måste skaffa oss kundskap om kunden innan vi går ut med vårt erbjudande annars kan vi inte erbjuda det vår kund verkligen behöver.

10 Vad säljer byråer? Varför köper kunden? Produkter/Tjänster
Produktmixen, frågar vi publiken tror jag vi får många standardiserade tjänster som svar. Vågar vi använda dessa så får vi en produktmix som är kopierbar och därmed prispressad. Vårt tips kan vara att bredda med fler tjänster av rådgivande karaktär. För att uppnå det måste byrån effektivisera och frigöra tid till dessa tjänster. Vinna något / undvika något, jmf med byråernas sits. Deras kunder anlitar dem i många fall för att undvika att själva sköta den krångliga bokföringen men kan de kombinera det med att kunden vinner något. Bättre kontroll, bättre beslutsunderlag, ökad förståelse för affärsprocessen eller liknande har de stärkt sitt erbjudande och kan ta mer betalt A -> B -> C Förväntningar vs verkligt värde Sälj trygghetslösningar Den främsta konkurrensfaktorn är inte vad vi säljer utan hur vi väljer att göra det! Branschen förändras, vad kommer krävas i framtiden?

11 Vilka tjänster erbjuder er byrå?
De här svaren fick vi i en egen undersökning som genomfördes för något år sedan (2008?) Vad har hänt sedan dess? Hur ser det ut idag? Gör handuppräckning om det passar.. Hur tror vi det kommer se ut om 3 eller 5 år? Makrohändelser som kommer påverka: Revisionspliktens avskaffande, brodera ut. Propp kommer att presenteras den 5:e maj. Lutar åt EU-anpassning dvs. 83 i oms, 41,5 i balansomslutning och 50 anst. Når vi mer än 1 av dessa kriterier lyder vi under revisionsplikt. Dock menar många att gränserna kan sänkas något för en svensk anpassning. Ovanstående gränser omfattar cirka 97 procent av Sveriges samtliga bolag. Förslag om ny lag från 1:e juli Revisionsplikten kostar småföretagare 5,8 mdr kr årligen och det är svårt att peka på ett värde motsvarande denna summa. I storbritanien försvann revisionsplikten för de minsta företagen för ett tag sen och först hände inte mycket men numera har enbart hälften av de små företagen en revisor. Förenklingar för småföretagare, högre direktavskrivningar, förslag på sänkt arkiveringstid från 10 till 7 år etc K-kategorisering, förenklad redovisning, förenklad årsredovisning Sänkt Aktiekapital i AB, från 100 till 50, det medför att fler kommer välja AB-formen Teknisk utveckling – bankkoppling Mer?

12 Källa: Bokagruppen.se, 2010-02-11
Framtiden Sammanfattningsvis kan sägas att redovisningsbranschen står inför stora tekniska förändringar som går mot en realtidsregistrering av verifikationer från olika system. Detta kommer att automatisera själva redovisningen och vi kommer att gå från bokföring som en "konst" till produktion. Utmaningen för redovisningskonsulter kommer att ligga i tolkningen av rapporter och ett närmare samarbete med kunden för att utnyttja de nya möjligheterna. På detta område kommer det att bli konkurrens med de revisorer som söker nya arbetsuppgifter efter revisionspliktens slopande. Som företagare inom redovisningsbranschen bör man vara uppmärksam på utvecklingen eftersom den troligen kommer att gå fort. Förändring är utmaning och betyder möjligheter! Läs upp. Nordiskt möte om redovisningsbranschens framtid Match Making Conference 2009 hölls i Köpenhamn oktober. Nordic Accountant Federation NAF anordnade denna konferens angående redovisningsbranschens nuläge och framtid. Deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige diskuterade under två dagar. Bokagruppen deltog i konferensen med en representant. Källa: Bokagruppen.se,

13 Vår affärsidé är att erbjuda företag service med att sköta den löpande redovisningen, momsdeklarationer, bokslut, deklarationer mm. Vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service & kunskapsnivå, gentemot såväl det lilla som det medelstora företaget. Vår affärsidé är att hjälpa företag optimera sina vinster genom att frigöra tid till kärnverksamheten  Andra kommer in efter musklick Förklara den väsentliga skillnaden och gör jämförelser med resursmodellen, kinesen etc

14 Utbildningslicens Installation på obegränsat antal datorer på en fysisk adress Full support för lärare och IT-personal Lärare och elever kan ladda ner program i sin privata dator E-postadresser


Ladda ner ppt "Visma Spcs Anette Citron & Petter Åkesson."

Liknande presentationer


Google-annonser