Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens föreningslära Föreningsguiden Meningen med föreningen Ideell (idrotts-)förening Medlemsavtalet ger stadga Årets möte Valberedningen Pengar Föreningsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens föreningslära Föreningsguiden Meningen med föreningen Ideell (idrotts-)förening Medlemsavtalet ger stadga Årets möte Valberedningen Pengar Föreningsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Idrottens föreningslära Föreningsguiden Meningen med föreningen Ideell (idrotts-)förening Medlemsavtalet ger stadga Årets möte Valberedningen Pengar Föreningsutveckling Hjälpredor Begreppslista

2 Idrottens föreningslära Meningen med föreningen Det är medlemmarna som avgör hur det ska vara i föreningen. Det är medlemmarna som genom sitt engagemang, sina demokratiska rättigheter och möjligheter avgör vilka gemensamma överenskommelser som ska finnas i föreningen.

3 Idrottens föreningslära Uppdraget styr

4 Idrottens föreningslära Fyra viktiga V Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsplan

5 Idrottens föreningslära Varumärke – image - framgång

6 Idrottens föreningslära Ideell (idrotts-)förening

7 Idrottens föreningslära Idrottens organisation

8 Idrottens föreningslära Medlemsavtalet ger stadga Mål och syfte Föreningens namn och ort Hur man blir medlem Hur man utesluter medlemmar Hur medlemsavgift fastställs Styrelse och revisorer Hur beslut ska fattas Årsmötets genomförande Hur man lägger ner föreningen Stadgeändringar

9 Idrottens föreningslära Årets möte

10 Idrottens föreningslära Demokratiska principer Ingen får uteslutas Tillgång till information Kontroll över dagordningen Effektivt deltagande Lika inflytande Robert Dahl

11 Idrottens föreningslära Tänkvärt… När demokratin var ny, i antikens Grekland, kallades den som inte utnyttjade sin rätt att göra sin röst hörd för en idiot…

12 Idrottens föreningslära Valberedningen – en framgångsnyckel

13 Idrottens föreningslära Pengar in – pengar ut Att styra mot mål eller med resurser – det är frågan…

14 Idrottens föreningslära Allmännyttig förening En idrottsförening anses allmännyttig om följande fem förutsättningar uppfylls: Man ska ha ett huvudsakligt allmännyttigt ändamål enligt stadgarna Verksamheten man bedriver ska stämma överens med stadgarna Verksamheten ska vara öppen för alla Pengar som tjänas ska användas i den idrottsliga verksamheten (det så kallade fullföljdskravet) Man ska inte finnas för att tillgodose medlemmars eller andras ekonomiska intressen

15 Idrottens föreningslära Skatter och avgifter Föreningen är skattebefriad för inkomster man har på sådant man tjänar: –i den idrottsliga verksamheten –på så kallad serviceverksamhet som anses ha en indirekt anknytning till föreningens ändamål –av så kallad hävd eller tradition Föreningen får varken föra avdrag för eller lägga på moms för saker vi utför inte dra av moms Läs mer om skatter och avgifter på www.rf.se

16 Idrottens föreningslära Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ska betalas: –För ersättningar på 1 000 kr eller mer till någon med A-skattsedel –I beloppet räknas också andra ersättningar som milersättning och traktamente, stipendier och gåvor. Undantag från regeln gäller idrottsutövare där arbetsgivar- avgift bara betalas för ersättningar över ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om arbetsgivaravgift på på www.skatteverket.se

17 Idrottens föreningslära Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ska betalas: –För ersättningar på 1 000 kr eller mer till någon med A-skattsedel –I beloppet räknas också andra ersättningar som milersättning och traktamente, stipendier och gåvor. Undantag från regeln gäller idrottsutövare där arbetsgivar- avgift bara betalas för ersättningar över ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om arbetsgivaravgift på på www.skatteverket.se

18 Idrottens föreningslära Föreningsutveckling En organisations utveckling kan beskrivas i fyra stadier: Integration Vision Produktion Administration

19 Idrottens föreningslära Visionsfasen Första stadiet präglas av: Gles struktur Låg målmedvetenhet Integration Relationer i centrum Känslor Sökande Förvirring Närmande Inordning

20 Idrottens föreningslära Visionsfasen Andra stadiet präglas av: Gles struktur Hög målmedvetenhet Kreativitet Förnyelse Hopp Utveckling Drömmar och visioner Mål och planer

21 Idrottens föreningslära Produktionsfasen Tredje stadiet präglas av: tätare struktur hög målmedvetenhet organisation genomföra handling verkställande

22 Idrottens föreningslära Administrationsfasen Fjärde stadiet präglas av: mycket tät struktur låg målmedvetenhet förvaltning ordning och reda befästa och bevara trygghetssökande

23 Idrottens föreningslära Ett viktigt vägval…

24 Idrottens föreningslära Hjälp på vägen 1.Förväntningar och förhoppningar 2.Engagemangsbarometer 3.Så ska vi arbeta! 4.Varumärkesarbete 5.Fem snabba mot framtiden 6.Utmaningar! 7.Tio heta tips för ständig utveckling 8.Omvärlden och vi 9.Planera för utveckling

25 Idrottens föreningslära Tänkvärt… Att våga är att förlora fotfästet en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv. Sören Kiergegaard


Ladda ner ppt "Idrottens föreningslära Föreningsguiden Meningen med föreningen Ideell (idrotts-)förening Medlemsavtalet ger stadga Årets möte Valberedningen Pengar Föreningsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser