Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Historia z1977Högskolan i Sundsvall/Härnösand Stadsbibliotekets lokaler – nuvarande kårhuset z1987Flytt till UVC – numera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Historia z1977Högskolan i Sundsvall/Härnösand Stadsbibliotekets lokaler – nuvarande kårhuset z1987Flytt till UVC – numera."— Presentationens avskrift:

1 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Historia z1977Högskolan i Sundsvall/Härnösand Stadsbibliotekets lokaler – nuvarande kårhuset z1987Flytt till UVC – numera Metropol z1993Mitthögskolan bildas z1995Vårdhögskolorna till Mitthögskolan z1997Flytt till Åkroken

2 Mitthögskolans Bibliotek Sundsvall Åkrokenbygget zEtt första program upprättades 1990 1250 kvm för 1500 studenter zVid projekteringen 1992 utökades ytan till 1450 kvm för 1800 studenter z 1997 blev ytan 1700 kvm för ca 4000 studenter z Åkroken byggdes som ett stycke stad där kravet på anpassbarhet fick vika för miljön som skapades

3 Välkommen... z…till Mitthögskolans Bibliotek i Sundsvall mars 2004 Här är vi…!

4 en katalog ett lånekort lån mellan orterna gemensamma databaser

5 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Personal z1 bibliotekschef z8 bibliotekarier (personer) z4 biblioteksassistenter z1 datatekniker z3 biblioteksvakter

6 Mitthögskolan biblioteket Hur vi arbetar i Sundsvall zAdministration/Ekonomi, personal … zCirkulation/Låneverksamheten zDatabaser/Samfälld funktion zFjärrlånegrupp zFörvärvsgrupp zKataloggrupp zPeriodikagrupp zPR zUndervisningsgrupp zWebb/Samfälld funktion zIT support

7 Mitthögskolan Biblioteket Sundsvall Lite fakta: zca 210 900 volymer i Mima varav 67 000 Mhs zca 1 400 tryckta tidskrifter varav 256 Mhs zca 4 700 elektroniska tidskrifter zca 40 databaser z29 PC publik9 PC datasalen z14 grupprum/teknikrum z151 studieplatser - ingen tyst läsesal

8 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Kontaktbibliotekarier och Institutioner zITM it zITM media zNTM zSHV ekon, jur zSHV statsvetenskap zSHV sociologi zTFM zVHV z ITM ca 1400 stud z NTM ca 300 stud z SHV ca 955 stud z TFM ca 270 stud z VHV ca 655 stud

9 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Vad vi vill 2004 Övergripande mål zAtt utifrån Mh:s biblioteks vision och övergripande mål samverka med övriga orter och verka för att biblioteket fungerar som ett bibliotek zAtt arbeta för att högskolelagens mål om informationskompetens skall uppnås i samverkan med institutionerna

10 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Verksamhet 2004 zUr vår plan zOmbyggnation och flytt zSlutföra projekt SCA och flytt från H-sand zExtra förvärvsinsats för eftersatta ämnen zFortsatt digital utveckling z Katalogisera elektroniska media z Fortsätta utveckla nätbaserad undervisning z Projekt Jourhavande

11 Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Samverkan zSamverkan med övriga bibliotek i Sundsvall. Biblioteksnät. zAvtal med SCA zIntern samverkan - Forum


Ladda ner ppt "Mitthögskolans bibliotek Sundsvall Historia z1977Högskolan i Sundsvall/Härnösand Stadsbibliotekets lokaler – nuvarande kårhuset z1987Flytt till UVC – numera."

Liknande presentationer


Google-annonser