Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer i USA? Utveckling av e-government i delstaterna Kalifornien och Washington.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer i USA? Utveckling av e-government i delstaterna Kalifornien och Washington."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer i USA? Utveckling av e-government i delstaterna Kalifornien och Washington

2 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Fakta USA  USA rankas högt i flera undersökningar (benchmarking) efter Canada och Singapore  E-government Act 2002, federala myndigheter måste utvärdera ev. integritetspåverkan innan personifierad IT tillhandahålls eller nya uppgifter samlas in  The National Strategy to Secure Cyberspace 2003  Förslag: bättre best practice-orientering (reproducera lyckade exempel till olika stater) skapa färre access- punkter till ett bredare urval av tjänster oberoende av tjänstens lokalisering, ökade satsningar på mobila tjänster, ökad marknadsföring av tjänster

3 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Fakta Kalifornien  Största delstaten i USA  Världens femte mest kraftfulla ekonomiska motor  USA:s mest befolkade delstat  Misslyckade IT-projekt: it-stöd för delstatligt lotteri 1992, databas för motorfordon som aldrig fungerade 1994, system för hantering av underhåll för barn som förklarades oanvändbart av de anställda, 1997, Oracle skandalen 2001, småskalighet ny melodi  Delstatsportalen har prisats, bl a Best of the Web, Excellence in IThttp://www.my.ca.gov  Nobbar först RFID (Radio Frequence Identification), omprövas nu

4 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Förändringstakten  Efter att California Performance Review presenterade rekommendationer för ökad effektivitet och medborgarcentrering har följande gjorts:  Nya processer för strategisk resursfördelning har utarbetats  Tillskapande av California Department of Technology Services  Möjlighet att boka resor och samåkning online samt förnya körkort

5 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Förändringstakten forts. Återstår : >Utse chef för IT-service >Lokalisera interna modellprojekt (best practice) >Omarbetning av portalen >Introducera 21st Century Human Resources and Payroll Project >Utse GIS-ansvarig och identifiera myndighetspecifik geospatial data och möjlig webservice >Öka satsningarna på samverkande applikationer > Framtagande av översiktliga säkerhetsstandards för program access, nätverk, server konfigureringar, Internet konfigurering och extern access > Standard för laptop säkerhet och kryptering >Införa kontinuerlig riskutvärdering, säkerhetsövningar, militärt samarbete (övningar) >Minska kostnaderna för och förbättra den delstatliga informationsarkitekturens säkerhet och funktionalitet > Stärka och behålla personalstyrkans tekniska kompetens >Översyn och modernisering av klassificeringskriterier och urvalsmekanismer för teknisk kompetens >Etablera en ledningsstruktur med flera ledningsnivåer och ansvarstagande

6 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Campingplatser med WiFi-access  State Park Reservation System

7 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Megans Law-kontroll blir service? Registrering online av sexualförbrytare

8 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Transportrelaterade tjänster  Betala böter online och Real time traffic

9 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Tjänster inom hälsosektorn  Hälsovårdsorganisationer samarbetar tack vare utveckling av system som klarar säker dataöverföring  och  Elektroniskt register för organdonationer

10 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Fakta Washington State  Delstatens webb portal

11 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Exempel på tjänster  Lokalisera och anmäla egendom som inte gjorts anspråk på  Möjlighet att ansöka om arbetslöshetsunderstöd via den delstatliga portalen  Var första delstat i USA:s som öppnade digitala arkiv för allmänheten, innehållande allt från födelseattester till valresultat sedan 1854

12 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Seattle channel  community community

13 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Fokus på insyn och interaktivitet  Demokratiportal kopplad till officiell delstatlig portal (egen TV- kanal)  Presenterar lättillgänglig information kring vad lokala beslutsprocesser innebär, satsning på insyn i beslutsprocesser (transparency)  Debatter, utfrågningar och framträdanden som ägt rum i kommunhuset går att se i efterhand tack vare Video-on- demand, möjlighet för medborgare att lämna synpunkter via ”talk back”  ”Community story videos” och ”Neigbourhood News” med presentationer och berättelser av till exempel ett bostadsområdes invånare eller aktiviteter hjälper till att stärka lokal gemenskap

14 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Fler tjänster  Polismän utfärdar numera trafikböter med hjälp av en liten mobil handdator utrustad med scanner. Körkortet (gäller endast den nya generationens körkort) avläses och informationen går direkt in i ett centralt system via trådlös access

15 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Mobil e-government  FMWC (Fully Mobile Wirelessly Connected Applications) är en utökad forskningsansats syftande bland annat till att ta fram modeller och riktlinjer för hur e-mobilitet inom lokal förvaltning kan stödjas. Forskningsprojektet har bland annat föregåtts av ett pilotprojekt 2001 som fokuserade användning av mobil apparatur för mätning och kontroll av lokal vattenförsörjning i Seattle

16 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Tillståndsgivning för företagare  Department of Licensing, Washington State, förnyelse av näringstillstånd online

17 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Intermediär funktion förenklar  Prisbelönt applikation med inriktning mot tillståndsgivning för företagare, används nu över hela staten  Databas som sammanfört olika myndigheters krav inför licensutfärdande som underlättar för företagarna att göra korrekta ansökningar  Arbetsmetod: kontinuerliga träffar dels med representanter för myndigheter som utfärdar licenser samt med företagare  Vinst: underlättar administrationsarbetet för företagare och samverkan mellan myndigheter och näringsliv

18 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Tack till…  Clark Kelso, CIO, State of California  Tone Bratteteig, Gest Lecturer Stanford University, Palo Alto  Erling Maartmann-Moe, Alliance Venture  Susannah Patton, Public CIO Magazine, San Francisco  Jochen Scholl, State University of Washington  Laurie Kraft och Bruce Blood, Seattle Channel  Alan Borning, State University of Washington  Susan McRae, Dept. Of Licensing, Washington State  Martin Ahlgren, ITPS  Wolf-Gideon Bleek, Hamburg University/Washington State University Kontaktuppgifter:Annelie Ekelin Blekinge Tekniska Högskola

19 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Clark Kelso, CIO of California State

20 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Laurie Kraft, Seattle Channel

21 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Washington State University

22 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Jochen Scholl, forskare

23 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Kommunhuset i Seattle

24 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Friluftsliv i delstaten Washington

25 Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Stanford University och besökare


Ladda ner ppt "Vad händer i USA? Utveckling av e-government i delstaterna Kalifornien och Washington."

Liknande presentationer


Google-annonser