Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6. Grundproblemet vid allt datautbyte – data från externa leverantörer SGU LMV Lst SCB Egen org RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6. Grundproblemet vid allt datautbyte – data från externa leverantörer SGU LMV Lst SCB Egen org RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data?"— Presentationens avskrift:

1 6

2 Grundproblemet vid allt datautbyte – data från externa leverantörer SGU LMV Lst SCB Egen org RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen? Hur får jag in data i systemet? Vad händer vid byte av system, dataleverantör?

3 Grundproblemet vid allt datautbyte – data hos andras verksamhetssystem Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 5 Avd 6 Avd 4 ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har denna data? Stämmer deras data med vad jag behöver? Hur får jag in data i mitt GIS? Vad händer om dom byter system?

4 Lösningen oavsett om data kommer utifrån eller produceras internt X Z Y N Egen avd. M ! Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data

5 Stanli- metoden Stanli- metoden Att standardisera data gör hanteringen… X Y Z N Egen avd. MX Y Z N M ! …enklare, säkrare, billigare ? ?

6 Börja med de mest grundläggande dataslagen Bakgrunds-Invånar- kartainformation ID Fastighets-Adresser information ID – vanligen koordinater, fastighetsbet, adress el likn

7 Att välja lagringsmodell för data (viktigt för ett enkelt datautbyte) – är beroende av organisationstyp Ex: Skild lagring för geometri och attribut

8 Varje databas måste beskrivas noggrant….. Uppgifter om en geografisk databas, t.ex: –beteckning/namn –geografisk yttäckning –koordinatsystem –innehåll –övergripande kvalitetsbeskrivning –datamängd –ajourhållningsplaner –regler för nyttjande, ev. pris –lagringsformat och tänkbara överföringsformat

9 Masterdatabas – ett exempel på hur man skapar bra rutiner för dataadminstration Arkiv- databas Admin. data- bas inkl metadata Utlev till användare Inleverans- databas Inleve- rans Utleve- rans (Batchar) Utleverans- databas

10 Att göra informationen tillgänglig GIS-server Avdelningarnas/för- valtningarnas servrar - ’hårda sektorer’ - ’mjuka sektorer’ Kommersiella data Metadatabas Användaren Web-butik data 1 2 3

11 Dataförsörjning, dataförvaltning All information känd, sökbar, tillgänglig och kvalitetsdeklarerad - skapa en metadatabas Skapa lagringskoncept med tillräcklig storlek och som medger samtidig åtkomst för många - bedömt antal + minst 50% till Ta in det som finns digitalt. Formatera om efter hand när åtgärder behövs av andra skäl Digitalisera efter hand och i prioriterad ordning Tydliga ansvarsförhållanden - enhetlig ledning - kontakter med dataleverantörer (interna + externa)

12 Dataförsörjnings och –dataförvalt- ningskoncept - en nödvändighet i GIS- världen

13 Att göra informationen känd och sökbar – ett sökregister är lösningen Metadatabas Sökregister för all information Alla lägger in information om sin information Informationen ’deklareras’ Åtkomstregler och åtkomstbegränsningar Informationen görs spårbar – vad är ursprunget?

14 Tänkbara metadata i en kommun 1 Område Kategori Namn Innehåll PilotGIS-kod Original ID Registrets objekt Registrets syfte Täckningsgrad Användningsområde Primärkälla Primärkällans ålder Framställningssätt Informationsägare Informationsförvaltare Geometrisk noggrannhet

15 Tänkbara metadata i en kommun 2 Koordinatsystem Datum Sekretess Spridning Sökväg Lagringsformat Text Geometri Legend

16 Alla skall ha tillgång till samma data oavsett vem man är ’TittskåpsGIS’ Enkla analyser Skapa data mm GIS-specialist Handläggare Enhetschef Avdelningschef Förvaltningschef

17 Samma data skall användas i GIS och i verksamhetssystem Datautbyte inom den valda tekniska lösningen GIS Verksamhetssystem ’TittskåpsGIS’ GIS-specialist

18 Informationen måste ha kvalitet En grundläggande förutsättning för gemensam användning: Kvalitetssäkrad produktionKvalitetsdeklarerat Relevanta produktionsmetoderNär Successiva kvalitetskontrollerHur Aktuella manualer för kval kontrollAv vem Protokoll över kval kontollFör vilket ändamål En del av dataleveransGeometrisk noggrannhet Info till dataanvändarenAnvändas Soplådan JaNej

19 Kartografiska data - egenskaper Styrkor: Urval – belastar ej bilden Förståbarhet – manérsättningen Läsbarhet Många användningsområden – måttlig noggrannhet Svagheter: Begränsad samanvändbarhet – noggrannhetsproblem Information saknas i bild, om objekt

20 Kartografiska data – bra till vad i GIS? Översikter Presentationer Översiktplaner Detaljplaner Kartproduktion Där krav på geometrisk noggrannhet inte är höga (>10 m)

21 Geografiska data - egenskaper Styrkor Den geometriska noggrannheten Fullständigheten Svagheter Konflikter mellan objekt i små skalor Möjlig svårighet att läsa för användaren

22 Geografiska data – bra till vad i GIS ? Egenskaper Geometriskt ’så nära det går’ Användning Analyser Projektering Konstruktion Där fullständighet och hög geometrisk noggrannhet är nödvändig


Ladda ner ppt "6. Grundproblemet vid allt datautbyte – data från externa leverantörer SGU LMV Lst SCB Egen org RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data?"

Liknande presentationer


Google-annonser