Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP del II– Föreläsning 2 vecka 46 Konstruktorer Instansmetoder Kapitel 14 i kursboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP del II– Föreläsning 2 vecka 46 Konstruktorer Instansmetoder Kapitel 14 i kursboken."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP del II– Föreläsning 2 vecka 46 Konstruktorer Instansmetoder Kapitel 14 i kursboken

2 OOP&M - teori2 Jarfiler

3 OOP&M - teori3 JavaDoc

4 OOP&M - teori4 Kompileringsenhet Alla filer som ingår vid kompileringen de som ligger i samma mapp de paket som importerats java.lang Vad som ingår i kompileringsenheten anges av systemvariabeln ClassPath.

5 OOP&M - teori5 Systemvariablen ClassPath Kompileringsenheten begränsas av systemvariabeln ClassPath

6 OOP&M - teori6 ClassPath och JCreator I JCreator kan man utöka ClassPath genom Required Libraries. Här kan man antingen ange klasser eller jar-filer som man vill importera till projeket.

7 OOP&M - teori7 Anrop från annan fil filen Human.java public class Student{ int born; String name; } Klassen Student Human kalle; kalle = new Student(); kalle.born = 1972; kalle.name = ”Karl”; kalle objekt av typen Student born name 1972 Karl

8 OOP&M - teori8 Objekt OBJEKT Substantiv i singularis stavat med stor bokstav till exempel Human Dog Account Circle Book String JOptionPane

9 OOP&M - teori9 Objekt Kalle är en Människa som har ett födelseår och har ett namn och har en far och har en mor och har en skostorlek. public class Human{ int born; String name = ”okänt”; int shoeSize; Human mother; Human father; }

10 OOP&M - teori10 Instansvariabler Instansvariabler (born,name, shoeSize,Mother,Father) lagrar data för det aktuella objektet. Det finna en unik uppsättning instansvariabler för varje objekt man skapat. Instansvariabler når man genom syftningsoperatorn punkt. Kan initialiseras automatiskt eller explicit (men detta görs ofta i en så kallad konstruktor).

11 OOP&M - teori11 Konstruktor Används för att initiera instansvariabler mm. Döljer lokala variabler Ser ut som en metod men –Har samma namn som klassen (Versal förstabokstav) –Har ingen returtyp Anropas automatiskt då ett objekt skapas med new Kan överlagras Tom defaultkonstruktor finns om ej egen definierad.

12 OOP&M - teori12 Instansmetoder Kan finnas flera i varje klass Definierar vad man kan göra med det aktuella objektet Ser ut som en vanlig metod utan static Har returtyp (void,int etc)

13 OOP&M - teori13 UML Unified modelling Language Används för objektorienterad notation. Är oberoende av vilket språk implementationen sker i.

14 OOP&M - teori14 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP del II– Föreläsning 2 vecka 46 Konstruktorer Instansmetoder Kapitel 14 i kursboken."

Liknande presentationer


Google-annonser