Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Jämförelser med hjälp av olika databaser Hans Ekholm SKL Zara Bohlin RKA Agenda Allmän presentation av statistikkällor Visning av Kommundatabasen Visning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Jämförelser med hjälp av olika databaser Hans Ekholm SKL Zara Bohlin RKA Agenda Allmän presentation av statistikkällor Visning av Kommundatabasen Visning."— Presentationens avskrift:

1 1 Jämförelser med hjälp av olika databaser Hans Ekholm SKL Zara Bohlin RKA Agenda Allmän presentation av statistikkällor Visning av Kommundatabasen Visning av WebOr Framtiden Frågor

2 2 Statistikkällor med koppling till teknisk förvaltning Kommunernas räkenskapssammandrag (RS) Vad kostar verksamheten i din kommun? Kommunernas väghållning Parkering på gatumark Kritik på teknik Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet www.kommundatabas.se www.webor.se www.scb.se

3 3 Kommunernas räkenskapssammandrag Infrastruktur och skydd Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Turistverksamhet Gator, vägar och parkering Parker Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Miljö, hälsa och hållbar utveckling Alkoholtillstånd Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd

4 4 Kommunernas räkenskapssammandrag Infrastruktur och skydd, forts Externa löner Kalkylerad personalomkostnad Externa varor, tjänster och bidrag Lokaler och anläggningskostnader Interna kostnader

5 5 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Resultat och balansräkning I tabellerna redovisas bara hela verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd Tabell 4 Kostnader för verksamheten Tabell 5 Köp av verksamhet

6 6 Kommunernas väghållning En enkätundersökning som SKL hittills gjort vart annat år Besvaras av ca 200 kommuner Exempel på variabler som redovisas Drift och underhållskostnader av olika slag Gatubelysning Saltanvändning Trafiksignaler Investeringar Kommunvisa redovisas i www.Webor.se

7 7 Parkering på gatumark Enkätundersökning som görs vart annat år som besvaras av ca 90% av kommunerna Innehåller uppgifter inom områdena Parkeringsövervakning Parkeringsavgifter Boende- och miljöbilsparkering Felparkeringsavgifter Restriktioner och dispenser Tillstånd för rörelsehindrade Uppgifterna finns inte i någon databas.

8 8 Kritik på teknik Kundenkäter i teknisk förvaltning I 84 kommuner frågar man hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller Gator och vägar och cykelvägar Parker Vatten/avlopp Sophämtning/avfallshantering Redovisas endast i rapportform

9 9 Öppna jämförelser inom området Trygghet och säkerhet Ett projekt som genomförs av SKL och Räddningsverket i samverkan redovisas i webor och kommundatabasen Innehåller statistik om Olyckor Kostnader för brandförsvar och räddningstjänst Bränder och brott Tillgång till räddningstjänst och ambulans Samverkan och samordning Förebyggande hembesök Kommunala tillsyner Säkerhetsutbildning Krisberedskapsförmåga

10 10 Statistiska Centralbyrån www.scb.se Energi Boende och byggnader Informationsteknik Miljö Näringsverksamhet Transporter och kommunikation


Ladda ner ppt "1 Jämförelser med hjälp av olika databaser Hans Ekholm SKL Zara Bohlin RKA Agenda Allmän presentation av statistikkällor Visning av Kommundatabasen Visning."

Liknande presentationer


Google-annonser