Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING År 2: Genomförande – test av metod och modell. Sanna Wahanta, projektledare/processansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING År 2: Genomförande – test av metod och modell. Sanna Wahanta, projektledare/processansvarig."— Presentationens avskrift:

1 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING År 2: Genomförande – test av metod och modell. Sanna Wahanta, projektledare/processansvarig

2 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Målgrupp: unga vuxna mellan 18-35 år med diagnos Aspergers syndrom personer som ansågs stå relativt nära arbetsmarknaden samt bedömdes klara av projektdeltagande under 12 veckor, de som bedömdes vara för kompetenta för daglig verksamhet, men som hade för stora svårigheter för att själv lyckas ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden. Två pilotgrupper om 12 veckor; -Pilot 1: 8-4, 6 deltagare. Ändring av upplägg, innehåll etc utifrån kontinuerlig utvärdering -Pilot 2: 7-4-1, 7 deltagare. Ytterligare utvärderingar samt ändringar gjordes

3 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Rekryteringsprocessen: Deltagare: -Länsövergripande, 18-30 år senare 18-35 år -Information till AF, FK, kommuner, landstinget, folkhögskolor, Autism- och Aspergerförbundet etc. - Översiktlig kartläggning (remiss) Parallellt rekrytering av personal: -Arbetshandledare samt kursledare -Erfarenhet av målgruppen, pedagogisk erfarenhet samt kunskap om arbetsmarknaden.

4 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Översiktlig kartläggning (remiss) Fylls i av deltagare, tillsammans med remitterande handläggare Bakgrundsinformation, såsom: -stödinsatser i vardagen -särskilda behov -tidpunkt för diagnos. Några av de viktigaste punkterna är: -viljan att arbeta -motivation -tidspassning -villig att göra förändringar

5 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Översiktlig kartläggning: 1. VILL ARBETA Hur stark är viljan att börja arbeta? 0 123 Inte allsLiteGanska mktMycket Kommentar: 2. ÄR MOTIVERAD ATT LÄRA SIG NYA FÄRDIGHETER Både sociala och kommunikativa. 0 123 Inte allsLiteGanska mkt Mycket Inklusive sociala och kommunikativa färdigheter/strategier för att bättre hantera det sociala samspelet. Kommentar : 9. ÄR KAPABEL ATT HANTERA EN VISS NIVÅ AV STRESS 0 123 Inte alls LiteGanska mkt Mycket På alla arbetsplatser finns vissa moment eller perioder av stress. Kommentar 10. ÄR VILLIG ATT BERÄTTA OM SINA SVÅRIGHETER FÖR EN ARBETSGIVARE 0 123 Inte alls LiteGanska mkt Mycket För att lyckas på arbetsplatsen och få stöd och förståelse av sin arbetsgivare måste den presumtiva deltagaren vara beredd att berätta om sina svårigheter (ex: tics, överkänslighet). Kommentar

6 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Vilka deltog? Pilotgrupp 1 & 2, höst 2008 samt vår 2009. Totalt 13 personer; 5 kvinnor och 8 män. Ålder: 18-33 år Majoriteten hade ngn form av tilläggsproblematik; ADD,ADHD och/eller psykiska hinder. 7 personer fullföljde validering, 3 gick ut i praktik, 1 avbröt. Grupp 3 & 4, inom ordinarie verksamhet. Höst 2009 samt vår 2010. Totalt: 13 personer; 6 kvinnor och 7 män. Ålder: 21-50 år. 6 personer fullföljde validering, 6 gick ut i praktik, 1 avbröt.

7 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Hur gick det sen? ARBETE 3 gått till arbete på den reguljära arbetsmarknaden 1 gått till arbete inom Samhall SYSSELSÄTTNING 7 har gått till sysselsättning daglig verksamhet, varav 5 ej tidigare haft ngn sysselsättning 3 med stöd av daglig verksamhet ny enskild placering (varav 2 på valideringsplats) 1 har gått till sysselsättning inom AF:s fas 3 1 med stöd av arbetskonsulent mot enskild placering STUDIER 2 har gått till studier/folkhögskola NY MYNDIGHETSTILLHÖRIGHET 1 har gått till Unga F från FK UTÖKAT STÖD MOT REGULJÄRA ARBETSMARKNADE 1 fick rätt till fördjupat stöd inskriven på Jobbtorg (plus stöd till att avsluta högskolestudier) 2 fick fortsatt stöd mot enskild placering 2 fick stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen AVHOPP EJ FULLFÖLJT 2 fullföljde inte programmet Totalt: 26 personer (25 med diagnos Asperger, 1 med diagnos atypisk autism)

8 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Samlade deltagarkommentarer: ”Jag har lärt mig mycket om AS”. ”Jag har framförallt fått med mig mycket från teoridelen”. ”Jag kanske inte lärt mig så mycket nytt om själva funktionshindret men jag har fått många aha-upplevelser”. ”Teorin gav insikter och strategier inför valideringen”. ”Skönt att de kände till min AS på valideringsplatsen”. ”Min validering på katthemmet är det bästa jag gjort i hela mitt liv!”. ”Svårt att själv förklara vad ens diagnos innebär, då har det varit skönt att någon annan gjort det åt mig”. ”Jag har fått hjälp att marknadsföra mig själv på ett positivt sätt”.

9 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Forts. ” det har känts positivt och roligt”. ”det bästa har varit att träffa andra med diagnosen”. ”allt har varit bra!” ”man har fått mycket på kort tid”. ”skönt att ha haft någonstans att gå till”. ”jag har lärt känna mig själv bättre”. ”bra att gå igenom styrkor och svagheter”. ”Jag har lärt mig något nytt varje dag under de här tolv veckorna”. ”teoridelen oskrivna regler var det roligaste, och mest flummiga!”. ”bra att höra om andras erfarenheter, hade gärna gjort det ännu mer”. ”Jag har trivts jättebra på min valideringsplats”.

10 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Materialanvändning: Materialet kan användas vid validering, men även inför praktik och enskilt. Upplägg kan varieras och användas under en längre tidsperiod. Ex Asperger-stödet, Tumba gymnasium. Inte bara Asperger, även autismliknande tillstånd/atypisk autism Nästa start? Så snart det finns en grupp om 8 personer som uppfyller ställda kriterier.

11 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt och som har diagnos Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd/atypisk autism. Personen skall anses stå relativt nära arbetsmarknaden samt klara av att delta under 12 veckor. Personer som är för kompetenta för daglig verksamhet men som har för stora svårigheter för att själv lyckas ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden.


Ladda ner ppt "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING År 2: Genomförande – test av metod och modell. Sanna Wahanta, projektledare/processansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser