Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Västerskolan och information om Bilingualklass 2010/2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Västerskolan och information om Bilingualklass 2010/2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Västerskolan och information om Bilingualklass 2010/2011
Program: Om Västerskolan Bakgrund o mål Vad skiljer mot vanlig klass Skolskjuts Anmälan o antagning Västerskolan i framtiden Visning av lokalerna (huvudbyggnaden)

2 Hit vill vi ! Västerskolan – Tryggt lärande i tradition och förnyelse
Goda kunskaper/positiv social miljö

3 TILLSAMMANS Vi måste hjälpas åt elev-lärare-förälder-övrig personal ” Ni är vår viktigaste resurs”.

4 Om Västerskolan Bra studieresultat Meritvärde vt 2008
Västerskolan 220/217 p U:A 203/208 p Rikssnitt 209 p Meritvärde vt 2009 Västerskolan 222/217 p U:A 204/206 p Rikssnitt 210 p Nått målen i alla ämnen vt 09 93% förväntat 80%

5 Hur klarar sig en bilingual klass?
Normalt = MYCKET BRA Jfr vt 09 Bästa 9 Bil 9 Ej betyg 9 0 G VG MVG

6 Samarbete elev – lärare – förälder
För att lyckas! Ordning o Reda Samarbete elev – lärare – förälder ARBETSRO Humor/Närhet Trygghet Ta tag i saker direkt

7 Andra framgångsfaktorer
Lärcenter – mediatek med utbildad bibliotekarie OASEN - stödmöjlighet Skolbal år 9 FöräldraPRAO Eleverna kan om de får chansen!

8 Om Västerskolan läsåret 2010-2011
Ca 580 elever 21 klasser Från år 4-9 11 ”profilklasser” 5 arbetslag I stort bara behöriga lärare Lugn skola – just nu Fantastiskt ”goa” elever Ambitiös personal Två rektorer – en skola From ht 2008 ”Skolkontoret bemannat”

9 Organisation 2010/2011 En 4:a (musik) En 5:a (musik)
Tre 6:or varav en musikklass Fem 7:or varav en musik och en bilingual Fem 8:or varav en musik och två bilingual Sex 9:or varav en musik och två bilingual

10 Fyra byggnader Huvudbyggnaden – huvuddelen av undervisningen, hemklassrum år 4-6, skåp år 7-9 Slöjd/Musikhuset – för träslöjd o musik Idrottshallen – huvudbyggnad för idrott. Vintergatan – i huvudsak teorisalar för bilingual, moderna språk och idrott.

11 Bakgrund o mål Vi vill ge eleverna möjlighet att lättare kunna kommunicera i en värld som blir mer internationell och som alltmer har engelska som kommunikationsspråk. Bilingual har funnits sedan läsåret 1999/2000

12 Lärare i arbetslaget Eva Forsgren Ma/Fy/Tk lagledare
Linda Lehtinen Ma/Ke/Bi Sven Jakobsson Trä/mu Pia Edvinsson So Anette Hansson Sv/Hk Vik Susanne Meijer Hk Victoria Levin Bd Amelie Lans Sp/en Staffan Sandberg En/ty (pension) + Externa lärare från andra arbetslag

13 Vintergatan Våra lokaler på Vinter-gatan inkl ”lilla idrotts- hallen”

14 Förändringar i grundskolans organisation ht 2010.
Söderskolan/ Sommarhemmet F-6 Sommarhemmet 7-9/Äsperöd 7-9

15 Översyn upptagningsområden
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över nuvarande upptagningsområden och organisation. Klart hösten 2010. Förändringar träda i kraft läsåret 11/12

16 Västerskolan i framtiden
Lokalerna på Vintergatan avvecklas sommaren Troligtvis blir den mindre idrottshallen kvar ytterligare en period. Konsekvens: Västerskolan krymper under de kommande åren, och verksamheten koncentreras till huvudbyggnaden. Elevtalet minskas från dagens 600 elever till ca 500 elever. Uttryckt i klasser från 22 klasser idag till 18 klasser hösten 2012.

17 Västerskolan i framtiden
För Bilingual innebär detta: De elever som börjar hos oss hösten 2010 går två år både på Vintergatan och i huvudbyggnaden. From ht 2012 all undervisning i huvudbyggnaden. Bilingual laget kommer att successivt minska till 3 klasser ht En i varje årskurs år 7-9.

18 Vad skiljer mot ”vanlig klass”
Vissa moment i den vanliga undervisningen på engelska. Undervisningen kommer delvis att bedrivas med engelska som arbetsspråk, till en början i vissa moment för att sedan successivt öka.

19 Veckoupplägg Måndag morgon samling/planering
Planerar/utvärderar veckan. KALENDER Extra engelska 60 min. Studiepass individuellt /1 gång vecka

20 Skolskjuts o ramtider Skolskjuts huvudregel:
Har du rätt till skolskjuts till ordinarie skola, har du också rätt till skolskjuts till Västerskolan (under förutsättning att inga extra bussar behöver sättas in)

21 Ramtider schema Vi vill ge möjlighet för ungdomar från hela kommunen att söka Vi vill att våra ungdomar ska kunna förflytta sig från Västerskolan till Kampenhof och hinna med de bussar som idag går ca 1400,1500 och 1600. Vi behöver då sluta ca 15 min före det att bussen går

22 Ramtider för schema Mån, fre 0835-1445 Tis, tors 0835-1545
Ons OBSERVERA! Ovanstående är de yttre ramarna för schemaläggaren, oftast slutar eleverna tidigare.

23 Schema 7EA 09/10 7EA Må 0835-1440 Ti 0835-1425 On 0835-1345
To Fr

24 Extern verksamhet under läsåren
EXEMPEL Föredrag/föreläsningar på engelska Nordens ark, Vetenskapsakademin, Innovatum Resa till England (på elevernas fritid/föräldrabeslut)

25 Anmälan Bilingual I första hand digitalt dexter.uddevalla.se
Öppet 18 jan – 2 feb (söker du vanlig klass öppet till 12 feb) Du har fått konto och lösenord med utskicket från kommunen Saknar du konto/lösenord eller har frågor om att söka digitalt, vänd dig till Björn Nysten, , alt

26 Anmälan bilingual I andra hand på ansökningsblankett som fås via
Adm assistent Christel Bjurström alt OBS! Båda vårdnadshavarna skall skriva under/signera

27 Adress att skicka ansökan
Västerskolan Christel Bjurström Stjärngatan 1 Uddevalla

28 Antagning Test 2 tillfällen.

29 Tider Test 1 Ons 10 feb kl 1500-1600, prel matsalen
Lära känna, info om test 2, del av lektion, HÖR Test 2 Ons 17 feb kl , prel matsalen LÄSA, SKRIVA Uppsamlingstest ons v 09 kl 1500 Brev om tider skickas ut till sökande.

30 Urval Vi tar in de som klarat testet bäst. Rangordning

31 Besked Så snart möjligt, dock senast fre 19 mars, vecka 11.
Svar JA/NEJ.

32 Erfarenheter Tvinga inte eleverna, bättre om de själva är motiverade.
Studiemotiverade klasser. Bra sammanhållning i klasserna. Föräldraengagemang

33 Ytterligare lärdomar Studietempot är högre än i en vanlig klass.
Beredd att anstränga sig (studiedisciplin). Vi rekommenderar att man klarat nationella proven i år 5 på ett gott sätt.

34 Enkäten v 45 7EA Snitt 3,07 7EB Snitt 3,08 Medel skolan 2,93
Det är arbetsro på lektionerna? (1-4) 7EA Snitt 3,07 7EB Snitt 3,08 Medel skolan 2,93 2008 (2,73) Jag är nöjd med verksamheten i min skola? (1-4) 7EA Snitt 3,11 7EB Snitt 3,48 Medel skolan 3,22 2008 (3,00)

35 Studiebesök Det går bra att komma och besöka Staffan och bilingualklasserna. Ring Staffan på och gör upp om tid.

36 Ansökan bilingual Senast 2 feb 2010

37 Hemsida Vill Du veta mera om Västerskolan gå då in på vår hemsida
Här hittar du det mesta om skolan, skolvalet ex blanketter, matsedel, frånvaroanmälan, elevschema, provschema, kontakta oss osv

38 Övriga frågor Varsågoda!


Ladda ner ppt "Välkomna till Västerskolan och information om Bilingualklass 2010/2011"

Liknande presentationer


Google-annonser