Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar"— Presentationens avskrift:

1 Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar
Projektplanen Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar

2 Projektplanens syfte Skapa överblick över arbetet
Skapa överblick över vilka resurser som behövs Skapa underlag för projektorganisation och arbetsfördelning Skapa förståelse för uppgiften Skapa underlag för uppföljning

3 Projektplanens upplägg
Enligt kvalitetssystemet ISO 9000 bör projektplanen innehålla följande: Projektets definition och målformulering Organisation av projektets resurser Gruppstruktur, huvudansvar, användning av material osv. Vilka utvecklingsfaser som projektet ska genomgå Tidsplan för projektet Identifiering av huvuduppgifter och resurser för att genomföra dessa

4 Projektplanens innehåll
Översikt Organisation Målformulering Fas- och tidsplan Intressenter Riskanalys Förändringsplan Kostnadsplan Dokumentplan Utbildningsplan Rapport- och granskningsplan

5 Projektplanens innehåll - Målformulering
Gemensamma målsättningar = gemensamma förväntningar på projektet Fördelar med en bra målformulering: Konfliktriskerna runt projektet minskar Motivationen ökar Målen ger vägledning Lätt att se när projektet är klart Hur ser en bra målformulering ut? Alla projektintressenter ska komma till tals Målsättningarna ska vara prioriterade och samtidigt vägledande Målen ska vara mätbara

6 Projektplanens innehåll – Intressenter
Massmedier Andra projekt Egna chefer Projekt- ledaren Kunder Projektgruppen Leverantörer Linjeorganisation

7 Projektplanens innehåll - Riskanalys
R1 Datorhaverier R2 Dålig kommunikation med beställare R3 Sen leverans från underleverantör R4 Nyckelperson sjuk R5 Tidigarelagt leveransdatum R6 Negativ mediabild R7 Beställaren gör konkurs R8 Problem med linjeorganisationen R9 Brist på komponenter Hög sannolikhet R4 R7, R9 R1 R6 R2, R3 Liten påverkan Stor påverkan R8 R5 Låg sannolikhet

8 Projektplanens innehåll - Förändringsplan
Föreslår förändringar Leverantören, uppdragsgivaren, betalaren, användarna eller någon annan Godkänner och ansvarar för förändringens genomförande T.ex. en speciell grupp Vilka procedurer och checkpunkter som måste bockas av vid förändring T.ex. att se över tidsplanen och kostnaderna, uppdatera dokumentationen, distribuera nödvändig information till de som är berörda av förändringen.

9 Projektplanens innehåll - Dokumentplan
Vilka dokument som skall tas fram och vem i projektet som ansvarar för dessa Dokumentstandard för liknande utseende Dokumentstruktur Ordbehandlare Typsnitt Kapitelindelning Skapa mallar Hur dokumenten skall godkännas Dokumenthantering

10 ”Hinder är sådant man ser när man tar ögonen från målet”
- Joseph Cossman


Ladda ner ppt "Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar"

Liknande presentationer


Google-annonser