Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplanen Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplanen Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar."— Presentationens avskrift:

1 Projektplanen Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar

2 Projektplanens syfte Skapa överblick över arbetet Skapa överblick över vilka resurser som behövs Skapa underlag för projektorganisation och arbetsfördelning Skapa förståelse för uppgiften Skapa underlag för uppföljning

3 Projektplanens upplägg Enligt kvalitetssystemet ISO 9000 bör projektplanen innehålla följande: Projektets definition och målformulering Organisation av projektets resurser Gruppstruktur, huvudansvar, användning av material osv. Vilka utvecklingsfaser som projektet ska genomgå Tidsplan för projektet Identifiering av huvuduppgifter och resurser för att genomföra dessa

4 Projektplanens innehåll Översikt Organisation Målformulering Fas- och tidsplan Intressenter Riskanalys Förändringsplan Kostnadsplan Dokumentplan Utbildningsplan Rapport- och granskningsplan

5 Projektplanens innehåll - Målformulering Gemensamma målsättningar = gemensamma förväntningar på projektet Fördelar med en bra målformulering: Konfliktriskerna runt projektet minskar Motivationen ökar Målen ger vägledning Lätt att se när projektet är klart Hur ser en bra målformulering ut? Alla projektintressenter ska komma till tals Målsättningarna ska vara prioriterade och samtidigt vägledande Målen ska vara mätbara

6 Projektplanens innehåll – Intressenter Projektgruppen Massmedier Egna chefer Linjeorganisation Leverantörer Kunder Andra projekt Projekt- ledaren

7 Projektplanens innehåll - Riskanalys R1 Datorhaverier R2 Dålig kommunikation med beställare R3 Sen leverans från underleverantör R4 Nyckelperson sjuk R5 Tidigarelagt leveransdatum R6 Negativ mediabild R7 Beställaren gör konkurs R8 Problem med linjeorganisationen R9 Brist på komponenter R5R8 R2, R3 R6R1 R7, R9 R4 Hög sannolikhet Låg sannolikhet Liten påverkan Stor påverkan

8 Projektplanens innehåll - Förändringsplan Föreslår förändringar Leverantören, uppdragsgivaren, betalaren, användarna eller någon annan Godkänner och ansvarar för förändringens genomförande T.ex. en speciell grupp Vilka procedurer och checkpunkter som måste bockas av vid förändring T.ex. att se över tidsplanen och kostnaderna, uppdatera dokumentationen, distribuera nödvändig information till de som är berörda av förändringen.

9 Projektplanens innehåll - Dokumentplan Vilka dokument som skall tas fram och vem i projektet som ansvarar för dessa Dokumentstandard för liknande utseende Dokumentstruktur Ordbehandlare Typsnitt Kapitelindelning Skapa mallar Hur dokumenten skall godkännas Dokumenthantering

10 ”Hinder är sådant man ser när man tar ögonen från målet” - Joseph Cossman


Ladda ner ppt "Projektplanen Anders Hammar Rickard Hinsell Sharooz ArashGohar."

Liknande presentationer


Google-annonser